Čo je nové v aplikácii Učebňa

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách apiek Učebňa pre iPad a Učebňa pre Mac.

S apkou Učebňa sa z iPadu či Macu stáva efektívny pomocník, ktorý učiteľom pomáha pri práci so študentmi na iPadoch a umožňuje sledovať, ako napredujú a či sa im darí. Pomocou aplikácie Učebňa na všetkých zariadeniach študentov jednoducho spustíte naraz tú istú aplikáciu. Rôznym skupinám študentov tiež môžete spustiť rôzne aplikácie. Aplikácia Učebňa učiteľom pomáha sústrediť sa na vyučovanie, vďaka čomu sa študenti môžu sústrediť na učenie.

Čo je nové v apke Učebňa 3.6.1 pre iPad a Učebňa 2.6.1 pre Mac

 • Vytváranie inteligentných plánov lekcií s použitím programov, aby sa lepšie dodržiaval denný rozvrh
 • Priraďovanie akcií k jednotlivým úlohám v programe, aby bolo súčasné používanie rôznych nástrojov na učenie ešte jednoduchšie
 • Priraďovanie časových očakávaní a používanie vstavaného časovača pre každú úlohu, aby sa maximalizoval počet vyučovacích minút
 • Možnosť otvorenia triedy priamo z programu, ak chcete začať hneď
 • Ukladanie a duplikovanie programov, aby ste ich mohli znova rýchlo použiť pre tú istú alebo inú triedu
 • Možnosť otvorenia viacerých okien apky Učebňa, aby ste mohli vytvárať, upravovať a zobrazovať náhľady programov a tried v reálnom čase

Prečítajte si o požiadavkách apky Učebňa pre triedy synchronizované s Apple School Managerom, triedy synchronizované cez MDMnespravované triedy.

Na používanie apky Učebňa v systéme macOS Monterey je potrebná verzia Učebňa 2.5 alebo novšia.

Staršie verzie

Pozrite si novinky v starších verziách apiek Učebňa pre Mac a Učebňa pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 2.5 pre Mac

 • Táto aktualizácia obsahuje opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Čo je nové v apke Učebňa 2.4.1 pre Mac

Možnosť pripojenia k reláciám apky Učebňa na diaľku cez internet alebo v blízkosti cez Bluetooth

 • Upozornenie študentov zvonením a bannerom na žiadosť o pripojenie k vzdialenej relácii apky Učebňa
 • Vylepšené ovládacie prvky umožňujúce študentom odpojiť sa od vzdialenej relácie apky Učebňa a nastaviť čas automatického odpojenia, keď ich zariadenie spí
 • Možnosť podpory kombinácie študentov v blízkosti a vzdialených študentov v reláciách apky Učebňa

Vylepšená správa skupín a ovládacie prvky pre skupiny

 • Jednoduché vytváranie, správa a úprava skupín menším počtom klepnutí pomocou navigácie na postrannom paneli
 • Rýchle zobrazenie študentov podľa blízkosti alebo vzdialeného pripojenia a apky v popredí pomocou inteligentných skupín
 • Správa zariadení študentov na základe stavu zariadenia vrátane typu zariadenia, stavu online alebo offline a slabej batérie

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.4.1 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 2.3 pre Mac

 • Vytváranie a úprava tried, ktoré sa synchronizujú s Apple School Managerom

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.3 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 2.2 pre Mac

 • K dispozícii je prístup k triedam vytvoreným prostredníctvom Apple School Managera po prihlásení do zariadenia pomocou spravovaného Apple ID.
 • S použitím technológie AirPlay je možné zobrazovať podrobnosti o triede na Apple TV, keď študentov pozývate na pripojenie k triede vytvorenej učiteľom.
 • Úpravu rozmerov zobrazenia na obrazovkách študentov umožňuje funkcia zväčšenia alebo zmenšenia zovretím alebo rozovretím prstov.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.2 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 2.1 pre Mac

 • Učitelia už môžu aktuálnu apku na zariadeniach študentov skryť, čím sa na iPadoch zobrazí plocha a na počítačoch Mac Finder.
 • Táto aktualizácia obsahuje aj opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.1 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 2.0 pre Mac

 • Možnosť správy počítačov Mac študentov so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším
 • Prechody na priame odkazy v apkách kompatibilných s platformou ClassKit

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.0 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 1.0.1 pre Mac

Učiteľom sa už nezobrazuje výzva na zadanie prihlasovacích údajov správcu, keď sa študenti pripoja k reláciám triedy vytvorenej správcom.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 1.0.1 pre Mac.

Učebňa 1.0 pre Mac

Apka Učebňa je už k dispozícii aj pre Mac a ponúka rovnaké funkcie ako verzia pre iPad.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 1.0 pre Mac.

Čo je nové v apke Učebňa 3.5 pre iPad

 • Táto aktualizácia obsahuje opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Čo je nové v apke Učebňa 3.4.1 pre iPad

Možnosť pripojenia k reláciám apky Učebňa na diaľku cez internet alebo v blízkosti cez Bluetooth

 • Upozornenie študentov zvonením a bannerom na žiadosť o pripojenie k vzdialenej relácii apky Učebňa
 • Vylepšené ovládacie prvky umožňujúce študentom odpojiť sa od vzdialenej relácie apky Učebňa a nastaviť čas automatického odpojenia, keď ich zariadenie spí
 • Možnosť podpory kombinácie študentov v blízkosti a vzdialených študentov v reláciách apky Učebňa

Vylepšená správa skupín a ovládacie prvky pre skupiny

 • Jednoduché vytváranie, správa a úprava skupín menším počtom klepnutí pomocou navigácie na postrannom paneli
 • Rýchle zobrazenie študentov podľa blízkosti alebo vzdialeného pripojenia a apky v popredí pomocou inteligentných skupín
 • Správa zariadení študentov na základe stavu zariadenia vrátane typu zariadenia, stavu online alebo offline a slabej batérie

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.4.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 3.3 pre iPad

 • Vytváranie a úprava tried, ktoré sa synchronizujú s Apple School Managerom

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.3 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 3.2 pre iPad

 • K dispozícii je prístup k triedam vytvoreným prostredníctvom Apple School Managera po prihlásení do zariadenia pomocou spravovaného Apple ID.
 • S použitím technológie AirPlay je možné zobrazovať podrobnosti o triede na Apple TV, keď študentov pozývate na pripojenie k triede vytvorenej učiteľom.
 • Úpravu rozmerov zobrazenia na obrazovkách študentov umožňuje funkcia zväčšenia alebo zmenšenia zovretím alebo rozovretím prstov.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.2 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 3.1.1 pre iPad

 • Táto aktualizácia obsahuje zlepšenia stability a opravy chýb.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.1.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 3.1 pre iPad

 • Učitelia už môžu aktuálnu apku na zariadeniach študentov skryť, čím sa na iPadoch zobrazí plocha a na počítačoch Mac Finder.
 • Podpora tmavého režimu.
 • Táto aktualizácia obsahuje aj opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 3.0 pre iPad

 • Možnosť správy počítačov Mac študentov so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším
 • Prechody na priame odkazy v apkách kompatibilných s platformou ClassKit

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 3.0 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 2.3.1 pre iPad

 • Vylepšená spoľahlivosť pri pripájaní študentov k hodine.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.3.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 2.3 pre iPad

Čo je nové v apke Učebňa 2.2 pre iPad

 • Súčasťou navigácie je odteraz možnosť uzamknúť zariadenie študenta vo vybratej apke.
 • Ak sa zariadenie študenta, ktoré je pod dozorom, pokúsi opustiť triedu vytvorenú učiteľom, nové obmedzenie systému iOS zaistí požiadanie o súhlas učiteľa.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.2 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 2.1 pre iPad

 • Keď učiteľ ukončí hodinu, predtým, než je presmerovaný do ponuky tried, sa mu zobrazí nová obrazovka so zhrnutím časových osí s aktivitou študentov.
 • URL, dokumenty, obrázky a ďalší obsah sa dajú zdieľať s jednotlivými študentmi alebo skupinami pomocou novej funkcie potiahnutia a pustenia v systéme iOS 11.
 • Tri nové obmedzenia Konfiguračného profilu umožňujú v triedach vytvorených učiteľom nastavenie, konfiguráciu alebo vynútenie nastavení Pripojiť sa k vyučovaniu, Zamykanie apiek a zariadenia a AirPlay a prezeranie obrazovky, aby zodpovedali nastaveniu tried vytvorených správcom.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 2.0 pre iPad

 • V apke Učebňa môžete vytvárať triedy a pozývať do nich okolitých študentov.
 • Na zdieľanie dokumentov a odkazov do zariadení študentov môžete použiť AirDrop (nahrádza rozšírenie Zdieľanie pre apku Učebňa).
 • Aj študenti môžu zdieľať dokumenty a odkazy s učiteľom cez AirDrop.
 • Môžete stlmiť zvuk na zariadeniach študentov.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 2.0 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 1.1.2 pre iPad

 • Odstránil sa problém, v dôsledku ktorého niekedy aplikácia Učebňa nedokázala nájsť okolité zariadenia študentov.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 1.1.2 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 1.1.1 pre iPad

 • Vylepšená podpora pre zariadenia Apple TV chránené kódom.
 • Úprava skupiny pri používaní funkcie Slide Over alebo Split View.
 • Filtrovanie apiek podľa názvu v otvorenom dialógovom okne akcie Otvoriť apku.

Prečítajte si viac o požiadavkách apky Učebňa 1.1.1 pre iPad.

Čo je nové v apke Učebňa 1.1 pre iPad

 • Nové rozšírenie Zdieľať umožňuje odosielať odkazy z prehliadača Safari a iných apiek pomocou hárka Zdieľať.
 • Prechod na kurzy iTunes U.
 • Pridávanie a odstraňovanie študentov zo skupín vytvorených učiteľom.

Prečítajte si viac o funkciách a požiadavkách apky Učebňa 1.1 pre iPad.

Učebňa 1.0 pre iPad

Priradenie zdieľaných iPadov študentom

 • Po nakonfigurovaní sa apka Učebňa pripojí k okolitým zariadeniam študentov.
 • Aplikácia Učebňa ku každému zdieľanému iPadu priradí správneho študenta na základe toho, ktoré zariadenie použil naposledy.
 • Keď študenti skončia s prácou, učiteľ ich môže jednoducho odhlásiť a pripraviť zdieľané iPady na ďalšiu hodinu.

Začatie, koncentrovanie alebo pozastavenie práce študentov

 • Ľubovoľnú apku, webovú stránku či knihu môžete na zariadeniach študentov spustiť klepnutím.
 • Zariadenia môžete uzamknúť v konkrétnej apke, aby sa študenti mohli lepšie koncentrovať na prácu.
 • Uzamknutím obrazovky môžete prácu pozastaviť alebo zamerať pozornosť študentov na to, čo potrebujete.

Funkcia Screen View vám zobrazí to, čo študentom

 • Naraz si môžete zobraziť prehľad všetkých obrazoviek študentov.
 • Môžete sa zamerať aj na obrazovku jedného študenta.
 • Študentom sa zobrazí oznámenie, že ich obrazovky sledujete.

Práce študentov je možné zdieľať na Apple TV v triede.

 • Celej triede môžete ukázať skvelé práce študentov.
 • Cez AirPlay môžete bezdrôtovo premietať obrazovky študentov.
 • Študentom sa zobrazí oznámenie, že ich obrazovky sa premietajú.

Zabudnuté heslá je možné resetovať priamo v triede.

 • Heslo spravovaného Apple ID môžete resetovať aj bez pomoci IT oddelenia.

Organizovanie zariadení študentov pomocou skupín

 • Apka Učebňa automaticky vytvára skupiny študentov podľa apiek, ktoré používajú.
 • Učitelia môžu vytvárať skupiny a rozdeľovať študentov na rôzne tímy pracujúce na projekte.
 • Môžete vykonávať akcie na celých skupinách alebo aj na jednotlivých študentoch v rámci skupín.

Hodí sa na použitie so zariadeniami študentov v režime 1:1 aj Zdieľaný iPad

 • Všetky akcie sa vykonávajú iba v rámci lokálnej siete.
Dátum zverejnenia: