Pomoc s aplikáciou Fotky na Macu

Ak sa Fotky pre macOS nechcú spustiť alebo nefungujú podľa očakávaní, vyskúšajte tieto tipy.

Zálohujte si knižnicu

Skôr ako sa pustíte do nasledujúcich krokov, je dobré knižnicu fotiek zálohovať, a to aj v prípade, že používate iCloud Fotky. Môžete použiť Time Machine, riešenie na zálohovanie od iného výrobcu alebo môžete skopírovať knižnicu na externú jednotku. Knižnica fotiek je predvolene uložená v priečinku Obrázky vo vašom domovskom priečinku.

Uistite sa, že používate aktuálnu verziu softvéru

Fotky sú súčasťou operačného systému Mac (verzia 10.10.3 a novšia). Množstvu problémov sa môžete vyhnúť (alebo ich môžete vyriešiť) nainštalovaním najnovšej verzie systému macOS. Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizácii softvéru v Macu.

Ak v aplikácii Fotky používate obrázky vo formáte RAW, prečítajte si viac o formátoch RAW digitálnych fotoaparátov, ktoré sú podporované systémami iOS 12 a macOS Mojave.

Problémy s migráciou existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture do Fotiek

Pri prvom otvorení Fotiek alebo pri migrácii existujúcej knižnice iPhoto alebo Aperture sa vám môže zobraziť výstražné hlásenie. Zistite, čo treba robiť, keď Fotky nedokážu kopírovať alebo vytvoriť knižnicu.

Prehliadač médií nezobrazuje fotky a videá

Prostredníctvom Prehliadača médií môžete obrázky z fotoknižnice sprístupniť v iných aplikáciách, napríklad Pages a iMovie. Prehliadač médií zobrazuje len obsah tej knižnice fotiek, ktorú máte nastavenú ako systémovú knižnicu fotiek. Ak máte viac než jednu knižnicu fotiek a tá, ktorú používate, nie je nastavená ako systémová knižnica fotiek, jej obsah sa v prehliadači médií nezobrazí.

Pomocou týchto krokov môžete nastaviť aktuálnu knižnicu ako systémovú knižnicu fotiek:

  1. Vyberte položky Fotky > Nastavenia.
  2. V hornej časti okna Nastavenia kliknite na tlačidlo Všeobecné.
  3. Kliknite na položku Použiť ako systémovú knižnicu fotiek.

Iné problémy s Fotkami

Ak máte problém s niečím iným (napríklad sa nezobrazujú miniatúry fotiek alebo sú prázdne, dochádza k neočakávanému správaniu alebo sa Fotky nedajú otvoriť), skúste knižnicu opraviť pomocou nasledujúcich krokov. 

Nástroj na opravu vo Fotkách zanalyzuje databázu knižnice a opraví všetky zistené nekonzistencie. V závislosti od veľkosti knižnice to môže určitý čas trvať. Po dokončení procesu otvoria Fotky vašu knižnicu.

Nástroj na opravu vo Fotkách sa používa takto:

  1. Uistite sa, že máte hlavnú knižnicu vo Fotkách zálohovanú.
  2. Ak sú Fotky otvorené, zavrite ich.
  3. Fotky znova otvorte stlačením a podržaním klávesov Option a Command. 
  4. Otvorí sa dialógové okno Opraviť knižnicu. Kliknite na položku Opraviť a zadaním hesla správcu spustite nástroj na opravu vo Fotkách.

Ak používate iCloud Fotky, knižnica sa znova aktualizuje pomocou iCloudu, keď spustíte nástroj na opravu vo Fotkách.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: