Pomoc s aplikáciou Fotky na Macu

Ak sa aplikácia Fotky pre macOS neotvorí alebo nefunguje podľa očakávania, vyskúšajte tieto tipy.

Zálohujte si knižnicu

Skôr ako sa pustíte do nasledujúcich krokov, je dobré knižnicu fotiek zálohovať, a to aj v prípade, že používate iCloud Fotky. Môžete použiť Time Machine, riešenie na zálohovanie od iného výrobcu alebo môžete skopírovať knižnicu na externú jednotku. Knižnica fotiek je predvolene uložená v priečinku Obrázky vo vašom domovskom priečinku.

Uistite sa, že používate aktuálnu verziu softvéru

Aplikácia Fotky je súčasťou operačného systému Macu. Množstvu problémov sa môžete vyhnúť (alebo ich môžete vyriešiť) nainštalovaním najnovšej verzie systému macOS. Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizácii softvéru v Macu.

Ak v aplikácii Fotky používate obrázky vo formáte RAW, prečítajte si viac o formátoch RAW digitálnych fotoaparátov, ktoré sú podporované systémami iOS, iPadOS a macOS.

Problémy s migráciou existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture do Fotiek

Pri prvom otvorení Fotiek alebo pri migrácii existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture sa vám môže zobraziť výstražné hlásenie. Zistite, čo treba robiť, keď Fotky nedokážu kopírovať alebo vytvoriť knižnicu.

Prehliadač médií nezobrazuje fotky a videá

Prostredníctvom Prehliadača médií môžete obrázky z fotoknižnice sprístupniť v iných aplikáciách, napríklad Pages a iMovie. Prehliadač médií zobrazuje len obsah tej knižnice fotiek, ktorú máte nastavenú ako systémovú knižnicu fotiek. Ak máte viac než jednu knižnicu fotiek a tá, ktorú používate, nie je nastavená ako systémová knižnica fotiek, jej obsah sa v prehliadači médií nezobrazí.

Pomocou týchto krokov môžete nastaviť aktuálnu knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek:

  1. Vyberte položky Fotky > Nastavenia.
  2. V hornej časti okna Nastavenia kliknite na tlačidlo Všeobecné.
  3. Kliknite na položku Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.

Iné problémy s Fotkami

Ak sa vyskytnú iné problémy (napríklad chýbajúce alebo prázdne miniatúry fotiek alebo neočakávané správanie, prípadne sa aplikácia Fotky neotvorí), skúste vykonať tieto kroky a zistiť, či nejde o problém s knižnicou.

Vytvorte novú knižnicu aplikácie Fotky a zistite, či problémy pretrvávajú:

  1. Ukončite Fotky.
  2. Stlačte kláves Option a podržte ho stlačený počas otvárania Fotiek.
  3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Vytvoriť nový.
  4. Novú knižnicu pomenujte a kliknite na tlačidlo OK. Sledujte, či sa aplikácia Fotky úspešne otvorí s touto novou knižnicou.

Ak sa chcete vrátiť do hlavnej knižnice aplikácie Fotky, ukončite aplikáciu Fotky. Potom podržte kláves Option, znova ju otvorte, vyberte hlavnú knižnicu a kliknite na položku Vybrať knižnicu.

Môžete tiež otvoriť aplikáciu Fotky s použitím iného používateľského účtu v Macu a sledovať, či sa aplikácia úspešne otvorí.

Ak sa aplikácia Fotky otvorí s novou knižnicou alebo s použitím iného používateľského účtu, môže to znamenať, že sa vyskytol problém s vašou knižnicou. Postupujte podľa pokynov na použitie nástroja na opravu knižnice aplikácie Fotky v hlavnej knižnici aplikácie Fotky.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: