Ak aplikácia iMovie v Macu nefunguje

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa aplikácia iMovie neotvorí, nemožno prehrávať projekt alebo sa vyskytuje iný problém.

Skôr ako začnete, nezabudnite si zálohovať knižnice iMovie, médiá aj apku iMovie

Postupne skúste vykonať nasledujúce kroky na riešenie problémov

Po vykonaní každého kroku znovu vyskúšajte aplikáciu iMovie a zistite, či sa problém odstránil. 

Reštartovanie Macu

V menu Apple  vyberte Reštartovať.

Resetujte pamäť NVRAM

Ak aplikáciu iMovie používate s externým zariadením, napríklad s kamerou, resetujte pamäť NVRAM:

 1. Vypnite Mac.
 2. Odpojte všetky externé zariadenia okrem klávesnice a myši.
 3. Resetujte pamäť NVRAM.
 4. Otvorte aplikáciu iMovie a skúste problém znovu vyvolať.
  • Ak aplikácia iMovie funguje, zariadenia opäť po jednom pripájajte, kým sa problém znovu nevyskytne. Po opätovnom pripojení zariadenia reštartujte Mac, ak to príslušné zariadenie vyžaduje. 
  • Ak aplikácia iMovie stále nefunguje, možno bude nutné aktualizovať firmvér zariadenia alebo nechať vykonať servis zariadenia.

Aktualizujte systém macOS a aplikáciu iMovie

Vyberte menu Apple  > App Store a kliknite na Aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie iMovie, kliknutím na položku Aktualizovať ju stiahnite a nainštalujte.

Skontrolujte kompatibilitu formátu kamery a médií

Uistite sa, že používate kameruformát médií, s ktorými aplikácia iMovie dokáže pracovať. Ak vaša kamera nie je v zozname uvedená alebo ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na výrobcu zariadenia so žiadosťou o podporu

Ak v Macu používate rozhranie videa od iného výrobcu, zistite u výrobcu, či sú k dispozícii aktualizácie firmvéru alebo iné aktualizácie softvéru pre príslušné zariadenie.

Vykonajte test s novou knižnicou a projektom

Môžete vytvoriť novú knižnicu a testovací projekt a skontrolovať, či je problém spôsobený knižnicou, projektom alebo apkou iMovie. Najprv vytvorte novú knižnicu:

 1. Ukončite aplikáciu iMovie.
 2. Držte kláves Option stlačený a kliknite na apku iMovie v Docku alebo dvakrát kliknite na apku iMovie v priečinku Aplikácie.
 3. V okne Otvoriť knižnicu kliknite na položku Nová a vytvorte novú knižnicu.
 4. Testovaciu knižnicu pomenujte „Test knižnice iMovie“ a uložte ju do priečinka Filmy v domovskom priečinku.

Potom vytvorte testovací projekt s použitím vstavanej šablóny pre upútavky a vyexportujte ho ako súbor videa QuickTime:

 1. V aplikácii iMovie sa kliknutím na položku Projekty vráťte do zobrazenia Projekty.
 2. Vyberte položku Súbor > Nová upútavka, kliknite na šablónu pre upútavky Akcia a potom kliknite na položku Vytvoriť.
 3. Vyberte Súbor > Zdieľať > Súbor, kliknite na Ďalej, súbor pomenujte napríklad „Cieľ“ a potom ho uložte na plochu.

Následne importujte súbor videa QuickTime do nového projektu v novej knižnici:

 1. Kliknutím na položku Projekty sa vráťte do zobrazenia Projekty. V okne kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na položku Súbor > Nový film.
 3. Vyberte položku Súbor > Importovať médiá a potom na postrannom paneli okna Importovať kliknite na položku Plocha. V zozname vyberte súbor Cieľ.mov a potom kliknite na tlačidlo Importovať vybrané.
 4. Vyberte klip v prehliadači a potom stlačením klávesu E pridajte klip na časovú os.
 5. Skúste znovu vyvolať problém, ktorý sa predtým vyskytol. Ak sa napríklad aplikácia iMovie ukončila pri pridávaní prechodu, skúste pridať na časovú os prechod.

Ak nová knižnica a projekt fungujú podľa očakávania, znamená to, že ste príčinu problému zúžili na pôvodnú knižnicu alebo projekt. Skúste obnoviť predchádzajúcu verziu pôvodnej knižnice z Time Machine alebo inej zálohy.

Resetujte aplikáciu iMovie

Obnovte predvolené nastavenia aplikácie iMovie. Na knižnice tento krok nebude mať vplyv.

Znovu nainštalujte aplikáciu iMovie

Vymažte apku iMovie a potom ju znovu stiahnite a nainštalujte. Na knižnice tento krok nebude mať vplyv.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: