Zapnutie audiopopisov v iPhone, iPade alebo iPode touch

V iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zapnúť audiopopisy. Slúžia na popísanie scén videí.

Počas sledovania filmov, TV seriálov alebo hudobných videí v aplikácii Apple TV* alebo v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zapnúť audiopopisy. Audiopopisy môžete mať zapnuté aj predvolene.

Zapnutie audiopopisov

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje audiopopisy, nájdete ich v menu Zvuk a titulky:

  1. Počas sledovania videa môžete klepnutím na obrazovku zobraziť ovládacie prvky prehrávania.
  2. Klepnutím na ikonu Ikona rečovej bubliny môžete zobraziť menu Zvuk a titulky.
  3. Vyberte stopu s audiopopisom, ktorú chcete použiť.

Nastavenia zvuku

Ak chcete, aby videá predvolene používali audiopopisy, postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť.
  2. Klepnite na položku Audiopopis.
  3. Zapnite položku Audiopopis.
    Orezaný obrázok iPhonu X s otvoreným menu nastavení audiopopisov. Možnosť Preferovať audiopopis je zapnutá.

Ďalšie informácie

Nie všetky videá obsahujú stopy s audiopopismi. Informácie o podpore týchto funkcií nájdete v dokumentácii k videu, ktoré používate.

Niektoré webové stránky a aplikácie iných výrobcov ponúkajú vlastné ovládacie prvky pre zvuk videí. Ak sa pri zobrazení videa z webovej stránky nezobrazia ovládacie prvky zvuku, pozrite si dokumentáciu, prípadne požiadajte vlastníka webovej stránky alebo vývojára aplikácie o ďalšie informácie.

Audiopopisy môžete zapnúť aj v ďalších zariadeniach vykonaním nasledujúcich krokov:

Prečítajte si, ako vyhľadávať obsah s audiopopismi.


* Aplikácia Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Zistite, kde je k dispozícii.

Dátum zverejnenia: