Informácie o službe Apple Music dostupnej v rámci balíkov služieb mobilných operátorov

U niektorých mobilných operátorov sa môžete k službe pripojiť Apple Music v rámci svojho mobilného programu.

Kontaktujte priamo svojho mobilného operátora a overte si, či ponúka balíky so službou Apple Music. Ak chcete využívať všetky funkcie služby Apple Music, musíte najskôr prepojiť svoj účet Apple ID a číslo mobilného telefónu.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Aktuálna dostupnosť

Balíky v súčasnosti podporujú len niektorí operátori v určitých krajinách a oblastiach. V nasledujúcej tabuľke nájdete operátorov, ktorí balíky v súčasnosti podporujú.

Krajina alebo oblasť Operátor Podpora operátora
Austrália Telstra https://crowdsupport.telstra.com.au
Nemecko DT https://www.telekom.de/kontakt
Izrael Partner http://www.partner.co.il/applemusichelp
Taliansko Tre
Wind
http://www.tre.it/apple-music
http://www.wind.it/apple-music
Mexiko América Móvil http://www.telcel.com/applemusic
Portugalsko Vodafone https://ajuda.vodafone.pt/
Rusko MTS http://www.mts.ru/applemusic
Singapur Singtel http://www.singtel.com/applemusic
Južná Kórea LG U+ http://www.uplus.co.kr
Spojené arabské emiráty Etisalat http://www.etisalat.ae/applemusic
Spojené kráľovstvo EE http://ee.co.uk/applemusichelp
Spojené štáty Verizon https://www.verizonwireless.com/solutions-and-services/apple-music/

Informácie v tejto tabuľke sa môžu zmeniť.

Prepojenie účtu Apple ID a čísla mobilného telefónu

  1. Otvorte aplikáciu Hudba a klepnite na položku Pre vás. 
  2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie účtu Apple ID klepnite na položku Pokračovať a prihláste sa pomocou účtu Apple ID zobrazeného na obrazovke. Ak chcete prepojiť iný účet Apple ID, klepnite na položku Chcete použiť iné Apple ID? a prihláste sa.

V mobilnom zariadení môžete tiež prejsť na stránku https://applemusic.com/carrier, overiť si predplatné a prepojiť svoj účet Apple ID.

Získanie pomoci

  • Ak ste sa do služby Apple Music zaregistrovali prostredníctvom mobilného operátora aj spoločnosti Apple, zrušte jedno z predplatných. Predplatné môžete zrušiť prostredníctvom spoločnosti Apple v iPhone alebo v telefóne s Androidom. Ak chcete zrušiť predplatné služby Apple Music v balíku, kontaktujte svojho mobilného operátora.
  • Ak si nemôžete overiť predplatné, skontrolujte, či je zariadenie pripojené na internet. Ak v zariadení so systémom iOS používate mobilné dáta, skontrolujte, či je v menu Nastavenia > Mobilné zapnutá možnosť Mobilné dáta. Výzva na overenie predplatného sa vám môže zobraziť aj v prípade, že ste sa v službe zaregistrovali prostredníctvom spoločnosti Apple aj mobilného operátora. 
  • Ak sa vám zobrazuje správa, že vaše telefónne číslo nie je možné overiť, postupujte takto:
    • V zariadení so systémom iOS: Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Moje číslo. Ak vaše číslo mobilného telefónu nie je správne, zadajte správne číslo a klepnite na položku Uložiť.
    • V zariadení s Androidom: Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie Apple Music. Potom aplikáciu zatvorte, prejdite do menu Nastavenia > Aplikácie > Apple Music > Povolenia a vypnite povolenie prístupu k telefónu. Znova otvorte aplikáciu Apple Music. Keď sa zobrazí žiadosť o povolenie prístupu k SIM karte, povoľte ho. Druhú správu o povolení prístupu k telefónu zamietnite a manuálne zadajte správne číslo mobilného telefónu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: