Informácie o službe Apple Music dostupnej v rámci balíkov služieb mobilných operátorov

U niektorých mobilných operátorov sa môžete k službe Apple Music pripojiť v rámci svojho mobilného programu.

Kontaktujte priamo svojho mobilného operátora a overte si, či ponúka balíky so službou Apple Music. Ak chcete využívať všetky funkcie Apple Music, musíte najskôr prepojiť svoj účet Apple ID a číslo mobilného telefónu.


Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Aktuálna dostupnosť

Balíky v súčasnosti podporujú len niektorí mobilní operátori v určitých krajinách a oblastiach. V službe Apple Music sa môžete zaregistrovať prostredníctvom nasledujúcich operátorov:

Informácie v tejto tabuľke sa môžu zmeniť.


Prepojenie účtu Apple ID a čísla mobilného telefónu

  1. Otvorte aplikáciu Hudba a klepnite na položku Pre vás. 
  2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie účtu Apple ID klepnite na položku Pokračovať a prihláste sa pomocou účtu Apple ID zobrazeného na obrazovke. Ak chcete prepojiť iný účet Apple ID, klepnite na položku „Chcete použiť iné Apple ID?“ a prihláste sa.

Na mobilnom zariadení môžete tiež prejsť na stránku https://applemusic.com/carrier, overiť si predplatné a prepojiť svoj účet Apple ID. 

Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete si aktivovať Apple Music v rámci balíka od mobilného operátora pre predvolené číslo.

Na zariadeniach s Androidom sa zobrazí správa s výzvou, aby ste službe Apple Music povolili uskutočňovanie a spravovanie telefonických hovorov. Keď klepnete na položku Povoliť, umožníte spoločnosti Apple overiť číslo vášho mobilného telefónu a poskytnúť vám prístup k službe Apple Music. Aplikácia Apple Music v skutočnosti nebude uskutočňovať ani spravovať žiadne telefonické hovory.


Ďalšie informácie

  • Ak ste sa v službe Apple Music zaregistrovali prostredníctvom mobilného operátora aj spoločnosti Apple, jedno predplatné zrušte. Prostredníctvom spoločnosti Apple môžete predplatné zrušiť na iPhone alebo na telefóne so systémom Android. Ak chcete zrušiť predplatné služby Apple Music v balíku, kontaktujte svojho mobilného operátora.
  • Ak si nemôžete overiť predplatné, skontrolujte, či je zariadenie pripojené na internet. Ak na zariadení so systémom iOS používate mobilné dáta, skontrolujte, či je v menu Nastavenia > Mobilné zapnutá možnosť Mobilné dáta. Výzva na overenie predplatného sa vám môže zobraziť aj v prípade, že ste sa v službe zaregistrovali prostredníctvom spoločnosti Apple aj mobilného operátora. 
  • Ak sa vám zobrazuje správa, že vaše telefónne číslo nie je možné overiť, postupujte takto:
    • Na zariadení so systémom iOS: Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Moje číslo. Ak vaše číslo mobilného telefónu nie je správne, zadajte správne číslo a klepnite na položku Uložiť.
    • Na zariadení s Androidom: Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie Apple Music. Potom aplikáciu zatvorte, prejdite do menu Nastavenia > Aplikácie > Apple Music > Povolenia a vypnite povolenie prístupu k telefónu. Znova otvorte aplikáciu Apple Music. Keď sa zobrazí žiadosť o povolenie prístupu k SIM karte, povoľte ho. Druhú správu o povolení prístupu k telefónu zamietnite a manuálne zadajte správne číslo mobilného telefónu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: