Prechod organizácie na Apple School Manager

Ak chcete pokračovať v používaní Programu registrácie zariadení a Programu hromadných nákupov, prejdite na Apple School Manager. Programy nasadenia Apple už nie sú od 1. decembra 2019 k dispozícii.

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Programy nasadenia Apple, ako je napríklad Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov, budete musieť prejsť na Apple School Manager. 

Apple School Manager je služba, pomocou ktorej môžete kupovať obsah, nastaviť automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM) a vytvárať účty pre žiakov/študentov a zamestnancov. Služba Apple School Manager je dostupná na webe a je navrhnutá pre správcov technológií, správcov IT, zamestnancov a vyučujúcich.

Prechod na Apple School Manager

Prechod vykonáte tak, že sa na stránke school.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programu nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov na obrazovke.*

Po dokončení prechodu budete mať v Apple School Manageri všetky svoje:

  • účty,
  • prihlasovacie údaje k účtom,
  • MDM servery,
  • MDM zariadenia,
  • tokeny servera,
  • objednávky zariadení,
  • iné položky súvisiace s vaším účtom. 

Po dokončení prechodu sa k svojim údajom dostanete na portáli Apple School Manager. Už viac nebudete mať prístup na webovú stránku Programov nasadenia Apple.

Výber domény pre spravované účty Apple ID

Po prechode na Apple School Manager sa zobrazí výzva na zadanie webovej stránky vašej školy. Apple School Manager použije webovú stránku školy a vytvorí vyhradenú doménu ako predvolenú doménu pre vaše spravované účty Apple ID. Ak je napríklad webová stránka vašej školy www.mojaskola.edu, vaše spravované účty Apple ID budú vyzerať takto: student@mojaskolaedu.appleid.edu.

Správca Apple School Managera môže zmeniť predvolenú doménu aj po prechode. Všetky domény pridané po registrácii sa musia overiť, aby sa mohli používať na vytváranie spravovaných účtov Apple ID.

Pozvanie nákupcov v Programe hromadných nákupov do Apple School Managera

Vaša škola môže mať jeden alebo viac samostatných účtov Programu hromadných nákupov. Ak ich má viac, po prechode na Apple School Manager musíte pozvať nielen používateľov, ale aj tieto účty. Prečítajte si, ako pozvať do Apple School Managera nákupcov v Programe hromadných nákupov.

Zmeny rol v Apple School Manageri

Apple School Manager zavádza niektoré zmeny v rolách, ktoré prideľujete používateľom.

Zo zástupcu sa stáva administrátor

V Programoch nasadenia Apple mal zástupca najvyššiu úroveň správcovského prístupu. Zástupcovia mohli v mene vašej organizácie vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami Programov nasadenia Apple. 

V Apple School Manageri sa teraz táto rola volá administrátor. Organizácia môže mať v Apple School Manageri až päť administrátorov.

Z administrátorov sa teraz stávajú správcovia

V Programoch nasadenia Apple existovali administrátori pre Program nasadenia zariadení, Program hromadných nákupov a Apple ID pre žiakov/študentov. V Apple School Manageri sa administrátori teraz nazývajú správcovia.

To, akým typom správcu sa používateľ stane po prechode, závisí od jeho povinností:

Rola v Programoch nasadenia Apple

Rola v Apple School Manageri

Administrátor Programu registrácie zariadení

Správca zariadení

Administrátor Programu hromadných nákupov

Správca obsahu

Administrátor Programu Apple ID pre žiakov/študentov

Správca osôb

Každý administrátor Programu nasadenia Apple, ktorý mal oprávnenie vytvárať ďalších administrátorov, sa v Apple School Manageri stane správcom osôb.

Jeden používateľ môže mať v Apple School Manageri viacero rol. Ak bol používateľ administrátorom v niekoľkých rôznych programoch, v Apple School Manageri sa mu priradia všetky príslušné roly. Administrátor alebo správca inštitúcie môže po dokončení prechodu pridávať, odstraňovať a meniť roly správcov.

Spravované účty Apple ID pre všetky roly

Keď sa predchádzajúci zástupca alebo administrátori prvýkrát prihlásia do Apple School Managera, ich účet Apple ID sa konvertuje na spravovaný účet Apple ID. Ak vo svojich účtoch zatiaľ nemali nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu, teraz by si ju mali nastaviť. 

Ďalšie informácie

* Ak chcete prejsť na Apple School Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari verzie 8 alebo novším, alebo PC s prehliadačom Microsoft Edge verzie 25.10 alebo novším.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: