Pridávanie záložiek do dokumentu v aplikácii Pages

Prečítajte si, ako pridávať záložky a odkazy na časti dokumentu.

Záložka označuje časť dokumentu, na ktorú môžete odkazovať. Po pridaní záložiek do dokumentu môžete vytvárať odkazy, prostredníctvom ktorých sa čitatelia k príslušným informáciám dostanú jedným kliknutím. Ak v dokumente používate štýly odsekov, aplikácia Pages bude automaticky navrhovať záložky a zjednodušovať celý proces.

Používanie záložiek a odkazov v aplikácii Pages pre Mac

Pred začiatkom si aktualizujte aplikáciu Pages na najnovšiu verziu, ktorá je k dispozícii v Mac App Store.

Pridanie záložky

 1. Kliknutím umiestnite kurzor do textu tam, kam chcete pridať záložku, alebo vyberte text, ktorý chcete označiť záložkou.
 2. Kliknite na tlačidlo dokumentu  a potom kliknite na kartu Záložky.
  Ak sa karta Záložky nezobrazuje, je možné, že ide o dokument s rozložením strany, v ktorom záložky nemožno používať.
 3. Kliknite na položku Pridať záložku. Záložka sa zobrazí v zozname Záložky. 

Vždy, keď čitateľ klikne na záložku v zozname Záložky, aplikácia Pages automaticky prejde na príslušné miesto v dokumente.

Keď v dokumente upravíte text so záložkou, názov priradenej záložky sa automaticky aktualizuje. Ak chcete pre záložku zadať vlastný názov, dvakrát kliknite na príslušnú záložku v zozname Záložky a zadajte nový názov.

Ak chcete záložku odstrániť, kliknite na ňu a stlačte kláves Delete.

Odkaz na záložku

 1. Vyberte text, ktorý chcete previesť na odkaz. 
 2. Kliknite na vybraný text s podržaným klávesom Control. Vyberte položku Pridať odkaz > Záložka.
 3. Uistite sa, že je vo vyskakovacom menu Odkaz na vybraná položka Záložka.
 4. Kliknite na vyskakovacie menu Záložka a potom vyberte záložku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz. Aplikácia Pages navrhuje záložky podľa štýlov odsekov, ktoré ste v dokumente použili.
 5. Kliknite na položku Prejsť na záložku. V dokumente sa prejde na odkazované miesto záložky.

Sledovať odkazy na jednotlivé záložky môžete v zozname Záložky. Kliknite na názov záložky s podržaným klávesom Control a potom vyberte položku Prejsť na odkaz.

Ak chcete odkaz odstrániť, kliknite naň s podržaným klávesom Control a potom vyberte položku Upraviť odkaz. Kliknite na položku Odstrániť.
 

Zmena štýlov odsekov používaných pre navrhnuté záložky

Aplikácia Pages navrhuje záložky podľa štýlov odsekov, ktoré v dokumente používate. Obľúbené štýly odsekov môžete označiť, aby návrhy aplikácie Pages pre váš dokument boli najlepšie možné. 

 1. Vyberte text, ktorý chcete previesť na odkaz. 
 2. Kliknite na vybraný text s podržaným klávesom Control. Vyberte položku Pridať odkaz > Záložka.
 3. Uistite sa, že je vo vyskakovacom menu Odkaz na vybraná položka Záložka.
 4. Kliknite na vyskakovacie menu Záložka a vyberte položku Nastaviť návrhy. Ak ste už návrhy niekedy nastavili, kliknite na položku Spravovať návrhy.
 5. Vyberte štýly odsekov, ktoré vám má aplikácia Pages automaticky navrhovať vo vyskakovacom menu Záložka. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Používanie záložiek a odkazov v aplikácii Pages pre iPhone, iPad alebo iPod touch

Pred začiatkom si aktualizujte aplikáciu Pages na najnovšiu verziu, ktorá je k dispozícii v App Store.

Pridanie záložky

Klepnutím umiestnite kurzor do textu tam, kam chcete pridať záložku, alebo vyberte text, ktorý chcete označiť záložkou. 

 • Na iPhone alebo iPod touch klepnite na položku Vložiť. Na zobrazenie položky Vložiť môže byť nutné klepnúť na ikonu . Vyberte položku Záložka.
 • Na iPade klepnite na ikonu  a potom na položku Záložka. 

Keď v dokumente upravíte text so záložkou, názov priradenej záložky sa automaticky aktualizuje. Ak chcete pre záložku zadať vlastný názov alebo ju úplne odstrániť, klepnite na ikonu  > Záložka a potom klepnite na položku Upraviť. Po klepnutí na záložku ju môžete premenovať, klepnutím na ikonu  môžete záložku odstrániť. Klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny.

Odkaz na záložku

 1. Vyberte text, ktorý chcete previesť na odkaz.
 2. Klepnite na položku Odkaz. Na zobrazenie položky môže byť nutné klepnúť na ikonu .
 3. Klepnite na položku Odkaz na a vyberte položku Záložka.
 4. Klepnite na položku Záložka a vyberte záložku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz. Aplikácia Pages navrhuje záložky podľa štýlov odsekov, ktoré ste v dokumente použili.
 5. Na iPhone alebo iPod touch klepnite na ikonu .
  Na iPade klepnite mimo upozornenia.
   

Zmena štýlov odsekov používaných pre navrhnuté záložky

Aplikácia Pages navrhuje záložky podľa štýlov odsekov, ktoré v dokumente používate. Obľúbený štýl odsekov môžete označiť, aby návrhy aplikácie Pages pre váš dokument boli najlepšie možné. 

 1. Vyberte text, ktorý chcete previesť na odkaz.
 2. Klepnite na položku Odkaz. Na zobrazenie položky môže byť nutné klepnúť na ikonu [šípka doprava].
 3. Klepnite na položku Odkaz na a vyberte položku Záložka.
 4. Klepnite na položku Záložka > Nastaviť návrhy. Ak ste už návrhy niekedy nastavili, klepnite na položku Spravovať návrhy.
 5. Vyberte štýly odsekov, ktoré vám má aplikácia Pages automaticky navrhovať vo vyskakovacom menu Záložka. Ak sa zobrazuje ikona , znamená to, že príslušný štýl odsekov je vybraný.
 6. Klepnite na položku Späť a dokončite nastavovanie odkazu.
   
Dátum zverejnenia: