Získanie študentského predplatného Apple Music

Študenti univerzít a vysokých škôl sa môžu k Apple Music pripojiť až na 48 mesiacov za znížený mesačný poplatok. A ak máte študentské predplatné Apple Music, na obmedzený čas získate aj bezplatný prístup k Apple TV+.

Nárok na študentské predplatné Apple Music majú len študenti bakalárskeho, magisterského, postgraduálneho alebo ekvivalentného vysokoškolského štúdia na univerzite, vysokej škole typu „college“ (len Spojené štáty) alebo škole typu „post-secondary“ (len Kanada). V Japonsku majú nárok aj študenti dvojročných vysokých škôl typu „junior college“, technických škôl typu „technical college“ a špeciálnych kurzov.

Získať študentské predplatné

Študentské predplatné Apple Music je dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach. Zistite viac o dostupnosticenách Apple Music.

Ako získať študentské predplatné Apple Music

 1. Otvorte apku Apple Music alebo iTunes. 
 2. Prejdite do sekcie Na vypočutie alebo Pre vás.
 3. Klepnite alebo kliknite na ponuku skúšobného obdobia (jedno skúšobné obdobie na osobu alebo rodinu).
 4. Vyberte možnosť Študent a potom klepnite alebo kliknite na Overiť nárok.
 5. Presmerujeme vás na webovú stránku UNiDAYS, kde budete musieť podľa pokynov na obrazovke overiť svoju registráciu. Keď služba UNiDAYS overí, že ste študentom, budete presmerovaní späť do apky Apple Music alebo iTunes.
 6. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate na nákupy. Ak nemáte Apple ID, vyberte možnosť Vytvoriť nové Apple ID a postupujte podľa pokynov. Ak neviete, či máte Apple ID, môžeme vám pomôcť zistiť to.
 7. Potvrďte svoje fakturačné údaje a pridajte platný spôsob platby.
 8. Klepnite alebo kliknite na Pripojiť sa.


Ako získať Apple TV+

Ak máte študentské predplatné Apple Music, môžete obmedzený čas využívať bezplatný prístup k službe Apple TV+. Stačí otvoriť apku Apple TV a môžete začať pozerať pôvodné tituly Apple Originals. Bezplatný prístup k službe Apple TV+ nie je možné zdieľať prostredníctvom Rodinného zdieľania.

Apple TV+ nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach. Je možné, že vo svojej krajine alebo oblasti budete môcť používať Apple Music, ale nie Apple TV+. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.


Ako opätovne overiť svoj študentský status

Koncom každého roka, v ktorom máte študentské predplatné Apple Music, sa vám zobrazí správa so žiadosťou o overenie statusu študenta v apke Apple Music alebo iTunes. Svoj študentský status môžete tiež kedykoľvek overiť v apke Nastavenia na svojom iPhone, iPade alebo iPode touch.

V apke Apple Music alebo iTunes pre Windows

Ak sa vám zobrazí správa so žiadosťou o overenie statusu študenta:

 1. Klepnite alebo kliknite na položku Overiť nárok.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Prejsť na web.
 3. Prihláste sa na portál svojej inštitúcie.
 4. Po prihlásení na portál inštitúcie budete presmerovaný späť do služby Apple Music a zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.

V aplikácii Nastavenia na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na možnosť Predplatné.
 2. Klepnite na položku Členstvo v Apple Music.
 3. Klepnite na „Overte, že ste študent“. Budete presmerovaný na webovú stránku UNiDAYS.
 4. Pri overovaní nároku postupujte podľa zobrazených výziev. Ak bude overenie úspešné, automaticky sa vrátite do Apple Music a budete môcť pokračovať v používaní študentského predplatného Apple Music.

Ak už nie ste študentom

Ak už študentom nie ste alebo ak vám uplynie 48-mesačné obdobie študentského predplatného, vaše predplatné sa automaticky zmení na individuálne predplatné Apple Music a prídete o bezplatný prístup k službe Apple TV+.

Ak sa po spustení služby Apple Music zobrazí výzva na overenie vášho statusu študenta, ale študentom už nie ste alebo vám uplynulo 48-mesačné predplatné, klepnite alebo kliknite na položku Už nie som študent. Opätovná výzva na overenie sa už nezobrazí.

Ak svoj status neoveríte v rámci obdobia overenia a stále ste nevyužili celých 48 mesiacov, budete sa musieť znova zaregistrovať ako študent.


Získanie pomoci s účtom služby UNiDAYS

Ak potrebujete pomoc s účtom služby UNiDAYS, kontaktujte podporu služby UNiDAYS.


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: