Ako zistiť, či filmy a TV seriály v apke Apple TV obsahujú funkcie prístupnosti

Filmy a TV seriály s funkciami prístupnosti majú označenie AD (audiopopisy), CC (skryté titulky) alebo SDH (titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu).

Na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku Apple TV.
 2. Klepnite na Vyhľadať a zadajte názov filmu alebo TV seriálu.
 3. Klepnutím na film alebo TV seriál prejdite na stránku s jeho popisom.
 4. Pohľadajte ikonu skrytých titulkov (CC), titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopisov (AD).

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii pre jednotlivé funkcie prístupnosti, prejdite do sekcie Jazyky v dolnej časti stránky s popisom.


Na Macu alebo na webe

 1. Otvorte apku Apple TV alebo prejdite na stránku tv.apple.com.
 2. Pomocou vyhľadávacieho panela vyhľadajte film alebo TV seriál.
 3. Kliknutím na film alebo TV seriál prejdite na stránku s jeho popisom.
 4. Pod popisom pohľadajte ikonu skrytých titulkov (CC), titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopisov (AD).

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii pre jednotlivé funkcie prístupnosti, prejdite do sekcie Jazyky v dolnej časti stránky s popisom.


Na Apple TV

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť.
 2. Zapnite funkciu Audiopopis.
 3. Otvorte apku Apple TV.
 4. Vyhľadajte film alebo TV seriál.
 5. Na stránke s popisom filmu pohľadajte ikonu skrytých titulkov (CC), titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopisov (AD).

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii pre jednotlivé funkcie prístupnosti, odrolujte do sekcií Jazyky a Prístupnosť v dolnej časti stránky s popisom.


Na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Otvorte apku Apple TV.
 2. V hornej časti obrazovky prejdite do časti Filmy alebo TV seriály. Alebo prejdite do poľa Vyhľadať a pohľadajte film alebo TV seriál.
 3. Na stránke s popisom pohľadajte ikonu skrytých titulkov (CC), titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopisov (AD).

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii pre jednotlivé funkcie prístupnosti, odrolujte do sekcií Jazyky a Prístupnosť v dolnej časti stránky s popisom.


Na PC v apke Apple TV pre Windows

 1. Otvorte apku Apple TV.
 2. Pomocou vyhľadávacieho panela vyhľadajte film alebo TV seriál.
 3. Kliknutím na film alebo TV seriál prejdite na stránku s jeho popisom.
 4. Pod popisom pohľadajte ikonu skrytých titulkov (CC), titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopisov (AD).

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii pre jednotlivé funkcie prístupnosti, prejdite do sekcie Jazyky v dolnej časti stránky s popisom.


Funkcie prístupnosti v apke Apple TV

Funkcie prístupnosti, ktoré sú dostupné v apke Apple TV, zahŕňajú skryté titulky, klasické titulky a audiopopisy. Dostupnosť týchto funkcií sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

ikona skrytých titulkov

Skryté titulky (CC) predstavujú vizuálny prepis všetkých dialógov vo videu aj prípadnej neverbálnej komunikácie. Niekedy je tiež v skrytých titulkoch uvedené, kto práve hovorí.

ikona titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu

Titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) sú podobné skrytým titulkom, no obsah s titulkami SDH môže byť dostupný aj v prípade, že nie sú dostupné skryté titulky, a môže byť k dispozícii aj v iných jazykoch.

ikona audiopopisu obsahu

Audiopopis obsahu (AD) pomocou nahovorenej zvukovej stopy opisuje, čo sa deje na obrazovke.


Ako zapnúť audiopopisy, skryté titulky alebo titulky pre nepočujúcich a osoby s poruchami sluchu

Dostupnosť funkcií prístupnosti sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: