Prechod inštitúcie na službu Apple School Manager

Ak chcete pokračovať v používaní Programu registrácie zariadení a Programu hromadných nákupov, prejdite na službu Apple School Manager. Programy nasadenia Apple už od 1. decembra 2019 nebudú k dispozícii.

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Programy nasadenia Apple, ako je napríklad Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov, budete musieť prejsť do 1. decembra 2019 na službu Apple School Manager. 

Apple School Manager je služba, pomocou ktorej môžete kupovať obsah, nastaviť automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM) a vytvárať účty pre žiakov/študentov a zamestnancov. Služba Apple School Manager je dostupná na webe a je navrhnutá pre správcov technológií, správcov IT, zamestnancov a vyučujúcich.

Prechod na službu Apple School Manager

Na službu Apple School Manager prejdete tak, že sa na stránke deploy.apple.com alebo school.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programu nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov na obrazovke.*

Po dokončení prechodu budete mať v službe Apple School Manager všetky svoje:

  • účty,
  • prihlasovacie údaje k účtom,
  • MDM servery,
  • MDM zariadenia,
  • tokeny servera,
  • objednávky zariadení,
  • iné položky súvisiace s vaším účtom. 

Po dokončení prechodu sa k svojim údajom dostanete na portáli Apple School Manager. Už viac nebudete mať prístup na webovú stránku Programov nasadenia Apple.

Výber domény pre spravované Apple ID

Po prechode na službu Apple School Manager sa zobrazí výzva na zadanie webovej stránky vašej školy. Apple School Manager použije webovú stránku školy na nastavenie vašich spravovaných Apple ID. Ak je napríklad webová stránka vašej školy www.mojaskola.edu, vaše spravované Apple ID bude vyzerať takto: student@appleid.mojaskola.edu.

Ak používate inú doménu pre webovú stránku a inú pre e-maily, možno budete chcieť zadať svoju e-mailovú doménu. Správca služby Apple School Manager môže zmeniť predvolenú doménu aj po prechode.

Pozvanie nákupcov v Programe hromadných nákupov do služby Apple School Manager

Vaša škola môže mať jeden alebo viac samostatných účtov Programu hromadných nákupov. Ak ich má viac, po prechode na službu Apple School Manager musíte pozvať nielen používateľov, ale aj tieto účty. Prečítajte si, ako pozvať do služby Apple School Manager nákupcov v Programe hromadných nákupov.

Zmeny rol v službe Apple School Manager

Apple School Manager zavádza niektoré zmeny v rolách, ktoré prideľujete používateľom.

Zo zástupcu sa stáva administrátor

V Programoch nasadenia Apple mal zástupca najvyššiu úroveň správcovského prístupu. Zástupcovia mohli v mene vašej inštitúcie vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami Programov nasadenia Apple. 

V službe Apple School Manager sa teraz táto rola volá administrátor. Vaša inštitúcia môže mať v službe Apple School Manager až päť administrátorov.

Z administrátorov sa teraz stávajú správcovia

V Programoch nasadenia Apple existovali administrátori pre Program nasadenia zariadení, Program hromadných nákupov a Apple ID pre žiakov/študentov. V službe Apple School Manager sa administrátori teraz nazývajú správcovia.

To, akým typom správcu sa používateľ stane po prechode, závisí od jeho povinností:

Rola v Programoch nasadenia Apple

Rola v službe Apple School Manager

Administrátor Programu registrácie zariadení

Správca zariadení

Administrátor Programu hromadných nákupov

Správca obsahu

Administrátor Programu Apple ID pre žiakov/študentov

Správca osôb

Každý administrátor Programu nasadenia Apple, ktorý mal oprávnenie vytvárať ďalších administrátorov, sa v službe Apple School Manager stane správcom osôb.

Jeden používateľ môže mať v službe Apple School Manager viacero rol. Ak bol používateľ administrátorom v niekoľkých rôznych programoch, v službe Apple School Manager sa mu priradia všetky príslušné roly. Administrátor alebo správca inštitúcie môže po dokončení prechodu pridávať, odstraňovať a meniť roly správcov.

Spravované Apple ID pre všetky roly

Keď sa predchádzajúci zástupca alebo administrátori prvýkrát prihlásia do služby Apple School Manager, ich Apple ID sa konvertuje na spravované Apple ID. Ak vo svojich účtoch zatiaľ nemali nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu, teraz by si ju mali nastaviť. 

Ďalšie informácie

* Ak chcete prejsť na službu Apple School Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari verzie 8 alebo novším alebo PC s prehliadačom Microsoft Edge verzie 25.10 alebo novším.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: