Skrytie fotiek v iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Pomocou aplikácie Fotky môžete ovládať, ktoré fotky a videá sú viditeľné a čo je skryté.

Ak skryjete fotky a videá, presunú sa do albumu Skryté, takže sa nezobrazujú vo vašej knižnici, v iných albumoch ani vo widgete Fotky na ploche. V systéme iOS 14 môžete vypnúť album Skryté, takže fotky budú úplne skryté. Fotky alebo videá môžete kedykoľvek odhaliť a kedykoľvek môžete znovu zapnúť album Skryté.

Postup skrytia fotiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete skryť.
 3. Klepnite na tlačidlo Zdieľať a potom klepnite na Skryť.
 4. Potvrďte, že fotku alebo video chcete skryť.

Odhalenie fotiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

V iPhone alebo iPode touch:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na tab Albumy.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Skryté v časti Utility.
 3. Klepnite na fotku alebo video, ktoré chcete odhaliť.
 4. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom na Odhaliť.

Na iPade:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky. Ak je bočný panel skrytý, klepnite na ikonu bočného panela v ľavom hornom rohu.
 2. Rolujte nadol, pokým sa v časti Utility nezobrazí možnosť Skryté.
 3. Klepnite na fotku alebo video, ktoré chcete odhaliť.
 4. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom na Odhaliť.

Nájdenie albumu Skryté

Na iPhone, iPade alebo iPode touch je album Skryté predvolene zapnutý, môžete ho však vypnúť. Po vypnutí albumu Skryté sa nebudú v aplikácii Fotky zobrazovať žiadne skryté fotky ani videá. Ako nájsť album Skryté:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na tab Albumy.
 2. Rolujte nadol a vyhľadajte album Skryté v časti Utility. Ak používate iPad, môže byť potrebné klepnúť na ikonu bočného panela v ľavom hornom rohu a potom rolovať nadol, pokým sa v časti Utility nezobrazí album Skryté.

Ako vypnúť album Skryté:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Fotky. 
 2. Rolujte nadol a vypnite Album Skryté.

Postup skrytia fotiek v Macu

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete skryť.
 3. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control a potom vyberte Skryť fotku. Fotku môžete skryť aj z lišty tak, že vyberiete Obrázok > Skryť fotku. Alebo môžete fotku skryť stlačením kombinácie klávesov Command-L.  
 4. Potvrďte, že fotku alebo video chcete skryť.

Ak používate iCloud Fotky, budú fotky, ktoré skryjete v jednom zariadení, skryté aj vo vašich ostatných zariadeniach.

Odkrytie fotiek na Macu

 1. Otvorte aplikáciu Fotky. V lište vyberte Zobraziť > Zobraziť album skrytých fotiek.
 2. Na bočnom paneli vyberte Skryté.
 3. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete odkryť.
 4. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control a potom vyberte Odhaliť fotku. Môžete vybrať aj Obrázok > Odhaliť fotku z lišty alebo stlačiť kombináciu klávesov Command-L.

Nájdenie albumu Skryté

Album Skryté je v Macu predvolene vypnutý. Môžete ho však zapnúť, kedykoľvek budete chcieť, aby bolo jednoduchšie vyhľadať skryté fotky alebo videá. Tu je návod, ako zapnúť album Skryté: 

 1. Otvorte aplikáciu Fotky. 
 2. Vyberte Zobraziť > Zobraziť skrytý album fotiek.

Keď je album Skryté zapnutý, uvidíte ho na bočnom paneli v časti Fotky.

Dátum zverejnenia: