Pripojenie k službe Apple Music prostredníctvom mobilného operátora

U niektorých mobilných operátorov sa môžete k službe Apple Music pripojiť v rámci svojho mobilného programu.

Kontaktujte priamo svojho mobilného operátora a overte si, či ponúka balíky so službou Apple Music. Ak chcete využívať všetky funkcie Apple Music, musíte najskôr prepojiť svoje Apple ID a číslo mobilného telefónu.

Aktuálna dostupnosť

Balíky v súčasnosti podporujú len niektorí mobilní operátori v určitých krajinách a oblastiach. V službe Apple Music sa môžete zaregistrovať prostredníctvom nasledujúcich operátorov:

Informácie v tejto tabuľke sa môžu zmeniť.


Prepojenie Apple ID a čísla mobilného telefónu

  1. Otvorte apku Hudba a klepnite na položku Na vypočutie. 
  2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie Apple ID klepnite na Pokračovať a prihláste sa pomocou Apple ID zobrazeného na obrazovke. Ak chcete prepojiť iné Apple ID, klepnite na „Chcete použiť iné Apple ID?“ a prihláste sa.

Na mobilnom zariadení môžete tiež prejsť na stránku https://applemusic.com/carrier, overiť si predplatné a prepojiť svoje Apple ID. 

Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete si aktivovať Apple Music v rámci balíka od mobilného operátora pre predvolené číslo.

Na zariadeniach s Androidom sa môže zobraziť správa s výzvou, aby ste službe Apple Music povolili uskutočňovanie a spravovanie telefonických hovorov. Keď klepnete na Povoliť, umožníte spoločnosti Apple overiť číslo vášho mobilného telefónu a poskytnúť vám prístup k službe Apple Music. Apple Music v skutočnosti nebude uskutočňovať ani spravovať žiadne telefonické hovory.

Ak váš operátor už neponúka balíky so službou Apple Music

Môžete sa zaregistrovať na individuálne predplatné pomocou toho istého Apple ID, ktoré ste predtým používali v službe Apple Music. Ak potrebujete pomoc so zrušením prepojenia účtu, obráťte sa na svojho operátora.

Viac informácií

  • Ak ste sa v službe Apple Music zaregistrovali prostredníctvom mobilného operátora aj spoločnosti Apple, jedno predplatné zrušte. Predplatné môžete zrušiť prostredníctvom spoločnosti Apple na iPhone alebo na telefóne s Androidom. Ak chcete zrušiť predplatné služby Apple Music v balíku, kontaktujte svojho mobilného operátora.
  • Ak vytvoríte balík nastavení operátora, ktorý obsahuje predplatné Apple Music, no predplatné Apple Music už máte, môže sa zobraziť správa informujúca o tom, že sa toto predplatné používa s iným Apple ID. Ak sa takáto správa zobrazí, kontaktujte podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc s odpojením Apple ID.
  • Ak si nemôžete overiť predplatné, skontrolujte, či je zariadenie pripojené na internet. Ak na iPhone alebo iPade používate mobilné dátové pripojenie, prejdite na Nastavenia > Mobilná sieť a uistite sa, že ho máte zapnuté. Výzva na overenie predplatného sa vám môže zobraziť aj v prípade, že ste sa v službe zaregistrovali prostredníctvom spoločnosti Apple aj mobilného operátora. 
  • Ak sa vám zobrazuje správa, že vaše telefónne číslo nie je možné overiť, postupujte takto:
    • Na iPhone alebo iPade: Prejdite na Nastavenia > Telefón > Moje číslo. Ak vaše číslo mobilného telefónu nie je správne, zadajte správne číslo a klepnite na Uložiť.
    • Na zariadení s Androidom: Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu apky Apple Music. Potom apku zatvorte, prejdite na Nastavenia > Aplikácie > Apple Music > Povolenia a vypnite povolenie prístupu k telefónu. Znova otvorte apku Apple Music. Keď sa zobrazí žiadosť o povolenie prístupu k SIM karte, povoľte ho. Druhú správu o povolení prístupu k telefónu zamietnite a manuálne zadajte správne číslo mobilného telefónu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: