Vymazanie fotiek v iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako vymazať fotky a videá, ktoré si nechcete ponechať, alebo ako ich získať späť, ak ich vymažete omylom. 

Pred vymazaním

Uistite sa, že fotky a videá, ktoré si chcete ponechať, máte zálohované. Ak používate iCloud Fotky a vymažete fotku alebo video v jednom zariadení, automaticky sa vymaže vo všetkých ostatných zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID. Prečítajte si, ako vymazať fotky a videá z iCloud Fotiek

Ak chcete skontrolovať, koľko úložiska vám v zariadení zostáva, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie]. Prečítajte si viac o správe úložiska fotiek v zariadení.


Vymazanie fotiek alebo videí

Vymazané fotky a videá sa presunú na 30 dní do albumu Nedávno vymazané. Po 30 dňoch sa vymažú natrvalo.

Ak používate aplikáciu iCloud Fotky a vymažete fotky a videá z jedného zariadenia, vymažú sa aj z ostatných zariadení.

Ak do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pridáte fotky tak, že zariadenie pripojíte k počítaču, nebudete ich môcť vymazať priamo v zariadení v aplikácii Fotky. Ak sa pri pokuse o vymazanie fotky z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zobrazuje sivé tlačidlo Kôš , bude pravdepodobne potrebné zastaviť synchronizáciu fotiek z počítača. Prečítajte si, ako zastaviť synchronizáciu fotiek z počítača.

Vymazanie jednej fotky

Možnosť Vymazať fotku, ktorá sa zobrazí po klepnutí na fotku alebo video, ktoré chcete vymazať

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na Všetky fotky a vyberte fotku alebo video, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na tlačidlo Kôš  a potom na Vymazať fotku.
   

Vymazanie viacerých fotiek

Niekoľko fotiek vybratých v aplikácii Fotky

 1. Otvorte Fotky, klepnite na Všetky fotky a potom na Vybrať.
 2. Klepnutím na viac fotiek alebo posúvaním prsta po viacerých fotkách môžete vybrať viac ako jednu fotku.
 3. Klepnite na tlačidlo Kôš  a potom potvrďte vymazanie položiek.
   


Obnovenie vymazaných fotiek alebo videí

Ak fotku alebo video vymažete omylom, máte 30 dní na to, aby ste ich obnovili z albumu Nedávno vymazané. Keď fotky a videá obnovíte, vrátia sa do albumu Všetky fotky. Obnovenie vymazaných fotiek alebo videí:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na tab Albumy.
 2. Klepnite na album Nedávno vymazané a potom klepnite na Vybrať.
 3. Klepnite na fotku alebo video, ktoré si chcete ponechať, alebo klepnite na Obnoviť všetky.
 4. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Obnoviť.

Ak sa vám nedarí nájsť fotku alebo video, môžete pri hľadaní skúsiť vykonať tieto kroky.


Trvalé vymazanie fotiek

Ak chcete fotky alebo videá vymazať natrvalo, môžete ich vymazať z albumu Nedávno vymazané. Keď fotku vymažete z tohto albumu, nemožno ju obnoviť. Trvalé vymazanie fotiek: 

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na tab Albumy.
 2. Klepnite na album Nedávno vymazané a potom klepnite na Vybrať.
 3. Klepnite na fotky alebo videá, ktoré chcete vymazať, alebo klepnite na Vymazať všetky.
 4. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Vymazať.
Dátum zverejnenia: