Kryptografické moduly Apple FIPS v systéme iOS 9, verzia 6.0

Prečítajte si informácie o kryptografických moduloch v systéme iOS – Apple iOS CoreCrypto Module 6.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 6.0.

Kryptografické moduly v systéme iOS – Apple iOS CoreCrypto Module 6.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 6.0 – nevyžadujú v zariadeniach so systémom iOS 9 žiadne nastavenie ani konfiguráciu, aby boli v režime FIPS vyhovujúcemu norme FIPS 140-2.

Úplné pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v PDF dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance: iOS 9 (Kryptografická príručka s informáciami o zhode systému iOS 9 s normou FIPS 140-2).

Dátum zverejnenia: