Vypnutie podpisovania paketov pre pripojenia SMB 2 a SMB 3

Prečítajte si, ako v Macu vypnúť podpisovanie paketov.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

V systéme macOS 10.13.4 a novšom je podpisovanie paketov predvolene vypnuté. Podpisovanie paketov pre pripojenia SMB 2 alebo SMB 3 sa v prípade potreby zapne automaticky, ak ho server ponúka. Pokyny v tomto článku sa vzťahujú na systém macOS 10.13.3 a starší.

Ak používate pripojenie SMB 2 alebo SMB 3, podpisovanie paketov je predvolene zapnuté. Podpisovanie paketov môže byť vhodné vypnúť v nasledujúcich situáciách:

 • Pri pripojení k serveru tretej strany sa zníži výkon.
 • Nemožno sa pripojiť k serveru, ktorý nepodporuje podpisovanie paketov.
 • K vášmu serveru SMB so systémom macOS nemožno pripojiť zariadenie iného výrobcu.

Vypnutím podpisovania paketov sa zníži úroveň zabezpečenia pripojenia SMB. Podpisovanie paketov vypnite len v prípade, že sa klient aj server nachádzajú v zabezpečenej sieti.

Vypnutie podpisovania paketov v klientovi so systémom macOS

Zistite, či váš počítač so systémom macOS obsahuje súbor /etc/nsmb.conf.

Ak váš počítač so systémom macOS obsahuje súbor /etc/nsmb.conf

 1. Otvorte súbor /etc/nsmb.conf.
 2. Nastavte pre položku signing_required hodnotu „no“. Príklad:
  [default]
  signing_required=no

 3. Uložte súbor /etc/nsmb.conf.
 4. Odpojte a znova pripojte všetky pripojené jednotky zdieľané cez SMB, aby sa zmeny prejavili.

Ak váš počítač so systémom macOS neobsahuje súbor /etc/nsmb.conf

 1. Otvorte Terminál.
 2. Pomocou nasledujúcich príkazov vytvorte súbor /etc/nsmb.conf obsahujúci položku signing_required s nastavenou hodnotou „no“:
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  exit

 3. Odpojte a znova pripojte všetky pripojené jednotky zdieľané cez SMB, aby sa zmeny prejavili.

Vypnutie podpisovania paketov v počítači so systémom macOS, ktorý je hostiteľom jednotiek zdieľaných cez SMB

Postupujte podľa krokov pre systém macOS alebo macOS Server.

V systéme macOS

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Zdieľanie.
 2. Zrušte zaškrtnutie políčka Zdieľanie súborov a potom zatvorte panel Zdieľanie.
 3. V Termináli použite tento príkaz:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Zdieľanie.
 5. Zaškrtnite políčko Zdieľanie súborov a potom zatvorte panel Zdieľanie.

V systéme macOS Server

 1. Otvorte Terminál.
 2. V Termináli nastavte pomocou nasledujúcich príkazov podpisovanie paketov pre klientov ako voliteľné:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
Dátum zverejnenia: