V aplikácii Boot Camp so systémom Windows 8.1 alebo Windows 10 nie je podporovaná funkcia duplikácie displejov

Ak v Macu s pripojeným displejom 4K alebo 5K v režime Multi-Stream používate v aplikácii Boot Camp systém Windows 8.1 alebo Windows 10, funkcia duplikácie displejov nie je dostupná.

Ak sa pokúsite použiť funkciu duplikácie displejov, zobrazí sa vám chyba s textom „Nastavenia displeja nebolo možné uložiť. Skúste inú kombináciu nastavení displeja.“

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ktoré počítače Mac sa dajú použiť s displejmi 4K.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: