Čítanie spolu s aplikáciou iBooks StoryTime na Apple TV

Vychutnajte si nahovorené knihy na veľkej obrazovke Apple TV.

Apple TV s otvorenou aplikáciou iBooks StoryTime

 

ikona aplikácie Books

V aplikácii iBooks StoryTime si môžu členovia vašej rodiny novým spôsobom vychutnávať klasické detské knihy a objavovať nové tituly, ktoré si obľúbia. Každý titul v tejto aplikácii je dôkladne vybraný a obsahuje nahovorený text a nádherné ilustrácie. Apple TV sa tak pre malých čitateľov stane miestom, kde si môžu vychutnávať svoje obľúbené príbehy.

Čo potrebujete

 

Stiahnutie knihy z aplikácie StoryTime

Apple TV s otvorenou aplikáciou iBooks StoryTime, v ktorej sa zobrazuje detská kniha s vybratým tlačidlom Kúpiť.

  1. Otvorte na Apple TV aplikáciu iBooks StoryTime.
  2. Potiahnutím prstom nahor na ovládači Apple TV otvorte menu. Vyberte položku Vybrané knihy.
  3. Vyberte knihu, ktorú chcete stiahnuť.
  4. Ak je kniha na predaj, vyberte možnosť Kúpiť. Ak je k dispozícii na bezplatné stiahnutie, vyberte možnosť Získať. Možno sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
  5. Počkajte, kým sa dokončí sťahovanie, a potom si môžete začať púšťať nahovorený text.

Nahovorené knihy si môžete kúpiť aj v Book Store na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu a nechať si ich čítať v aplikácii StoryTime na Apple TV. Pomocou aplikácie StoryTime si možno nechať čítať len knihy s funkciou nahovoreného textu. Knihy zakúpené ako samostatné aplikácie z App Storu nemožno čítať pomocou aplikácie StoryTime.

Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, všetky nahovorené knihy, ktoré si zakúpite vy alebo členovia vašej rodiny, sa zobrazia v aplikácii iBooks StoryTime v sekcii Moje knihy.

Čítanie knihy

Po stiahnutí sa kniha zobrazí na obrazovke Moje knihy. Ak si chcete čítať knihu zo sekcie Moje knihy, vyberte danú knihu. Ak ste si nejakú knihu už začali čítať a nedokončili ste ju, StoryTime sa opýta, či chcete začať odznova alebo pokračovať tam, kde ste prestali. Počas čítania knihy zvýrazňuje StoryTime každé slovo* a automaticky otáča strany. Potiahnutím prstom na ovládači Apple TV môžete preskočiť o stranu dopredu alebo dozadu. 

Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, prejdite do menu Nastavenia > Aplikácie > iBooks StoryTime > Celá obrazovka.

* Zvýrazňovanie je k dispozícii len pre niektoré knihy, čo závisí od vydavateľa.

Pozastavenie alebo zastavenie nahovoreného textu

Ak si chcete urobiť prestávku, kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť môžete zastaviť čítanie a potom v ňom pokračovať.

Ak chcete čítanie nahovoreného textu zastaviť, aby ste si mohli knihu doma čítať sami, pozastavte knihu. Potom potiahnite prstom nadol na ovládači Apple TV a vyberte možnosť Vypnúť.

Detská kniha so zapnutým čítaním nahlas.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: