Používanie funkcie Značky na iPhone, iPade alebo iPode touch

V systéme iOS 12 môžete používať ešte viac nástrojov funkcie Značky. Môžete upravovať snímky obrazovky a fotky, vyberať rôzne úrovne priehľadnosti a hrúbky písma a dokonca podpisovať PDF dokumenty.

Aplikácie a funkcie, ktoré používajú funkciu Značky

Tu sú niektoré aplikácie, v ktorých môžete používať funkciu Značky, a postup, ako začať:

Mail

 1. Otvorte aplikáciu Mail a klepnutím na ikonu  vytvorte nový e-mail. Môžete tiež odpovedať na existujúci e-mail.
 2. Klepnite do tela e-mailu a potom klepnite na položku Vložiť fotku alebo video alebo Pridať prílohu. Je možné, že budete musieť najskôr klepnúť na ikonu , aby ste mohli rolovať dostupnými možnosťami.
 3. Vyhľadajte fotku alebo PDF súbor, ktorý chcete priložiť a upraviť, a potom klepnite na položku Vybrať.
 4. Klepnite na prílohu a potom na položku Značky . Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a pridajte podpis, text a ďalšie prvky.
 5. Klepnite na položku Hotovo a odošlite e-mail.

Správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu  vytvorte novú konverzáciu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu  a vyberte fotku.
 3. Klepnite na fotku v správe a potom klepnite na položku Značky. Nakreslite niečo na fotku alebo klepnutím na ikonu Ikona so znamienkom plus zobrazte ďalšie možnosti funkcie Značky.
 4. Klepnite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.
 5. Klepnutím na ikonu  odošlite správu.

Fotky

 1. Prejdite do aplikácie Fotky a vyberte požadovanú fotku.
 2. Klepnite na položku Upraviť, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Značky . Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a pridajte text, tvary a ďalšie prvky.
 3. Klepnite na položku Hotovo a potom znova na položku Hotovo.

Kreslenie pomocou funkcie Značky

Po vybratí nástroja funkcie Značky, napríklad pera , zvýrazňovača  alebo ceruzky  vyberte farbu a začnite kresliť. Ak na rovnaký nástroj klepnete znova, môžete zmeniť priehľadnosť farby, prípadne klepnite na iný nástroj a zmeňte hrúbku. Môžete tiež klepnúť na ikonu  a zmeniť odtieň farby.

Presunutie kresby

Kresby môžete presúvať. Klepnite na nástroj Laso , nakreslite kruh okolo kresby, ktorú chcete presunúť, a potom ju potiahnite na požadované miesto.

Mazanie alebo odvolanie akcie pri kreslení

Ak chcete v kresbe niečo zmeniť, klepnite na ikonu  a prechádzajte prstom cez oblasť, ktorú chcete vymazať. Pomocou ikony Ikona Odvolať môžete tiež odvolať ľubovoľnú akciu, ktorú ste vykonali pri používaní funkcie Značky. Ak nejakú akciu odvoláte omylom, zatraste zariadením a klepnite na položku Obnoviť.

Pridanie textu, podpisu, lupy a tvarov

Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a vyberte si z ďalších nástrojov funkcie Značky:

 

Klepnite na kruh a vyberte inú farbu textu. Ak klepnete na ikonu Ikona úprav textu, môžete upraviť písmo, veľkosť a zarovnanie textu.

 

Do dokumentu môžete rýchlo pridať existujúci podpis alebo vytvoriť nový.

Lupu môžete ľubovoľne presúvať. Modrou bodkou upravíte jej veľkosť a zelenou bodkou zvýšite alebo znížite úroveň zväčšenia.

Klepnutím na tvar ho pridajte na snímku obrazovky, na fotku alebo do PDF súboru. Potiahnite tvar na požadované miesto a pomocou modrých bodiek upravte jeho veľkosť a tvar. Zelenými bodkami upravíte zakrivenie šípky alebo vzhľad rečovej bubliny.

Ďalšie možnosti funkcie Značky

Dátum zverejnenia: