Prístup k systému ATLAS

Prečítajte si o systéme ATLAS (Apple Technical Learning Administration System).

Čo je to ATLAS?

ATLAS (Apple Technical Learning Administration System) je webová lokalita školenia technikov AppleCare, ktorá ponúka online školenia a ďalšie vzdelávacie materiály. Pomocou systému ATLAS sa pripravíte na získanie certifikátov potrebných na poskytovanie servisu produktov spoločnosti Apple.

Ako získam prístup do systému ATLAS?

Na prístup do systému ATLAS potrebujete aktívny účet GSX (Global Service Exchange). Účty GSX sú určené iba pre technikov, ktorí pracujú v servisoch autorizovaných spoločnosťou Apple. Ak vám práve pridelili účet GSX, počkajte 24 hodín a potom navštívte webovú lokalitu ATLAS.

Dátum zverejnenia: