Správa objektov na snímkach Keynote prostredníctvom zoznamu objektov

Prečítajte si, ako používať zoznam objektov na výber objektov alebo na ich posúvanie nahor a nadol v poradí vrstiev, zoskupovanie a vymazávanie.

Zoznam objektov zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť  a výberom možnosti Zobraziť zoznam objektov.

V zozname sa zobrazia všetky objekty na vybraných snímkach.* Kliknutím na tlačidlo Filter  môžete zoznam objektov vyfiltrovať podľa typu objektu. 

Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa môžete filtrovať zobrazenie podľa názvu objektu. Vyberte všetky snímky, ktoré chcete prehľadávať, a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte časť názvu alebo celý názov.

Ak chcete objekt premenovať, dvakrát kliknite na jeho názov a potom zadajte nový názov.

Ak očakávaný objekt v zozname objektov chýba, uistite sa, že nie je odfiltrovaný.

Ak chcete vybrať viac objektov, držte pri klikaní stlačený kláves Command. Ak máte vybratých viac objektov, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Zarovnať objekty alebo Rozmiestniť objekty. Ak chcete objekty zoskupiť, vyberte niekoľko objektov a kliknite pravým tlačidlom myši. Vyberte Zoskupiť.

Ak chcete objekt presunúť v poradí vrstiev, potiahnutím ho presuňte nad alebo pod iný objekt v zozname. Objekt tiež môžete potiahnutím presunúť na inú snímku.

Ak chcete objekt zamknúť, umiestnite ukazovateľ na objekt v zozname objektov a kliknite na ikonu Odomknuté . Kliknutím na ikonu Zamknuté  objekt odomknete.

Prečítajte si viac o tom, ako na snímkach vytvárať a používať objekty.

* Objekty z hlavnej snímky, ktoré nepredstavujú zástupné symboly, zvukové objekty a pohyblivé komentáre, sa v zozname objektov nezobrazujú.

Dátum zverejnenia: