Čo je nové v aplikácii Učebňa

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácií Učebňa pre iPad a Učebňa pre Mac.

S aplikáciou Učebňa sa z iPadu či Macu stáva efektívny pomocník, ktorý učiteľom pomáha pri práci so študentmi na iPadoch a umožňuje sledovať, ako napredujú a či sa im darí. Pomocou aplikácie Učebňa na všetkých zariadeniach študentov jednoducho spustíte naraz tú istú aplikáciu. Rôznym skupinám študentov tiež môžete spustiť rôzne aplikácie. Aplikácia Učebňa učiteľom pomáha sústrediť sa na vyučovanie, vďaka čomu sa študenti môžu sústrediť na učenie.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.3 pre Mac a Učebňa 3.3 pre iPad

 • Vytváranie a úprava tried, ktoré sa synchronizujú s portálom Apple School Manager

Zistite viac o požiadavkách pre Učebňu 2.3 pre Mac a požiadavkách pre Učebňu 3.3 pre iPad.

Staršie verzie

Pozrite si novinky v starších verziách aplikácií Učebňa pre Mac a Učebňa pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.2 pre Mac

 • K dispozícii je prístup k triedam vytvoreným prostredníctvom služby Apple School Manager po prihlásení do zariadenia pomocou spravovaného Apple ID.
 • S použitím technológie AirPlay je možné zobrazovať podrobnosti o triede na Apple TV, keď študentov pozývate na pripojenie k triede vytvorenej učiteľom.
 • Úpravu rozmerov zobrazenia na obrazovkách študentov umožňuje funkcia zväčšenia alebo zmenšenia zovretím alebo rozovretím prstov.

Zistite viac o požiadavkých pre Učebňu 2.2 pre Mac.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.1 pre Mac

 • Učitelia už môžu aktuálnu aplikáciu na zariadeniach študentov skryť, čím sa na iPadoch zobrazí plocha a na počítačoch Mac Finder.
 • Táto aktualizácia obsahuje aj opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.1 pre Mac.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.0 pre Mac

 • Možnosť správy počítačov Mac študentov so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším.
 • Navigácia na priame odkazy v aplikáciách kompatibilných s platformou ClassKit.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.0 pre Mac.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 1.0.1 pre Mac

Učiteľom sa už nezobrazuje výzva na zadanie prihlasovacích údajov správcu, keď sa študenti pripoja k hodinám triedy vytvorenej správcom.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 1.0.1 pre Mac.

Učebňa 1.0 pre Mac

Aplikácia Učebňa je už k dispozícii aj pre Mac a ponúka rovnaké funkcie ako verzia pre iPad.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 1.0 pre Mac.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 3.2 pre iPad

 • K dispozícii je prístup k triedam vytvoreným prostredníctvom služby Apple School Manager po prihlásení do zariadenia pomocou spravovaného Apple ID.
 • S použitím technológie AirPlay je možné zobrazovať podrobnosti o triede na Apple TV, keď študentov pozývate na pripojenie k triede vytvorenej učiteľom.
 • Úpravu rozmerov zobrazenia na obrazovkách študentov umožňuje funkcia zväčšenia alebo zmenšenia zovretím alebo rozovretím prstov.

Zistite viac o požiadavkách pre Učebňu 3.2 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 3.1.1 pre iPad

 • Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia stability a opravy chýb.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 3.1.1 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 3.1 pre iPad

 • Učitelia už môžu aktuálnu aplikáciu na zariadeniach študentov skryť, čím sa na iPadoch zobrazí plocha a na počítačoch Mac Finder.
 • Podpora tmavého režimu.
 • Táto aktualizácia obsahuje aj opravy chýb a zlepšenia výkonu.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 3.1 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 3.0 pre iPad

 • Možnosť správy počítačov Mac študentov so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším.
 • Navigácia na priame odkazy v aplikáciách kompatibilných s platformou ClassKit.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 3.0 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.3.1 pre iPad

 • Vylepšená spoľahlivosť pri pripájaní študentov k hodine.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.3.1 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.3 pre iPad

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.2 pre iPad

 • Súčasťou navigácie je odteraz možnosť uzamknúť zariadenie študenta vo vybratej aplikácii.
 • Ak chce zariadenie študenta, ktoré je pod dozorom, opustiť triedu vytvorenú učiteľom, nové obmedzenie systému iOS požiada o súhlas učiteľa.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.2 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.1 pre iPad

 • Keď učiteľ ukončí hodinu, predtým, než je presmerovaný do ponuky tried, sa mu zobrazí nová obrazovka so zhrnutím časových osí s aktivitou študentov.
 • URL, dokumenty, obrázky a ďalší obsah sa dajú zdieľať s jednotlivými študentmi alebo skupinami pomocou novej funkcie potiahnutia a pustenia v systéme iOS 11.
 • Tri nové obmedzenia Konfiguračného profilu umožňujú v triedach vytvorených učiteľom nastavenie, konfiguráciu alebo vynútenie nastavení Pripojiť sa k vyučovaniu, Zamykanie apiek a zariadenia a AirPlay a prezeranie obrazovky, aby zodpovedali nastaveniu tried vytvorených správcom.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.1 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 2.0 pre iPad

 • V aplikácii Učebňa môžete vytvárať triedy a pozývať do nich okolitých študentov.
 • Na zdieľanie dokumentov a odkazov do zariadení študentov môžete použiť AirDrop (nahrádza rozšírenie Zdieľanie pre aplikáciu Učebňa).
 • Aj študenti môžu zdieľať dokumenty a odkazy s učiteľom cez AirDrop.
 • Môžete stlmiť zvuk na zariadeniach študentov.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 2.0 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 1.1.2 pre iPad

 • Odstránil sa problém, v dôsledku ktorého niekedy aplikácia Učebňa nedokázala nájsť okolité zariadenia študentov.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 1.1.2 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 1.1.1 pre iPad

 • Vylepšená podpora pre zariadenia Apple TV chránené kódom.
 • Úprava skupiny pri používaní funkcie Slide Over alebo Split View.
 • Filtrovanie aplikácií podľa názvu v otvorenom dialógovom okne akcie Otvoriť apku.

Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách aplikácie Učebňa 1.1.1 pre iPad.

Čo je nové v aplikácii Učebňa 1.1 pre iPad

 • Nové rozšírenie Zdieľať umožňuje odosielať odkazy z prehliadača Safari a iných aplikácií pomocou hárka Zdieľať.
 • Prechod na kurzy iTunes U.
 • Pridávanie a odstraňovanie študentov zo skupín vytvorených učiteľom.

Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách a požiadavkách aplikácie Učebňa 1.1 pre iPad.

Učebňa 1.0 pre iPad

Priradenie zdieľaných iPadov študentom

 • Po nakonfigurovaní sa aplikácia Učebňa pripojí k okolitým zariadeniam študentov.
 • Aplikácia Učebňa ku každému zdieľanému iPadu priradí správneho študenta na základe toho, ktoré zariadenie použil naposledy.
 • Keď študenti skončia s prácou, učiteľ ich môže jednoducho odhlásiť a pripraviť zdieľané iPady na ďalšiu hodinu.

Začatie, koncentrovanie alebo pozastavenie práce študentov

 • Ľubovoľnú aplikáciu, webovú stránku či knihu môžete na zariadeniach študentov spustiť klepnutím.
 • Zariadenia môžete uzamknúť v konkrétnej aplikácii, aby sa študenti mohli lepšie koncentrovať na prácu.
 • Uzamknutím obrazovky môžete prácu pozastaviť alebo zamerať pozornosť študentov na to, čo potrebujete.

Funkcia Screen View vám zobrazí to, čo študentom

 • Naraz si môžete zobraziť prehľad všetkých obrazoviek študentov.
 • Môžete sa zamerať aj na obrazovku jedného študenta.
 • Študentom sa zobrazí oznámenie, že ich obrazovky sledujete.

Zdieľanie práce študentov na Apple TV v triede

 • Celej triede môžete ukázať skvelé práce študentov.
 • Cez AirPlay môžete bezdrôtovo premietať obrazovky študentov.
 • Študentom sa zobrazí oznámenie, že ich obrazovky sa premietajú.

Resetovanie zabudnutých hesiel priamo v triede

 • Heslo spravovaného Apple ID môžete resetovať aj bez pomoci IT oddelenia.

Organizovanie zariadení študentov pomocou skupín

 • Aplikácia Učebňa automaticky vytvára skupiny študentov podľa aplikácií, ktoré používajú.
 • Učitelia môžu vytvárať skupiny a rozdeľovať študentov na rôzne tímy pracujúce na projekte.
 • Môžete vykonávať akcie na celých skupinách alebo aj na jednotlivých študentoch v rámci skupín.

Hodí sa na použitie so zariadeniami študentov v režime 1:1 aj Zdieľaný iPad

 • Všetky akcie sa vykonávajú iba v rámci lokálnej siete.
Dátum zverejnenia: