Začíname s Keynote Live

Pomocou aplikácie Keynote môžete svoje prezentácie prehrávať cez internet, takže ich môžu všetci sledovať naraz – na svojich vlastných zariadeniach a odkiaľkoľvek.

Skôr než začnete

Ak chcete svoje prezentácie prehrávať online pomocou Keynote Live, musíte aktualizovať na najnovšiu verziu aplikácie Keynote pre iOS alebo Mac, prípadne musíte používať aplikáciu Keynote na stránke iCloud.com. Takisto sa musíte prihlásiť do iCloudu na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu a prehrávanú prezentáciu musíte mať uloženú v službe iCloud Drive.

Môžete pozvať až 100 divákov odkiaľkoľvek alebo až 35 vo vašej miestnej Wi-Fi sieti. Diváci potrebujú na sledovanie webový prehliadač alebo najnovšiu verziu aplikácie Keynote pre iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac. Na sledovanie prezentácií nepotrebujú účet služby iCloud.

Spustenie prezentácie na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte prezentáciu v apke Keynote. Klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Použiť Keynote Live a potom na položku Pokračovať. Pre prezentáciu sa vytvorí odkaz Keynote Live.
 3. Klepnite na položku Pozvať divákov. Vyberte službu, prostredníctvom ktorej chcete poslať pozvánku, a pridajte divákov. Klepnite na položku Odoslať alebo Zverejniť. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, klepnite na položku Viac možností. Klepnite na položku Pridať heslo, zadajte heslo a klepnite na položku Hotovo. Nezabudnite toto heslo poslať pozvaným divákom.
 5. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, klepnite na položku Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, klepnite na položku Prehrať neskôr. Keď klepnete na položku Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, klepnite na paneli s nástrojmi na ikonu  a potom klepnite na položku Prehrať v Keynote Live.

Pri prehrávaní prezentácie prostredníctvom Keynote Live na iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno pomocou funkcie zvýraznenie kresliť do snímok. 

Spustenie prezentácie na Macu

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu .
 2. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Pre prezentáciu sa vytvorí odkaz Keynote Live.
 3. Kliknite na položku Pozvať divákov. Vyberte službu, prostredníctvom ktorej chcete poslať pozvánku, a pridajte divákov. Kliknite na položku Odoslať alebo Zverejniť. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, kliknite na položku Viac možností. Vyberte možnosť Vyžadovať heslo, zadajte heslo a kliknite na položku Nastaviť heslo. Nezabudnite toto heslo poslať pozvaným divákom.
 5. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, kliknite na položku Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, kliknite na položku Prehrať neskôr. Keď kliknete na položku Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu  a potom kliknite na položku Prehrať v Keynote Live.

Spustenie prezentácie v aplikácii Keynote pre iCloud

 1. V otvorenej prezentácii kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu  a vyberte položku Použiť Keynote Live. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Na stránke iCloud.com sa vytvorí odkaz na prezentáciu. Aby ste k tomuto odkazu mali neustále prístup, kliknite na ikonu  a potom na položku Nastavenia Keynote Live.
 2. Ak chcete, aby diváci museli pred zobrazením prezentácie zadať heslo, kliknite na položku Viac možností. Kliknite na položku Pridať heslo, zadajte heslo a kliknite na položku Nastaviť heslo. 
 3. Kliknite na položku Pozvať divákov. Zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať, a potom kliknite na položku Hotovo. Odkaz na prezentáciu môžete tiež skopírovať a vložiť tam, kam potrebujete.
 4. Keď sú diváci pripravení na sledovanie, kliknite na položku Prehrať. Ak chcete prezentáciu spustiť inokedy, kliknite na položku Prehrať neskôr. Keď kliknete na položku Prehrať neskôr, môžete pozvať ďalších divákov a pridať alebo zmeniť heslo pre Keynote Live. Keď budete mať všetko pripravené na spustenie prezentácie, kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu  a potom kliknite na položku Prehrať v Keynote Live.

Prehrávanie prezentácie

Ak ste už prezentáciu zdieľali a umožnili ste ju ostatným upravovať, môžu používatelia pokračovať v úpravách aj počas prehrávania. Diváci sledujúci prezentáciu nové zmeny neuvidia, kým prezentáciu nespustíte znova. Keynote Live môžete na prehrávanie svojej prezentácie používať iba vy, aj keď ju zdieľate s ostatnými účastníkmi.

Pri prehrávaní prezentácie pomocou Keynote Live sa snímky exportujú do iCloudu ako dočasné súbory. Aby bolo prehrávanie plynulé, všetky súbory sa do zariadenia divákov začnú streamovať okamžite po spustení prezentácie. K týmto súborom majú prístup len diváci s odkazom Keynote Live (a heslom, ak ste ho nastavili).

Používanie ovládača Keynote Remote s Keynote Live

Ak chcete na ovládanie prezentácie Keynote Live používať ovládač Keynote Remote, musíte najskôr spustiť prezentáciu cez Keynote Live. Keď bude prezentácia spustená, môžete sa k nej pripojiť s ovládačom a ovládať ju. 

Ak prezentáciu spustíte z ovládača, môžete používať iba lokálne prehrávanie. 

Ovládač Keynote Remote ovláda prezentáciu Keynote Live len vtedy, ak bola spustená z aplikácie Keynote pre Mac alebo Keynote pre iOS.

Vypnutie Keynote Live

Ak nechcete, aby mali ostatní používatelia k prezentácii prístup, vypnite Keynote Live:

 • V otvorenej prezentácii na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu  a potom na položku Nastavenia Keynote Live. Klepnite na položku Vypnúť Keynote Live.
 • V otvorenej prezentácii na Macu kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu . Kliknite na položku Vypnúť Keynote Live.
 • V aplikácii Keynote pre iCloud kliknite na ikonu  a vyberte položku Nastavenia Keynote Live. Kliknite na položku Vypnúť Keynote Live.

Odkaz na prezentáciu prestane po vypnutí Keynote Live fungovať. Keď sa rozhodnete Keynote Live pre danú prezentáciu znova zapnúť, pôvodný odkaz bude stále funkčný.

Dátum zverejnenia: