Ukladanie a úprava PDF dokumentov v aplikácii Knihy na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Knihy môžete ukladať PDF dokumenty, pridávať do nich poznámky alebo s nimi vykonávať ďalšie akcie.

ikona aplikácie Knihy pre iOS

PDF dokumenty môžete na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu pridať do knižnice v aplikácii Knihy a potom s nimi pracovať na ľubovoľných ostatných zariadeniach pomocou iCloud Drivu. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní aplikácie Knihy.

Ukladanie alebo import PDF dokumentov

PDF dokument z emailu alebo webovej stránky môžete uložiť do aplikácie Knihy. Ako PDF dokument môžete uložiť aj samotný email alebo webovú stránku, môžete importovať PDF dokumenty z iných aplikácií alebo pridávať PDF dokumenty do knižnice aplikácie Knihy na Macu.

Uloženie PDF súboru priloženého k emailu alebo na webovej stránke

Na zariadení so systémom iOS klepnite na PDF, čím ho otvoríte, a potom klepnite na tlačidlo tlačidlo Zdieľať. Potiahnite prstom po strednom riadku, potom klepnite na položku Kopírovať do Kníh.

Uloženie emailu alebo webovej stránky do PDF

  • V aplikácii Mail klepnite na email, klepnite na tlačidlo tlačidlo Odpovedať a potom na položku Tlačiť.1 Silno zatlačte na náhľad, aby sa otvoril. Potom klepnite na tlačidlo tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu. Potiahnite prstom po strednom riadku a vyberte možnosť Kopírovať do Kníh.
  • V prehliadači Safari otvorte webovú stránku a klepnite na tlačidlo tlačidlo Zdieľať. Potiahnite prstom po strednom riadku a vyberte možnosť Uložiť PDF v apke Knihy.2

Import PDF dokumentu z inej aplikácie

Každá aplikácia od iného výrobcu je iná. Postup sa preto môže líšiť.

Nájdite možnosť Zdieľať alebo tlačidlo Zdieľať. Potom vyberte položku Kopírovať do Kníh. Môže sa zobraziť tiež možnosť „Otvoriť v“. Vyberte najskôr ju a až potom položku Kopírovať do Kníh.

Ak žiadnu z týchto možností nevidíte, skúste nájsť tlačidlo Tlačiť alebo AirPrint. Potom uložte PDF podľa rovnakých krokov, aké by ste použili pre email alebo webovú stránku.

Pridanie PDF dokumentov do knižnice na Macu

Otvorte Knihy, nájdite PDF súbor vo Finderi alebo na ploche a potiahnite ho do knižnice.

PDF dokument bude dostupný v aplikácii Knihy na každom iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu, do ktorého sa prihlásite s rovnakým Apple ID a v ktorom budete mať zároveň v iCloud Drive zapnutú možnosť Knihy.

 

1. V emailovom vlákne môžete tiež v dolnej časti ktorejkoľvek správy klepnúť na položku Zobraziť viac a potom klepnúť na tlačidlo tlačidlo Odpovedať a vybrať možnosť Tlačiť. Môžete tak do PDF uložiť aj staršie emaily z vlákna.

2. Ak sa na webovej stránke dá použiť čítačka, môžete pred uložením webovej stránky do aplikácie Knihy klepnúť na lište s adresou na tlačidlo tlačidlo Čítačka, aby sa stránka vyčistila a zjednodušila.

 

iPhone X s aplikáciou Knihy otvorenou na PDF dokumente, v ktorom je aktívne menu Značky.

Zobrazovanie, pridávanie poznámok alebo podpisovanie PDF dokumentov

V sekcii Knižnica aplikácie Knihy nájdite PDF dokument, ktorý si chcete zobraziť alebo do ktorého chcete pridať poznámky. Klepnutím na PDF ho otvorte. Medzi stranami môžete prechádzať potiahnutím prstom alebo môžete rolovať, a tak čítať dokument.

Klepnutím na PDF otvorte menu s ďalšími možnosťami.

  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo Knižnica zavriete PDF a vrátite sa do knižnice.
  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo Obsah si zobrazíte všetky strany v PDF dokumente. Môžete odtiaľ tiež prejsť na ľubovoľnú záložku.
  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo Zdieľať si zobrazíte možnosti zdieľania alebo tlače.
  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo Značky môžete kresliť alebo písať do PDF dokumentu. Ak PDF vytlačíte alebo odošlete emailom, bude obsahovať všetky podpisy alebo poznámky, ktoré ste pridali. Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní poznámok.
  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo Hľadať môžete nájsť v dokumente slovo, frázu alebo konkrétne číslo strany.
  • Klepnutím na tlačidlo tlačidlo vytvorenia záložky na strane si môžete označiť miesto, kde ste skončili.

 

 

GIF iPhonu X s otvorenou aplikáciou Knihy a aktívnym menu s možnosťami zdieľania.

Tlač alebo odoslanie PDF dokumentu emailom

V sekcii Knižnica aplikácie Knihy nájdite PDF dokument, ktorý chcete vytlačiť alebo odoslať emailom. V pravom dolnom rohu pod PDF dokumentom klepnite na tlačidlo tlačidlo Ďalšie možnosti a potom na položku Zdieľať PDF. Vyberte možnosť Mail alebo Tlačiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V menu zdieľania môžete PDF aj skopírovať a vložiť inam, odoslať ho prostredníctvom Správ, uložiť do Súborov alebo importovať ho do iných aplikácií, ktoré sa tu zobrazia.

Vymazanie PDF dokumentu

V sekcii Knižnica aplikácie Knihy nájdite PDF, ktoré chcete vymazať, a v pravom dolnom rohu pod titulným obrázkom PDF klepnite na tlačidlo tlačidlo Ďalšie možnosti. Môže sa vám zobraziť jedna z dvoch možností:

  • Odstrániť: PDF dokument máte momentálne stiahnutý v zariadení. Klepnite na tlačidlo Odstrániť a vyberte možnosť Odstrániť z rozčítaných, Odstrániť stiahnutú položku alebo Vymazať všade.
  • Vymazať všade: PDF dokument je uložený na iCloud Drive a momentálne nezaberá miesto vo vašom zariadení. 

Výberom možnosti Vymazať všade odstránite PDF z iCloud Drivu na všetkých svojich zariadeniach.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: