Zapnutie audiopopisov na Apple TV alebo inteligentnom televízore

Na Apple TV môžete zapnúť audiopopisy. Slúžia na popísanie scén videí.

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje audiopopisy, nájdete ich v menu Audio. Pri pozeraní videa postupujte takto:

  • Apple TV 4K alebo Apple TV HD: Potiahnutím nadol na Touch povrchu ovládača zobrazte panel Informácie a potom potiahnutím doprava zobrazte panel Audio. Potiahnutím nadol vyberte možnosť, ktorú chcete použiť.
  • Apple TV (3. generácia): Na ovládači tri sekundy podržte tlačidlo Vybrať, čím sa zobrazí tab Audio. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť. 
  • Inteligentné televízory: Počas sledovania videa v aplikácii Apple TV stlačte tlačidlo Dolu na diaľkovom ovládači a potom vyberte Audio. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť. 

Nastavenia zvuku na Apple TV

Ak chcete, aby videá predvolene používali audiopopisy, postupujte takto:

  1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť.
  2. Vyberte položku Audiopopis.
    tvOS so zvýraznenou položkou Audiopopis v menu Prístupnosť.

Nastavenia zvuku v aplikácii Apple TV v inteligentných televízoroch

Pre aplikáciu Apple TV v inteligentnom televízore alebo inom streamovacom zariadení môžete zvukové popisy predvolene zapnúť: 

  1. V aplikácii Apple TV vyberte v lište Nastavenia.  
  2. Odrolujte dolu a vyberte Prístupnosť. 
  3. Vyberte funkciu Audiopopis a zapnite alebo vypnite ju. 

Ďalšie informácie

Nie všetky videá obsahujú stopy s audiopopismi. Informácie o podpore týchto funkcií nájdete v dokumentácii k videu, ktoré používate.

Niektoré aplikácie od iných výrobcov poskytujú pre videá vlastné ovládacie prvky zvuku. Ak sa pri zobrazení videa z aplikácie nezobrazia ovládacie prvky zvuku, pozrite si dokumentáciu, prípadne požiadajte vývojára aplikácie o ďalšie informácie. 

Ak chcete zapnúť audiopopisy v iných zariadeniach, nižšie vyberte príslušné zariadenie a postupujte podľa uvedených krokov:

Prečítajte si, ako nájsť obsah s audiopopismi v iTunes Store.

Dátum zverejnenia: