Pomoc s apkou Fotky na Macu

Ak sa apka Fotky pre systém macOS neotvorí alebo nefunguje podľa očakávania, vyskúšajte tieto tipy.

Zálohujte si knižnicu

Skôr ako sa pustíte do nasledujúcich krokov, je dobré si fotoknižnicu zálohovať, a to aj v prípade, že používate iCloud Fotky. Môžete použiť Time Machine, použiť riešenie na zálohovanie od iného výrobcu alebo skopírovať knižnicu na externú jednotku. Knižnica fotiek je predvolene uložená v priečinku Obrázky vo vašom domovskom priečinku.

Uistite sa, že používate aktuálnu verziu softvéru

Apka Fotky je súčasťou operačného systému Macu. Množstvu problémov sa môžete vyhnúť (alebo ich môžete vyriešiť) nainštalovaním najnovšej verzie systému macOS. Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizácii softvéru v Macu.

Ak v apke Fotky používate obrázky vo formáte RAW, prečítajte si viac o formátoch RAW digitálnych fotoaparátov, ktoré sú podporované systémami iOS, iPadOS a macOS.

Problémy s migráciou existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture do Fotiek

Pri prvom otvorení Fotiek alebo pri migrácii existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture sa vám môže zobraziť výstražné hlásenie. Zistite, čo treba robiť, keď Fotky nedokážu kopírovať alebo vytvoriť knižnicu.

Prehliadač médií nezobrazuje fotky a videá

Prostredníctvom Prehliadača médií môžete obrázky z fotoknižnice sprístupniť v iných apkách, napríklad Pages a iMovie. Prehliadač médií zobrazuje len obsah tej knižnice fotiek, ktorú máte nastavenú ako systémovú knižnicu fotiek. Ak máte viac než jednu knižnicu fotiek a tá, ktorú používate, nie je nastavená ako systémová knižnica fotiek, jej obsah sa v prehliadači médií nezobrazí.

Pomocou týchto krokov môžete nastaviť aktuálnu knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek:

  1. Vyberte Fotky > Nastavenia.
  2. V hornej časti okna Nastavenia kliknite na tlačidlo Všeobecné.
  3. Kliknite na Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.

Iné problémy s Fotkami

Ak sa vyskytnú iné problémy (napríklad chýbajúce alebo prázdne miniatúry fotiek alebo neočakávané správanie, prípadne sa apka Fotky neotvorí), skúste vykonať tieto kroky a zistiť, či nejde o problém s knižnicou.

Vytvorte novú knižnicu apky Fotky a zistite, či problémy pretrvávajú:

  1. Ukončite Fotky.
  2. Stlačte kláves Option a podržte ho stlačený počas otvárania Fotiek.
  3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na Vytvoriť nový.
  4. Novú knižnicu pomenujte a kliknite na tlačidlo OK. Sledujte, či sa apka Fotky úspešne otvorí s touto novou knižnicou.

Ak sa chcete vrátiť do hlavnej knižnice apky Fotky, ukončite Fotky. Potom podržte kláves Option, znova ju otvorte, vyberte hlavnú knižnicu a kliknite na Vybrať knižnicu.

Môžete tiež otvoriť Fotky s použitím iného používateľského účtu na Macu a sledovať, či sa apka úspešne otvorí.

Ak sa apka Fotky otvorí s novou knižnicou alebo s použitím iného používateľského účtu, môže to znamenať, že sa vyskytol problém s vašou knižnicou. Postupujte podľa pokynov na použitie nástroja na opravu knižnice apky Fotky v hlavnej knižnici apky Fotky.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: