Vymazanie fotiek na iPhone, iPade a iPode touch

Fotky a videá, ktoré už nepotrebujete, môžete jednoducho vymazať – stačí klepnúť na ikonu Kôš. V tomto článku sa dozviete, ako uvoľniť miesto v zariadení a ako sa dajú fotky obnoviť, keď ich omylom vymažete.

Uvoľnenie miesta v zariadení

Skôr než čokoľvek vymažete, uistite sa, že máte zálohované fotky a videá, ktoré si chcete ponechať. Ak používate iCloud Fotoknižnicu a vymažete fotku alebo video na jednom zariadení, automaticky sa vymaže aj na všetkých ostatných zariadeniach, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Ak chcete skontrolovať, koľko úložiska vám v zariadení zostáva, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Naučte sa spravovať úložisko fotiek v zariadení.

Nechajte si len to, čo chcete

Klepnutím na ikonu  vymažete fotky a videá z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Keď vymažete fotku, presunie sa do albumu Nedávno vymazané. Zostane tam 30 dní a potom sa natrvalo vymaže.

Ak do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pridáte fotky zo služby iTunes, nemôžete ich vymazať priamo v zariadení v aplikácii Fotky. Prečítajte si, ako vymazať fotky zo služby iTunes.

Vymazanie fotky

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na fotku alebo video, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na položku  > Vymazať fotku.

 

Vymazanie viacerých fotiek

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položku Označiť.
 2. Klepnite na každú fotku alebo video, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na položku  > Vymazať fotky.

Užitočná rada: Keď zariadenie aktualizujete na systém iOS 10 alebo novší, môžete klepnúť, podržať a posunúť a vybrať tak viac fotiek a videí naraz jedným potiahnutím.

Obnovenie fotiek

Ak fotku vymažete omylom, máte 30 dní na to, aby ste ju obnovili z albumu Nedávno vymazané. Keď fotky a videá obnovíte, vrátia sa do albumu Všetky fotky.  

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a prejdite na záložku Albumy.
 2. Otvorte album Nedávno vymazané a klepnite na položku Označiť.
 3. Klepnite na každú fotku alebo video, ktoré chcete zachovať.
 4. Klepnite na položku Obnoviť a potvrďte, že chcete fotky obnoviť.

Ak sa vám nedarí nájsť fotku alebo video, môžete pri hľadaní skúsiť vykonať tieto kroky.

Trvalé vymazanie fotiek

Ak chcete fotky alebo videá vymazať natrvalo do 30 dní, môžete ich vymazať z albumu Nedávno vymazané. Keď fotku vymažete z tohto albumu, nemožno ju obnoviť.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a prejdite na záložku Albumy.
 2. Otvorte album Nedávno vymazané a klepnite na položku Označiť.
 3. Klepnite na každú fotku alebo video, ktoré chcete vymazať natrvalo.
 4. Klepnite na položku Vymazať.

Vymazanie obsahu a resetovanie zariadenia

Skôr než svoje zariadenie predáte alebo darujete, môžete ho resetovať a vymazať všetky fotky a videá. Vymazaním obsahu a nastavení sa zariadenie resetuje a odstránia sa z neho všetky dáta vrátane skladieb, videí, kontaktov, fotiek, informácií kalendára a všetkých ďalších dát. Všetky nastavenia zariadenia sa obnovia do stavu, v akom boli pri výrobe.

Dátum zverejnenia: