Príprava prechodu na službu Apple School Manager

Pripravte svoju školu na prechod z Programov nasadenia Apple na službu Apple School Manager.

Školy, ktoré v súčasnosti používajú Programy nasadenia Apple (Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov), môžu prejsť na službu Apple School Manager. 

Apple School Manager je služba, pomocou ktorej môžete kupovať obsah, nastaviť automatickú registráciu zariadení do riešenia správy mobilného zariadenia (MDM) a vytvárať účty pre žiakov/študentov a zamestnancov. Služba Apple School Manager je dostupná na webe a je navrhnutá pre správcov technológií, správcov IT, zamestnancov a vyučujúcich.

Pred prechodom na službu Apple School Manager si prečítajte tieto informácie.

Pozvanie nákupcov v Programe hromadných nákupov do služby Apple School Manager

Vaša škola môže mať jeden alebo viac samostatných účtov Programu hromadných nákupov. Ak ich má viac, po prechode na službu Apple School Manager musíte pozvať nielen používateľov, ale aj tieto účty. Prečítajte si, ako pozvať do služby Apple School Manager nákupcov v Programe hromadných nákupov.

Výber domény pre spravované Apple ID

Po prechode z Programov nasadenia Apple na službu Apple School Manager sa vám zobrazí výzva na zadanie webovej stránky školy. Apple School Manager nastaví na základe zadanej webovej stránky školy predvolenú doménu vašich spravovaných Apple ID. Ak je napríklad webová stránka vašej školy www.mojaskola.edu, vaše spravované Apple ID bude vyzerať takto: student@appleid.mojaskola.edu.

Ak používate inú doménu pre webovú stránku a inú pre e-maily, možno budete chcieť zadať svoju e-mailovú doménu. Správca služby Apple School Manager môže zmeniť predvolenú doménu aj po prechode.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: