Začíname s Keynote Live

Pomocou aplikácie Keynote môžete svoje prezentácie prehrávať cez internet, takže ich môžu všetci sledovať naraz – na svojich vlastných zariadeniach a odkiaľkoľvek.

Skôr než začnete

Ak chcete svoje prezentácie prehrávať online pomocou Keynote Live, aktualizujte na najnovšiu verziu aplikácie Keynote pre iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac, prípadne použite aplikáciu Keynote na stránke iCloud.com. Musíte sa tiež v príslušnom zariadení prihlásiť do iCloudu a prehrávanú prezentáciu musíte mať uloženú v službe iCloud Drive.

Môžete pozvať až 500 divákov odkiaľkoľvek alebo až 35 vo vašej miestnej Wi-Fi sieti. Na sledovanie diváci potrebujú webový prehliadač alebo najnovšiu verziu aplikácie Keynote. Na sledovanie prezentácií nepotrebujú účet služby iCloud.

Ak je vaša prezentácia Keynote v zdieľanom priečinku, presuňte ju do iného priečinka v službe iCloud Drive, ktorý nezdieľate, alebo zrušte zdieľanie priečinka, aby ste mohli používať Keynote Live.


Spustenie prezentácie na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte prezentáciu v aplikácii Keynote. Klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Použiť Keynote Live a potom na Pokračovať. Pre prezentáciu sa vytvorí odkaz Keynote Live.
 3. Klepnite na Pozvať divákov. Vyberte službu, prostredníctvom ktorej chcete poslať pozvánku, a pridajte divákov. Klepnite na Odoslať alebo Zverejniť. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, klepnite na Viac možností. Klepnite na Pridať heslo, zadajte heslo a klepnite na Hotovo. Nezabudnite toto heslo poslať pozvaným divákom.
 5. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, klepnite na Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, klepnite na Prehrať neskôr. Keď klepnete na Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, klepnite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Prehrať  a potom na Prehrať v Keynote Live.

Pri prehrávaní prezentácie prostredníctvom Keynote Live na iPhone alebo iPade nemožno pomocou funkcie zvýraznenia kresliť do snímok. 


Spustenie prezentácie na Macu

 1. Kliknite na tlačidlo Keynote Live  na paneli s nástrojmi.
 2. Kliknite na Pokračovať. Pre prezentáciu sa vytvorí odkaz Keynote Live.
 3. Kliknite na Pozvať divákov. Vyberte službu, prostredníctvom ktorej chcete poslať pozvánku, a pridajte divákov. Kliknite na Odoslať alebo Zverejniť. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, kliknite na Viac možností. Vyberte možnosť Vyžadovať heslo, zadajte heslo a kliknite na Nastaviť heslo. Nezabudnite toto heslo poslať pozvaným divákom.
 5. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, kliknite na Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, kliknite na Prehrať neskôr. Keď kliknete na Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Prehrať  a potom na Prehrať v Keynote Live.
  Keď používate Keynote Live, nie je k dispozícii Prehrávanie v okne.


Spustenie prezentácie v aplikácii Keynote pre iCloud

 1. V otvorenej prezentácii kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte Použiť Keynote Live. Kliknite na Pokračovať. Na stránke iCloud.com sa vytvorí odkaz na prezentáciu. Ak chcete mať k tomuto odkazu neustály prístup, kliknite na tlačidlo Nástroje  a potom na Nastavenia Keynote Live.
 2. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, kliknite na Viac možností. Kliknite na Pridať heslo, zadajte heslo a kliknite na Nastaviť heslo. 
 3. Kliknite na Pozvať divákov. Zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať, a potom kliknite na Hotovo. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, kliknite na Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, kliknite na Prehrať neskôr. Keď kliknete na Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Prehrať  a potom na Prehrať v Keynote Live.


Prehrávanie prezentácie

Ak ste už prezentáciu zdieľali a umožnili ste ju ostatným upravovať, používatelia môžu pokračovať v úpravách aj počas prehrávania. Diváci sledujúci prezentáciu nové zmeny neuvidia, kým prezentáciu nespustíte znova. Keynote Live môžete na prehrávanie svojej prezentácie používať iba vy, aj keď ju zdieľate s ostatnými účastníkmi.

Pri prehrávaní prezentácie pomocou Keynote Live sa snímky exportujú do iCloudu ako dočasné súbory. Aby bolo prehrávanie plynulé, všetky súbory sa do zariadenia divákov začnú streamovať okamžite po spustení prezentácie. K týmto súborom majú prístup len diváci s odkazom Keynote Live (a heslom, ak ste ho nastavili).


Používanie ovládača Keynote Remote s Keynote Live

Ak chcete na ovládanie prezentácie Keynote Live používať ovládač Keynote Remote, prezentáciu musíte najskôr spustiť cez Keynote Live. Keď bude prezentácia spustená, môžete sa k nej pripojiť s ovládačom a ovládať ju. 

Ak prezentáciu spustíte z ovládača, môžete používať iba lokálne prehrávanie. 

Ovládačom Keynote Remote sa Keynote Live ovláda len vtedy, keď je prezentácia spustená z aplikácie Keynote na iPhone, iPade alebo Macu.


Vypnutie Keynote Live

Ak nechcete, aby mali k prezentácii prístup iní používatelia, vypnite Keynote Live:

 • Na iPhone alebo iPade s otvorenou prezentáciou klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Nastavenia Keynote Live. Klepnite na Vypnúť Keynote Live.
 • Na Macu s otvorenou prezentáciou kliknite na tlačidlo Keynote Live  na paneli s nástrojmi. Kliknite na Vypnúť Keynote Live.
 • V aplikácii Keynote pre iCloud kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte Nastavenia Keynote Live. Kliknite na Vypnúť Keynote Live.

Odkaz na prezentáciu prestane po vypnutí Keynote Live fungovať. Keď sa rozhodnete Keynote Live pre danú prezentáciu znova zapnúť, pôvodný odkaz bude naďalej funkčný.

Dátum zverejnenia: