Ukladanie súborov PDF a pridávanie poznámok do nich v aplikácii Knihy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete prostredníctvom aplikácie Apple Books ukladať súbory PDF, podpisovať ich, pridávať do nich poznámky a zdieľať ich.

iPhone, iPad a Mac so zobrazenou aplikáciou Apple Books. Na všetkých týchto zariadeniach môžete súbory PDF otvárať, no upravovať súbory PDF v aplikácii Knihy môžete len na iPhone alebo iPade.

ikona aplikácie Apple Books pre iOS

PDF dokumenty môžete na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu pridať do knižnice v aplikácii Apple Books a potom s nimi pracovať na ľubovoľných ostatných zariadeniach pomocou iCloud Drivu. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní aplikácie Apple Books.

Ukladanie alebo import PDF dokumentov

Súbor PDF z e-mailu alebo webstránky môžete uložiť do aplikácie Knihy. Môžete tiež uložiť webstránku alebo e-mail ako súbor PDF, importovať súbory PDF z iných aplikácií alebo prostredníctvom Macu pridávať súbory PDF do svojej knižnice aplikácie Apple Books.

Uloženie súboru PDF priloženého k e-mailu alebo na webstránke

 1. Na iPhone, iPade alebo iPade touch otvorte súbor PDF klepnutím naň.
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania .
 3. Klepnite na položku Kopírovať do Kníh.

Uloženie webstránky ako súboru PDF

 1. V prehliadači Safari otvorte webstránku.
 2. Ak chcete v súbore PDF zachovať len text a obrázky a všetky ostatné prvky chcete odstrániť, klepnite na tlačidlo vzhľadu  v hornej časti obrazovky a potom klepnite na položku Zobraziť zobrazenie čítačky.
 3. Klepnite na tlačidlo zdieľania 
 4. Klepnite na položku Knihy.

Uloženie e-mailu ako súboru PDF

 1. V aplikácii Mail klepnite na e-mail.
 2. Klepnite na tlačidlo ďalších akcií  a potom na položku Tlačiť.
 3. Rozovretím dvoch prstov otvorte náhľad. Zobrazí sa väčší náhľad.
 4. Klepnite na tlačidlo zdieľania  v pravom hornom rohu.
 5. Klepnite na položku Kopírovať do Kníh.

Import PDF dokumentu z inej aplikácie

Každá aplikácia od iného výrobcu je iná. Postup sa preto môže líšiť.

Vyhľadajte tlačidlo zdieľania . Potom vyberte položku Kopírovať do Kníh. Môže sa zobraziť tiež možnosť „Otvoriť v“. Vyberte najskôr ju a až potom položku Kopírovať do Kníh.

Pridanie súboru PDF do knižnice prostredníctvom Macu

Na Macu otvorte aplikáciu Apple Books, vo Finderi alebo na ploche vyhľadajte požadovaný súbor PDF a potiahnite ho do knižnice.

PDF dokument bude dostupný v aplikácii Knihy na každom iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu, do ktorého sa prihlásite s rovnakým Apple ID a v ktorom budete mať zároveň v iCloud Drive zapnutú možnosť Knihy.

Súbor PDF v aplikácii Books obsahuje informácie o pečení, práci s nožom a varení. Prostredníctvom tlačidla Značky môžete do týchto informácií kresliť alebo písať.

Zobrazovanie, pridávanie poznámok alebo podpisovanie PDF dokumentov

Na tabe Knižnica vyhľadajte súbor PDF, ktorý chcete zobraziť alebo do ktorého chcete pridávať poznámky. Klepnutím na PDF ho otvorte. Po opätovnom klepnutí na súbor PDF sa zobrazia tieto tlačidlá:

 • Klepnutím na tlačidlo Späť  súbor PDF zatvoríte a vrátite sa do knižnice.
 • Klepnutím na tlačidlo Obsah  zobrazíte všetky strany v súbore PDF. Môžete odtiaľ tiež prejsť na ľubovoľnú záložku.
 • Po klepnutí na tlačidlo zdieľania  sa zobrazia možnosti zdieľania alebo tlače.
 • Po klepnutí na tlačidlo Značky  môžete do súboru PDF kresliť alebo písať. Ak súbor PDF vytlačíte alebo odošlete e-mailom, bude obsahovať všetky podpisy alebo poznámky, ktoré ste pridali. Prečítajte si viac o tom, ako funkciu Značky používať.
 • Po klepnutí na tlačidlo hľadania  môžete v dokumente vyhľadávať slovo, frázu alebo stranu s konkrétnym číslom.
 • Klepnutím na tlačidlo vytvorenia záložky  môžete označiť miesto, kde ste skončili.

iPhone so zobrazenými možnosťami, ktoré sa zobrazia po klepnutí na tlačidlo ďalších možností, vrátane kopírovania, zdieľania, premenovania, tlače a ďalších operácií.

Tlač súboru PDF alebo jeho odoslanie e-mailom z aplikácie Knihy

 1. V aplikácii Knihy klepnite na tab Knižnica a potom vyhľadajte požadovaný súbor PDF.
 2. V pravom dolnom rohu pod súborom PDF klepnite na tlačidlo tlačidlo Ďalšie možnosti.
 3. Ak chcete súbor vytlačiť, klepnite na položku Tlačiť . Ak chcete súbor PDF odoslať e-mailom, klepnite na položku Zdieľať PDF  a potom na položku Mail.

Vymazanie PDF dokumentu

 1. Otvorte aplikáciu Knihy.
 2. Klepnite na položku Knižnica.
 3. Vyhľadajte súbor PDF, ktorý chcete vymazať, a potom klepnite na tlačidlo ďalších možností tlačidlo Ďalšie možnosti pod súborom PDF.
 4. Klepnite na položku Odstrániť.
 5. Klepnutím na položku Vymazať všade odstránite súbor PDF z iCloud Drivu vo všetkých svojich zariadeniach. Môžete tiež klepnúť na položku Odstrániť stiahnutú položku a odstrániť ho len zo zariadenia, ktoré práve používate.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: