Zapnutie audiopopisov na Apple TV

Na Apple TV môžete zapnúť audiopopisy. Slúžia na popísanie scén videí.

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje audiopopisy, nájdete ich v menu Titulky. Pri pozeraní videa postupujte takto:

  • Apple TV 4K alebo Apple TV HD: Potiahutím nadol na Touch povrchu ovládača zobrazte panel Informácie a potom potiahnutím doprava zobrazte panel Titulky. Potiahnutím nadol vyberte možnosť, ktorú chcete použiť.
  • Apple TV (3. generácia): Na ovládači tri sekundy podržte tlačidlo Vybrať, čím sa zobrazí tab Titulky. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť. 

Nastavenia zvuku

Ak chcete, aby videá predvolene používali audiopopisy, postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť.
  2. Vyberte položku Audiopopis.

Ďalšie informácie

Nie všetky videá obsahujú stopy s audiopopismi. Informácie o podpore týchto funkcií nájdete v dokumentácii k videu, ktoré používate.

Niektoré aplikácie od iných výrobcov poskytujú pre videá vlastné ovládacie prvky zvuku. Ak sa pri zobrazení videa z aplikácie nezobrazia ovládacie prvky zvuku, pozrite si dokumentáciu, prípadne požiadajte vývojára aplikácie o ďalšie informácie. 

Ak chcete zapnúť audiopopisy v iných zariadeniach, nižšie vyberte príslušné zariadenie a postupujte podľa uvedených krokov:

Prečítajte si, ako nájsť obsah s audiopopismi v iTunes Store.

Dátum zverejnenia: