Ak sa pri synchronizácii hudby z Macu zobrazí chyba -5000, -69, 13010 alebo 13014

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete synchronizovať hudbu zo služby iTunes alebo Finder v počítači Mac s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch.

Ak na synchronizovanie hudby do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch používate iTunes alebo Finder, môže sa zobraziť upozornenie. Správa môže obsahovať informáciu o tom, že zariadenie „nemožno synchronizovať“ alebo že v iTunes alebo Finder nemožno skopírovať konkrétnu skladbu do zariadenia. Správa tiež môže obsahovať jedno z nasledujúcich čísel chyby:

  • Chyba -5000
  • Chyba -69
  • Chyba 13010
  • Chyba 13014

Skúste problém odstrániť vykonaním nasledujúcich krokov.

Aktualizácia softvéru

Uistite sa, že váš Mac je aktualizovaný na najnovšiu verziu macOS a váš iPhone, iPad alebo iPod touch je aktualizovaný na najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS. Ak používate MacOS Mojave alebo starší, uistite sa, že máte najnovšiu verziu iTunes, Potom opäť skúste vykonať synchronizáciu.


Konsolidujte mediálne súbory v hudobnej knižnici

Mediálne súbory v hudobnej knižnici môžu byť uložené na viacerých miestach. Konsolidovaním súborov si zaistíte uloženie obsahu na jednom mieste. Potom skúste synchronizáciu zopakovať.

Konsolidovaním súborov môžete dosiahnuť opravu práv a zjednodušenie procesu synchronizácie.


Kontrola problémov s bezpečnostným softvérom od iných výrobcov

Softvér iných výrobcov vrátane bezpečnostného softvéru môže narúšať proces synchronizácie medzi počítačom a zariadením. Zmeňte nastavenie bezpečnostného softvéru a potom skúste synchronizáciu zopakovať.


Ak sa chyba vyskytuje aj naďalej

V niektorých prípadoch sa môže vyskytovať problém s konkrétnymi skladbami, ktoré sa pokúšate synchronizovať. Postup pri identifikácii skladieb:

  • Zistite, či je v chybových správach uvedené, ktoré skladby problém spôsobujú.
  • Synchronizujte vždy len niekoľko skladieb súčasne a postupne pridávajte ďalšie, kým sa problém nevyskytne znova.

V prípade problémov so skladbami, ktoré ste zakúpili v iTunes Store, môžete skladby vymazať a potom ich znova stiahnuť. Môžete ich tiež stiahnuť priamo do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Môže sa vyskytnúť problém so skladbami, ktoré ste skopírovali z disku CD alebo ktoré ste nezakúpili v iTunes Store. V takom prípade skladby vymažte a potom ich znova naimportujte z pôvodného zdroja.


Získanie ďalšej pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: