Importovanie poznámok a súborov do aplikácie Poznámky

Importujte do aplikácie Poznámky textové súbory, ktoré ste vytvorili v iných aplikáciách. Potom budete mať všetky poznámky pohodlne na jednom mieste.


Formáty textových súborov, ktoré možno importovať

Na Macu môžete do aplikácie Poznámky importovať mnoho rôznych typov textových súborov. Pri importovaní sa každý textový súbor skonvertuje na novú poznámku.

Aplikácia Poznámky dokáže importovať nasledujúce typy súborov:

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html


Importovanie z Evernote

Na Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch môžete importovať súbory Evernote Export (.enex). Každý súbor .enex môže obsahovať jednu alebo viac poznámok. Keď importujete súbor .enex, každá poznámka z Evernote sa v aplikácii Poznámky skonvertuje na novú poznámku.  

Ak súbory obsahujú prílohu alebo funkciu v poznámkach Evernote, ktorú aplikácia Poznámky nepodporuje, počas importovania sa odstráni.


Importovanie poznámok na Macu

Keď importujete textové súbory alebo súbory .enex, môžete si ich pridať do účtu poznámok v iCloude alebo do účtu Na mojom Macu. Ak ich uložíte do iCloudu, všetky vaše poznámky sa budú automaticky zobrazovať na ktoromkoľvek zariadení, na ktorom ste prihlásený pomocou svojho účtu Apple ID.

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. Na postrannom paneli aplikácie Poznámky kliknutím na priečinok v účte, ktorý chcete použiť, vyberte, či chcete poznámky uložiť do iCloudu alebo do priečinka Na mojom Macu.
 3. Na lište vyberte položku Súbor > Importovať do Poznámok.
 4. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete importovať. Ak sú poznámky, ktoré importujete, usporiadané do priečinkov, uistite sa, že je vybratá možnosť Zachovať adresárovú štruktúru pri importe. Ak sa toto nastavenie nezobrazuje, kliknite na položku Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 5. Kliknite na položku Importovať. Keď sa zobrazí potvrdzovacia správa, znova kliknite na položku Importovať.

Po importovaní súborov sa v aplikácii Poznámky zobrazí nový priečinok s názvom Importované poznámky. Potom ich môžete usporiadať do ľubovoľného priečinka v aplikácii Poznámky. 


Importovanie poznámok na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete súbory Evernote Export (.enex) importovať do aplikácie Poznámky. Každý súbor .enex môže obsahovať jednu alebo viac poznámok.

Keď importujete súbor .enex, každá poznámka z Evernote sa skonvertuje na novú poznámku v aplikácii Poznámky. Pred importovaním do aplikácie Poznámky si súbor .enex pošlite e-mailom alebo ho z počítača uložte do služby iCloud Drive.

Použitie aplikácie Mail


 1. Otvorte aplikáciu Mail a klepnite na e-mail so súborom, ktorý chcete importovať do aplikácie Poznámky.
 2. Dotknite sa súboru, podržte ho, klepnite na položku Zdieľať a potom na položku Poznámky.
 3. Po stiahnutí súboru sa zobrazí potvrdzovacia správa. Klepnite na položku Importovať poznámky.

Použitie aplikácie Súbory


 1. Otvorte aplikáciu Súbory a prejdite na súbor, ktorý chcete importovať do aplikácie Poznámky.
 2. Dotknite sa súboru, podržte ho, klepnite na položku Zdieľať a potom na položku Poznámky.
 3. Po stiahnutí súboru sa zobrazí potvrdzovacia správa. Klepnite na položku Importovať poznámky.

Keď otvoríte aplikáciu Poznámky a vyberiete poznámky v iCloude, zobrazí sa nový priečinok s názvom Importované poznámky. Ak nepoužívate aplikáciu Poznámky s iCloudom, nový priečinok sa zobrazí v poznámkach Na mojom zariadení.

Ak nepoužívate iCloud a nemáte k dispozícii funkciu Na mojom zariadení, po klepnutí na položku Pridať do poznámok sa zobrazí upozornenie.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: