Skrytie fotiek na iPhone, iPade alebo Macu

Pomocou Fotiek môžete ovládať, ktoré fotky a videá sú viditeľné a čo je skryté.

Ak skryjete fotky a videá, presunú sa do albumu Skryté, takže sa nezobrazujú vo vašej knižnici, v iných albumoch ani vo widgete Fotky na ploche. V systéme iOS 14 a novších môžete album Skryté vypnúť, takže fotky budú úplne skryté. A v systémoch iOS 16, iPadOS 16.1 a macOS Ventura či novších je album Skryté predvolene zamknutý.

Skrytie fotiek na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte Fotky.
 2. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete skryť.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Skryť.
 4. Potvrďte, že fotku alebo video chcete skryť.

Odhalenie fotiek na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte Fotky a klepnite na tab Albumy. Na iPade môže byť potrebné najskôr klepnúť na ikonu postranného panelu v ľavom hornom rohu, aby sa albumy zobrazili.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Skryté v časti Utility.
 3. Odomknite album Skryté pomocou Face ID alebo Touch ID.
 4. Klepnite na fotku alebo video, ktoré chcete odhaliť.
 5. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Odhaliť.

Nájdenie albumu Skryté

 1. Otvorte apku Fotky.
 2. Klepnite na tab Albumy.
 3. Rolujte nadol a vyhľadajte album Skryté v časti Utility. Na iPade môže byť potrebné najskôr klepnúť na ikonu postranného panelu v ľavom hornom rohu, aby sa albumy zobrazili.

Ako vypnúť album Skryté:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Fotky.
 2. Rolujte nadol a vypnite možnosť Album Skryté.

Na iPhone alebo iPade je album Skryté predvolene zapnutý a viditeľný. Po vypnutí albumu Skryté sa nebudú v apke Fotky zobrazovať žiadne skryté fotky ani videá.

Postup skrytia fotiek v Macu

 1. Otvorte Fotky.
 2. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete skryť.
 3. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control a potom vyberte Skryť fotku. Fotku môžete skryť aj z lišty tak, že vyberiete Obrázok > Skryť fotku. Alebo môžete fotku skryť stlačením kombinácie klávesov Command-L.
 4. Potvrďte, že fotku alebo video chcete skryť.

Ak používate iCloud Fotky, budú fotky, ktoré skryjete na jednom zariadení, skryté aj na ostatných vašich zariadeniach.

Odkrytie fotiek na Macu

 1. Otvorte Fotky.
 2. V lište vyberte Zobraziť > Zobraziť album Skryté.
 3. Na postrannom paneli vyberte Skryté.
 4. Odomknite album Skryté pomocou Touch ID alebo prihlasovacieho hesla.
 5. Vyberte fotku alebo video, ktoré chcete odkryť.
 6. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control a potom vyberte Odhaliť fotku. Môžete vybrať aj Obrázok > Odhaliť fotku z lišty alebo stlačiť kombináciu klávesov Command-L.

Nájdenie albumu Skryté

 1. Otvorte Fotky. 
 2. Vyberte Zobraziť > Zobraziť album Skryté.

Album Skryté je na Macu predvolene vypnutý. Keď je album Skryté zapnutý, zobrazuje sa na postrannom paneli v časti Fotky.

Dátum zverejnenia: