Používanie audiopopisov v iTunes pre Windows

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje audiopopisy (AD), môžete ich zapnúť, aby sa vám prehrávali popisy scén vo videách.

Zapnutie audiopopisov v iTunes pre Windows

  1. Presuňte ukazovateľ na video.
  2. Kliknite na ikonu bubliny reči Tlačidlo Výber média.
  3. Vyberte stopu s audiopopisom, ktorú chcete použiť.


Predvolené zapnutie audiopopisov

  1. Otvorte iTunes pre Windows.
  2. V lište kliknite na Upraviť a potom vyberte Nastavenia.
  3. Kliknite na Prehrávanie.
  4. Vyberte Prehrať audiopopisy, ak sú dostupné.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: