Získanie študentského predplatného služby Apple Music

Študenti univerzít a vysokých škôl, ktoré udeľujú vysokoškolský titul1, sa môžu k službe Apple Music pripojiť za znížený mesačný poplatok.

 

Ak ste študentom univerzity alebo vysokej školy, ktorá udeľuje vysokoškolský titul1, môžete sa k službe Apple Music pripojiť až na 48 mesiacov (4 roky) za znížený členský poplatok2. Toto obdobie nemusí byť nepretržité.

Získanie študentského predplatného služby Apple Music.

Študentské predplatné Apple Music je dostupné len v niektorých krajinách a oblastiach. Prečítajte si viac o dostupnosti služby Apple Music.

Prečítajte si viac o službe Apple Music a jej cenách2.

Prečítajte si, ako postupovať, ak už máte predplatné služby Apple Music.


Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Overenie

Keď sa k službe Apple Music pripojíte ako študent, služba UNiDAYS na overovanie študentov potvrdí, či ste naozaj študentom univerzity alebo vysokej školy, ktorá udeľuje vysokoškolský titul1.

Služba UNiDAYS bude váš status študenta pravidelne overovať. Ak služba UNiDAYS zistí, že už študentom nie ste, alebo ak uplynie celých 48 mesiacov vášho študentského predplatného, vaše predplatné sa automaticky zmení na individuálne predplatné služby Apple Music.


Pripojenie k službe Apple Music

Skôr než sa pripojíte, skontrolujte, či máte vo všetkých zariadeniach nainštalovaný najnovší softvér.

Potom sa podľa príslušných pokynov pripojte ako nový člen služby Apple Music v iPhone, iPade alebo iPode touch, v Macu alebo PC, alebo v zariadení so systémom Android.

Na študentské predplatné môžete prejsť aj z individuálneho predplatného. Prečítajte si, ako postupovať, ak už máte predplatné služby Apple Music.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Hudba. Ak sa nezobrazí uvítacia správa služby Apple Music, klepnite na položku Pre vás v dolnej časti obrazovky.
 2. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na študentské predplatné.
 3. Vyberte možnosť Študent vysokej školy alebo Študent univerzity.
 4. Klepnite na položku Overiť nárok. Otvorí sa okno prehliadača.
 5. Zadajte svoju akademickú (.edu) alebo osobnú e-mailovú adresu a vyhľadajte názov svojej inštitúcie. Služba UNiDAYS môže tento e-mail používať na overovanie vášho nároku na študentské členstvo.
  • Ak už máte účet služby UNiDAYS, klepnite na položku „Ste už overený používateľ služby UNiDAYS?“ a prihláste sa pomocou e-mailovej adresy, ktorú používate so svojím účtom služby UNiDAYS.
  • Ak študujete v zahraničí, najskôr klepnite na položku „Študujete mimo [názov krajiny]?“ a zmeňte krajinu alebo oblasť.
  • Ak potrebujete pomoc, klepnite na položku Podpora UNiDAYS.
 6. Prihláste sa na portál svojej inštitúcie. V niektorých krajinách a oblastiach sa musíte pri registrácii v službe Apple Music pripojiť k Wi-Fi sieti svojej inštitúcie alebo zadať akademickú e-mailovú adresu. (Prečítajte si viac o dostupnosti služby Apple Music.) Keď sa prihlásite a overíte ako študent, zobrazí sa správa „Otvoriť túto stránku v aplikácii Hudba?“. Klepnutím na položku Otvoriť sa vráťte do aplikácie Hudba a dokončite proces pripojenia.
 7. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát, klepnite na ponuku skúšobnej verzie. V opačnom prípade klepnite na položku Začať študentské členstvo.
 8. Ak sa zobrazí výzva, overte svoj účet Apple ID. Ak účet Apple ID nemáte, kliknite na položku Vytvoriť účet.
 9. Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 10. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 11. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,dostávať hlásenia, keď interpreti vydajú novú hudbu.

V Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes.
 2. V ľavom hornom rohu vyberte položku Hudba a potom kliknite na položku Pre vás v hornej časti okna iTunes.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, kliknite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak už máte službu Apple Music predplatenú, kliknite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na študentské predplatné.
 4. Kliknite na položku Začať a vyberte možnosť Študent vysokej školy alebo Študent univerzity.
 5. Kliknite na položku Overiť nárok. Otvorí sa okno prehliadača.
 6. Zadajte svoju akademickú (.edu) alebo osobnú e-mailovú adresu a vyhľadajte názov svojej inštitúcie. Služba UNiDAYS môže tento e-mail používať na overovanie vášho nároku na študentské členstvo.
  • Ak už máte účet služby UNiDAYS, kliknite na položku „Ste už overený používateľ služby UNiDAYS?“ a prihláste sa pomocou e-mailovej adresy, ktorú používate so svojím účtom služby UNiDAYS.
  • Ak študujete v zahraničí, najskôr kliknite na položku „Študujete mimo [názov krajiny]?“ a zmeňte krajinu alebo oblasť.
  • Ak potrebujete pomoc, kliknite na položku Podpora UNiDAYS.
 7. Prihláste sa na portál svojej inštitúcie. V niektorých krajinách a oblastiach sa musíte pri registrácii v službe Apple Music pripojiť k Wi-Fi sieti svojej inštitúcie alebo zadať akademickú e-mailovú adresu. (Prečítajte si viac o dostupnosti služby Apple Music.) Keď sa prihlásite a overíte sa ako študent, budete presmerovaný späť do iTunes, kde môžete dokončiť proces pripojenia.
 8. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát, kliknutím na ponuku skúšobnej verzie aktivujte svoje študentské členstvo. V opačnom prípade kliknite na položku Aktivovať študentské členstvo.
 9. Ak sa zobrazí výzva, overte svoj účet Apple ID. Ak účet Apple ID nemáte, kliknite na položku Vytvoriť účet.
 10. Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však bude účtovať až po skončení skúšobného členstva. Pridajte platný spôsob platby a kliknite na položku Pripojiť.
 11. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 12. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,dostávať hlásenia, keď interpreti vydajú novú hudbu.

V zariadení so systémom Android

 1. Stiahnite si aplikáciu Apple Music z obchodu Google Play.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Music. Ak sa nezobrazí uvítacia správa služby Apple Music, klepnite na položku Pre vás v dolnej časti obrazovky.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak už máte službu Apple Music predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na študentské predplatné.
 4. Klepnite na položku „Ste študentom vysokej školy?“ alebo „Ste študentom univerzity?“.
 5. Klepnite na položku Overiť nárok. Otvorí sa okno prehliadača.
 6. Zadajte svoju akademickú (.edu) alebo osobnú e-mailovú adresu a vyhľadajte názov svojej inštitúcie. Služba UNiDAYS môže tento e-mail používať na overovanie vášho nároku na študentské členstvo.
  • Ak už máte účet služby UNiDAYS, klepnite na položku „Ste už overený používateľ služby UNiDAYS?“ a prihláste sa pomocou e-mailovej adresy, ktorú používate so svojím účtom služby UNiDAYS.
  • Ak študujete v zahraničí, najskôr klepnite na položku „Študujete mimo [názov krajiny]?“ a zmeňte krajinu alebo oblasť.
  • Ak potrebujete pomoc, klepnite na položku Podpora UNiDAYS.
 7. Prihláste sa na portál svojej inštitúcie. V niektorých krajinách a oblastiach sa musíte pri registrácii v službe Apple Music pripojiť k Wi-Fi sieti svojej inštitúcie alebo zadať akademickú e-mailovú adresu. (Prečítajte si viac o dostupnosti služby Apple Music.)
 8. Keď sa prihlásite a overíte sa ako študent, budete presmerovaný z webového prehliadača do obchodu Google Play. Zatvorte obchod Google Play a otvorte aplikáciu Apple Music.
 9. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát, klepnite na ponuku skúšobnej verzie. V opačnom prípade klepnite na položku Začať študentské členstvo.
 10. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje pre službu UNiDAYS. Možno tiež bude potrebné zadať účet Apple ID a heslo, ktoré používate v iTunes Store.
 11. Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 12. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 13. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,dostávať hlásenia, keď interpreti vydajú novú hudbu.


Ak už máte predplatné služby Apple Music

Ak máte individuálne predplatné služby Apple Music, môžete ho v aplikácii Hudba alebo v iTunes v počítači zmeniť na študentské predplatné. Zmenu môžete vykonať aj v zariadení so systémom Android.

Ak už máte predplatné služby Apple Music, vaše študentské predplatné sa nezačne uplatňovať, kým vám neskončí aktuálne fakturačné obdobie. Cena študentského predplatného sa vám takisto bude účtovať až od dátumu obnovenia.

Ak sa zobrazí správa „Toto zariadenie je prepojené s iným Apple ID“, prečítajte si, ako zrušiť priradenie zariadenia.

Môžete tiež zmeniť e-mailovú adresu, ktorú používate ako svoje Apple ID.

Ak využívate rodinné predplatné

Ak už využívate rodinné predplatné služby Apple Music, študentské predplatné pravdepodobne nepotrebujete. 

Ak ste členom skupiny Rodinného zdieľania a prejdete na študentské predplatné, organizátorovi rodiny sa bude účtovať vaše študentské predplatné aj rodinné predplatné. 

Ak ste organizátorom skupiny Rodinného zdieľania a prejdete na študentské predplatné, zvyšní členovia skupiny stratia prístup k službe Apple Music. Pri ďalšom prihlásení do služby Apple Music sa každému členovi rodiny zobrazí možnosť pripojenia v rámci individuálneho predplatného. Ak zostanete organizátorom rodiny, budú sa vám naďalej účtovať nákupy skupiny Rodinného zdieľania v iTunes vrátane predplatného.

Prečítajte si, ako spravovať predplatné služby Apple Music.


Overenie vášho nároku

Pred koncom každého roku vášho študentského predplatného služby Apple Music sa zobrazí výzva, aby ste overili svoj status študenta. Status študenta môžete overiť v zariadení so systémom iOS alebo Android.

Keď sa v aplikácii Hudba zobrazí výzva na overenie statusu, postupujte takto:

 1. Klepnite na položku Overiť nárok.
 2. Klepnite na položku Prejsť na webstránku.
 3. Prihláste sa na portál svojej inštitúcie.

Po prihlásení na portál inštitúcie budete presmerovaný späť do služby Apple Music a zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.

Overenie v menu Nastavenia na zariadení so systémom iOS

Svoj status študenta môžete tiež kedykoľvek overiť v menu Nastavenia na zariadení so systémom iOS:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID a potom na položku Zobraziť Apple ID. Je možné, že budete musieť svoj účet Apple ID overiť.
 3. Klepnite na položku Predplatné. V prípade viac ako jedného predplatného klepnite na položku Členstvo v Apple Music.
 4. Klepnite na položku „Overte, že ste študent“. Služba vás presmeruje na stránku, na ktorej potvrdíte svoj status študenta v službe overovania študentov UNiDAYS.
 5. Pri overovaní nároku postupujte podľa zobrazených výziev. Ak bude overenie úspešné, automaticky sa vrátite do služby Apple Music a budete môcť pokračovať v používaní študentského predplatného služby Apple Music.

Ak už študentom nie ste alebo ak vám uplynie 48-mesačné obdobie študentského predplatného, vaše predplatné sa automaticky zmení na individuálne predplatné služby Apple Music. Ak sa po spustení služby Apple Music zobrazí výzva na overenie vášho statusu študenta, ale študentom už nie ste alebo vám uplynulo 48-mesačné predplatné, klepnite na položku Už nie som študent. Opätovná výzva na overenie sa už nezobrazí.

Ak svoj status neoveríte v rámci obdobia overenia a stále ste nevyužili celých 48 mesiacov, budete sa musieť znova zaregistrovať ako študent.


Získanie pomoci s účtom služby UNiDAYS

Ak potrebujete pomoc s účtom služby UNiDAYS, kontaktujte podporu služby UNiDAYS.


 

1. Nárok na študentské členstvo Apple Music majú len študenti bakalárskeho, postgraduálneho alebo ekvivalentného vysokoškolského štúdia na univerzite, vysokej škole typu „college“ (len Spojené štáty) alebo škole typu „post-secondary“ (len Kanada). V Japonsku majú nárok aj absolventi dvojročných vysokých škôl typu „junior college“, technických škôl typu „technical college“ a špeciálnych kurzov.

2. Ceny sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: