Používanie funkcie Značky v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie Značky môžete upravovať snímky obrazovky a fotky, vyberať rôzne úrovne priehľadnosti a hrúbky písma a dokonca podpisovať PDF dokumenty.

Aplikácie a funkcie, ktoré používajú funkciu Značky

Toto sú niektoré aplikácie, v ktorých môžete používať funkciu Značky, a postup, ako začať:

Mail

 1. Otvorte aplikáciu Mail a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte nový e-mail. Môžete tiež odpovedať na existujúci e-mail.
 2. Klepnite do textu e-mailu a potom klepnutím na ikonu  alebo na ikonu Späť otvorte formátovaciu lištu. Môžete tiež klepnúť do textu e-mailu, potom na kurzor a vybrať položku Vložiť fotku, Vložiť video alebo Pridať prílohu. Možno budete musieť najskôr klepnúť na tlačidlo šípky , aby ste mohli rolovať dostupnými možnosťami.
 3. Klepnite na tlačidlo Kamera  alebo Dokument , potom vyhľadajte fotku alebo PDF súbor, ktorý chcete priložiť, a označte ich.
 4. Klepnite na prílohu a potom na ikonu . Klepnite na položku Značky  a pridajte značky. Klepnite na tlačidlo plus  a pridajte podpis, text a ďalšie prvky.
 5. Klepnite na položku Hotovo a odošlite e-mail.

Správy

 1. Otvorte aplikáciu Mail a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte novú konverzáciu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na tlačidlo Fotky  a vyberte fotku.
 3. Klepnite na fotku v správe a potom klepnite na položku Značky. Odtiaľto môžete pridať na fotku kresbu alebo klepnutím na tlačidlo plus  môžete zobraziť ďalšie možnosti značiek.
 4. Klepnite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.
 5. Správu odošlete klepnutím na modrú šípku .

Fotky

 1. Prejdite do aplikácie Fotky a vyberte požadovanú fotku.
 2. Klepnite na položku Upraviť, klepnite na ikonu  a potom na položku Značky . Klepnite na tlačidlo plus  a pridajte text, tvary a ďalšie prvky.
 3. Klepnite na položku Hotovo a potom znova na položku Hotovo.

Kreslenie pomocou funkcie Značky

Po výbere nástroja funkcie Značky, napríklad pera , zvýrazňovača  alebo ceruzky , vyberte farbu a začnite kresliť. Ak na rovnaký nástroj klepnete znova, môžete zmeniť priehľadnosť farby, prípadne klepnite na iný nástroj a zmeňte hrúbku. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo Farba  a zmeniť farebné odtiene.

Presunutie kresby

To, čo nakreslíte, môžete presúvať. Klepnite na nástroj Laso , nakreslite kruh okolo kresby, ktorú chcete presunúť, a potom ju potiahnite na požadované miesto.

Mazanie alebo odvolanie akcie pri kreslení

Ak chcete v kresbe niečo zmeniť, klepnite na tlačidlo Zmizík  a prechádzajte prstom cez oblasť, ktorú chcete vymazať. Pomocou tlačidla Odvolať ikona Odvolať môžete odvolať ľubovoľnú akciu značiek. Ak nejakú akciu odvoláte omylom, zatraste zariadením a klepnite na položku Obnoviť.

Pridanie textu, podpisu, lupy a tvarov

Klepnite na tlačidlo plus ikona so znamienkom plus a vyberte si z ďalších nástrojov funkcie Značky:

 

Klepnite na kruh a vyberte inú farbu textu. Ak klepnete na ikonu Ikona úprav textu, môžete upraviť písmo, veľkosť a zarovnanie textu.

 

Do dokumentu môžete rýchlo pridať existujúci podpis alebo vytvoriť nový.

Lupu môžete ľubovoľne presúvať. Modrou bodkou upravíte jej veľkosť a zelenou bodkou zvýšite alebo znížite úroveň zväčšenia.

Klepnutím na tvar ho pridajte na snímku obrazovky, na fotku alebo do PDF súboru. Potiahnite tvar na požadované miesto a pomocou modrých bodiek upravte jeho veľkosť a tvar. Zelenými bodkami upravíte zakrivenie šípky alebo vzhľad rečovej bubliny.

Ďalšie možnosti funkcie Značky

Dátum zverejnenia: