Vytváranie odkazov na iné časti dokumentu v aplikácii Pages

V iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete v dokumente textového editora vytvárať odkazy na text pomocou záložiek a v dokumente s rozložením strany môžete vytvárať odkazy na iné strany.

Vytváranie odkazov na iné časti dokumentu aplikácie Pages v iPhone a iPade

V dokumente textového editora môžete pomocou záložiek vytvárať odkazy z textu tela v jednej časti dokumentu na text v inej časti tohto dokumentu. Text v textových poliach a tvaroch nie je možné označiť záložkou.

V dokumente s rozložením strany môžete vytvárať odkazy z textu dokumentu na iné strany tohto dokumentu.

Vytvorenie odkazu na inú časť dokumentu textového editora

Ak chcete pridať záložku a nezobrazuje sa vám možnosť Záložka, možno používate dokument s rozložením strany.

 1. Vyberte text, na ktorý chcete odkazovať.
 2. Vo vyskakovacom menu klepnite na položku Záložka. Na zobrazenie položky Záložka môže byť potrebné klepnúť na šípku doprava .
 3. Vyberte text, z ktorého chcete vytvoriť odkaz.
 4. Klepnite na položku Odkaz. Na zobrazenie položky Odkaz môže byť nutné klepnúť na šípku doprava .
 5. Klepnite na položku Odkaz na a vyberte položku Záložka.
 6. Klepnite na položku Záložka a vyberte záložku, ktorú ste vytvorili, alebo inú záložku. Aplikácia Pages navrhuje záložky podľa štýlov odsekov, ktoré ste v dokumente použili. Prečítajte si, ako môžete v iPhoneiPade zmeniť tieto návrhy štýlov odsekov.
 7. Ak chcete zavrieť nastavenia, klepnite na dokument. 

Ak chcete záložku pomenovať alebo úplne odstrániť, klepnite na tlačidlo Viac , potom na položku Záložky a nakoniec na položku Upraviť. Klepnutím na záložku ju môžete premenovať, klepnutím na tlačidlo Vymazať  ju môžete odstrániť. Klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny.

Vytvorenie odkazu na inú stranu v dokumente s rozložením strany

 1. Vyberte text, z ktorého chcete vytvoriť odkaz. 
 2. Klepnite na položku Odkaz. Na zobrazenie položky Odkaz môže byť nutné klepnúť na šípku doprava .
 3. Klepnite na položku Odkaz na a vyberte položku Strana.
 4. Klepnite na miniatúru strán a vyberte číslo strany, na ktoré chcete vytvoriť odkaz.
 5. Ak chcete zavrieť nastavenia, klepnite na dokument. 


Vytváranie odkazov na iné časti dokumentu aplikácie Pages pre Mac

V dokumente textového editora môžete pomocou záložiek vytvárať odkazy z textu tela v jednej časti dokumentu na text v inej časti tohto dokumentu. Text v textových poliach a tvaroch nie je možné označiť záložkou.

V dokumente s rozložením strany môžete vytvárať odkazy z textu dokumentu na iné strany tohto dokumentu.

Vytvorenie odkazu na inú časť dokumentu textového editora

 1. V dokumente kliknite na miesto, kam chcete pridať záložku. Môžete tiež vybrať text, ktorý chcete označiť záložkou.
 2. Kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na tab Záložky. Ak sa vám možnosť Záložka nezobrazuje, je možné, že používate dokument s rozložením strany.
 3. Kliknite na položku Pridať záložku. Záložka sa zobrazí v zozname Záložky.
 4. Vyberte text, z ktorého chcete vytvoriť odkaz. 
 5. Kliknite na vybratý text so stlačeným klávesom Control. Vyberte položky Pridať odkaz > Záložka.
 6. Kliknite na vyskakovacie menu Záložka a vyberte záložku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz. Aplikácia Pages navrhuje aj záložky podľa štýlov odsekov, ktoré ste v dokumente použili. Štýly odsekov, ktoré aplikácia Pages navrhne, môžete zmeniť.
 7. Kliknite na položku Prejsť na záložku. V dokumente sa prejde na odkazované miesto záložky.

Odkazy na jednotlivé záložky môžete sledovať v zozname Záložky. Kliknite na názov záložky so stlačeným klávesom Control a potom vyberte položku Prejsť na odkaz.

Ak chcete niektorý odkaz odstrániť, kliknite naň so stlačeným klávesom Control, vyberte možnosť Upraviť odkaz a kliknite na položku Odstrániť.

Vytvorenie odkazu na inú stranu v dokumente s rozložením strany

 1. Vyberte text, z ktorého chcete vytvoriť odkaz. 
 2. Kliknite na vybratý text so stlačeným klávesom Control. Vyberte položky Pridať odkaz > Strana.
 3. Kliknite na vyskakovacie menu Strana a vyberte stranu, na ktorú chcete vytvoriť odkaz. 
 4. Kliknite na položku Prejsť na stranu. V dokumente sa prejde na danú stranu.
Dátum zverejnenia: