Importovanie poznámok a súborov do apky Poznámky

Do apky Poznámky môžete importovať textové súbory, ktoré ste vytvorili v iných apkách. Potom budete mať všetky poznámky pohodlne na jednom mieste.

Formáty textových súborov, ktoré možno importovať

Na Macu môžete do apky Poznámky importovať mnoho rôznych typov textových súborov. Pri importovaní sa každý textový súbor skonvertuje na novú poznámku.

Apka Poznámky dokáže importovať nasledujúce typy súborov:

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html

Importovanie z Evernote

Na Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch môžete importovať súbory Evernote Export (.enex). Každý súbor .enex môže obsahovať jednu alebo viac poznámok. Keď importujete súbor .enex, každá poznámka z Evernote sa v apke Poznámky skonvertuje na novú poznámku.

Ak má poznámka v Evernote prílohu alebo funkciu, ktorú apka Poznámky nepodporuje, importuje sa bez príslušnej prílohy alebo funkcie.

Importovanie poznámok na Macu

Keď importujete textové súbory alebo súbory .enex, môžete si ich pridať do účtu poznámok v iCloude alebo do účtu Na mojom Macu. Ak ich uložíte do iCloudu, všetky vaše poznámky budú k dispozícii na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásený pomocou svojho Apple ID.

 1. Otvorte apku Poznámky.
 2. Na postrannom paneli apky Poznámky kliknutím na priečinok v účte, ktorý chcete použiť, vyberte, či chcete poznámky uložiť do iCloudu alebo do priečinka Na mojom Macu.
  Poznámky v iCloude v apke Poznámky
 3. Na lište vyberte Súbor > Importovať do Poznámok.
 4. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete importovať. Ak sú poznámky, ktoré importujete, usporiadané do priečinkov, uistite sa, že je vybratá možnosť Zachovať adresárovú štruktúru pri importe. Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, kliknite na Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 5. Kliknite na Importovať. Keď sa zobrazí potvrdzovacia správa, znova kliknite na Importovať.

Po importovaní súborov sa v apke Poznámky zobrazí nový priečinok s názvom Importované poznámky. Potom ich môžete usporiadať do ľubovoľného priečinka v apke Poznámky.

Importovanie poznámok na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete súbory Evernote Export (.enex) importovať do apky Poznámky. Každý súbor .enex môže obsahovať jednu alebo viac poznámok.

Keď importujete súbor .enex, každá poznámka z Evernote sa skonvertuje na novú poznámku v apke Poznámky. Pred importovaním do apky Poznámky si súbor .enex pošlite e-mailom alebo ho z počítača uložte do iCloud Drivu.

Použitie apky Mail

Import poznámky pomocou apky Mail

 1. Otvorte apku Mail a klepnite na e-mail so súborom, ktorý chcete importovať do apky Poznámky.
 2. Dotknite sa súboru, podržte ho, klepnite na Zdieľať a potom na Poznámky.
 3. Po stiahnutí súboru sa zobrazí potvrdzovacia správa. Klepnite na Importovať poznámky.

Používanie apky Súbory

Import poznámky pomocou apky Súbory

 1. Otvorte apku Súbory a prejdite na súbor, ktorý chcete importovať do apky Poznámky.
 2. Dotknite sa súboru, podržte ho, klepnite na Zdieľať a potom na Poznámky.
 3. Po stiahnutí súboru sa zobrazí potvrdzovacia správa. Klepnite na Importovať poznámky.

Keď otvoríte apku Poznámky a vyberiete poznámky v iCloude, zobrazí sa nový priečinok s názvom Importované poznámky. Ak nepoužívate apku Poznámky s iCloudom, nový priečinok sa zobrazí v poznámkach Na mojom zariadení.

Ak nepoužívate iCloud a nemáte k dispozícii funkciu Na mojom zariadení, po klepnutí na Pridať do poznámok sa zobrazí upozornenie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: