Ak aplikácia GarageBand v iPhone, iPade alebo iPode touch nefunguje

Prečítajte si, čo robiť, ak sa aplikácia GarageBand neotvorí alebo ak sa projekt neotvorí alebo neprehrá.

Po každom kroku to skúste znova

  1. V obchode App Store klepnite na položku Aktualizácie. V zozname nájdite položku GarageBand. Ak sa pri položke GarageBand zobrazuje položka Aktualizovať, klepnite na položku Aktualizovať. Ak sa nezobrazí, vynechajte tento krok.
  2. Ak ako nástroje alebo efekty pre aplikáciu GarageBand používate rozšírenia Audio Units alebo aplikácie Inter-App Audio, zistite u výrobcu, či nie sú k dispozícii aktualizácie.
  3. Ak používate externé audiorozhranie, odpojte ho. Ak aplikácia GarageBand funguje, možno bude potrebné aktualizovať audiorozhranie alebo vykonať jeho servis.
  4. Odstráňte všetky rozšírenia Audio Units a aplikácie Inter-App Audio.
  5. Vytvorte novú skladbu a prehrajte ju. Ak funguje, skontrolujte ďalšie skladby a sólové stopy a zistite, ktorá z nich problém spôsobila.
  6. Resetujte aplikáciu GarageBand. Prejdite do menu Nastavenia > GarageBand a potom klepnite na položku Resetovať GarageBand. Resetovanie aplikácie GarageBand nemá vplyv na súbory skladieb, predvoľby nastavení ani zvukové predvoľby. Iné vlastné nastavenia, napríklad 24-bitové zvukové rozlíšenie a nastavenia záznamu viacerých stôp, sa obnovia na výrobné hodnoty. 
  7. Zálohujte si všetky skladby v zariadení. Potom vymažte aplikáciu GarageBandznova ju stiahnite

Stále nefunguje? Obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: