Používanie funkcie Značky v aplikácii Mail na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Mail môžete pomocou funkcie Značky pridávať na priložené fotky a PDF súbory kresby, texty, podpisy a ďalšie prvky.

Začíname

Úprava príloh pomocou funkcie Značky

Funkcia Značky vám umožní podpísať PDF súbor a rýchlo ho niekomu odoslať. Môžete tiež napísať správu alebo niečo nakresliť na fotku a potom ju odoslať. Funkciu Značky môžete používať pri pridávaní prílohy k novému e-mailu alebo odpovedaní na prijatý e-mail.

Funkciu Značky možno použiť iba na fotkách alebo v PDF súboroch.

     

Priloženie fotky alebo PDF súboru na úpravu pomocou funkcie Značky

  1. Otvorte aplikáciu Mail a klepnite na ikonu .
  2. Dvakrát klepnite do tela nového e-mailu a potom klepnite na položku Vložiť fotku alebo video alebo Pridať prílohu.
  3. Vyhľadajte fotku alebo PDF súbor, ktorý chcete priložiť a upraviť, a potom klepnite na položku Vybrať.
  4. Klepnite na prílohu a potom na položku Značky.
  5. Vyberte nástroj a upravte prílohu. Potom klepnite na položku Hotovo.
  6. Napíšte správu a potom klepnite na položku Odoslať.

Úprava prijatej fotky alebo PDF súboru pomocou funkcie Značky

Ak dostanete spolu s e-mailom aj prílohu, môžete v nej vykonať zmeny a poslať ju späť bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu Mail. Postupujte takto:

  1. Klepnite na prílohu a potom na ikonu .
  2. Vyberte nástroj a upravte prílohu. Potom klepnite na položku Hotovo.
  3. Napíšte správu a potom klepnite na položku Odoslať.

Nástroje funkcie Značky

V aplikácii Mail môžete do fotiek alebo PDF súborov kresliť, pridávať text, zväčšiť ich alebo do nich vložiť svoj podpis. Ak sa pomýlite, klepnutím na ikonu  zrušíte vykonanú zmenu. Ak chcete značku vymazať, klepnite na ikonu  a potom klepnite na časť značky, ktorú chcete vymazať.

Kresba

Nástroj Pero umožňuje kresliť priamo do fotky alebo PDF súboru. Klepnite na ikonu , klepnite na farbu a pomocou prsta začnite kresliť do prílohy. Klepnutím na iné pero zmeníte hrúbku čiary.

Zväčšenie

Ak chcete zväčšiť časť obrázka alebo PDF súboru, klepnite na ikonu  a potom na ikonu . Potiahnutím modrej bodky pozdĺž okraja kruhu môžete rozšíriť oblasť, ktorú chcete zväčšiť. Potiahnutím zelenej bodky môžete obsah zväčšovať alebo zmenšovať.

Pridanie textu

Ak chcete pridať text, klepnite na ikonu  a potom na ikonu . Vyberte farbu textu. Dvojitým klepnutím do textového poľa sa zobrazí klávesnica. Ak chcete zmeniť typ alebo veľkosť textu, klepnite na ikonu . Textové pole môžete posúvať potiahnutím.

Podpísanie dokumentu

Klepnite na ikonu , klepnite na ikonu , podpíšte sa prstom a potom klepnite na položku Hotovo. Ak už máte vytvorený podpis, klepnite na ikonu  a potom na svoj podpis. Potiahnutím podpisu ho môžete posunúť a potiahnutím rohu poľa môžete zmeniť jeho veľkosť. Ak chcete pridať alebo vymazať podpisy, klepnite na ikonu  a potom na položku Pridať alebo odstrániť podpis.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: