Ak sa pri synchronizácii hudby z Macu zobrazí chyba -5000, -69, 13010 alebo 13014

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete synchronizovať hudbu zo služby iTunes alebo Finder v počítači Mac s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch.

Aktualizácia softvéru

Uistite sa, že máte Mac aktualizovaný na najnovšiu verziu systému macOS a iPhone, iPad alebo iPod touch aktualizovaný na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS. Ak používate macOS Mojave alebo starší, uistite sa, že máte najnovšiu verziu iTunes, Potom skúste synchronizáciu vykonať znova.


Konsolidovanie mediálnych súborov v hudobnej knižnici

Mediálne súbory v hudobnej knižnici môžu byť uložené na viacerých miestach. Konsolidovaním súborov si zaistíte uloženie obsahu na jednom mieste. Potom skúste synchronizáciu zopakovať.

Konsolidovaním súborov môžete dosiahnuť opravu práv a zjednodušenie procesu synchronizácie.


Kontrola problémov s bezpečnostným softvérom od iných výrobcov

Softvér iných výrobcov vrátane bezpečnostného softvéru môže narúšať proces synchronizácie medzi počítačom a zariadením. Zmeňte nastavenie bezpečnostného softvéru a potom skúste synchronizáciu zopakovať.


Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej

V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť problém s konkrétnymi skladbami, ktoré sa pokúšate synchronizovať. Ak chcete tieto skladby identifikovať:

  • Pozrite sa, či chybová správa obsahuje skladby, ktoré spôsobujú problém.
  • Naraz synchronizujte iba niekoľko skladieb a pridávajte ďalšie, kým sa problém nevyskytne znova.

Ak sa vyskytujú problémy so skladbami, ktoré ste zakúpili v iTunes Store, môžete ich vymazať a potom si znova stiahnuť apkyhudbu. Môžete si aj sťahovať apkyhudbu priamo do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Môže sa vyskytnúť problém so skladbami, ktoré ste skopírovali z disku CD alebo ktoré ste nezakúpili v iTunes Store. V takom prípade skladby vymažte a potom ich znova naimportujte z pôvodného zdroja.


Získanie ďalšej pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: