Informácie o technológii EMV a službe Apple Pay pre obchodníkov

Prečítajte si, čo je EMV, ako vás prechod na technológiu EMV ovplyvní a prečo je dôležitý pre vaše podnikanie.

Čo je to EMV?

EMV je štandard technológie platieb pre transakcie s debetnými a kreditnými kartami. Poskytuje funkcie zabezpečenia transakcií, znižuje riziko podvodu pri fyzickom predložení karty a ponúka ďalšie možnosti, ktoré nie sú k dispozícii v prípade kariet s magnetickým prúžkom.

Tento vylepšený bezpečnostný protokol využíva pre každú transakciu jedinečný kód, ktorý sa banke alebo vydavateľovi karty poskytuje na overenie spolu s informáciami o karte. V prípade tohto spôsobu overovania sa sťažuje použitie neoprávnene získaných alebo skopírovaných údajov o karte.

Čo sa deje s platbami pomocou kariet s magnetickým prúžkom? Ako sa prechod na technológiu EMV prejaví v mojom podnikaní?

Vzhľadom na zväčšujúci sa objem podvodov a veľké množstvo prípadov neoprávneného získania vysokoprofilových údajov upúšťajú banky, vydavatelia kariet a obchodníci v Spojených štátoch od používania terminálov a kariet s magnetickým prúžkom. Prechod na karty vybavené čipom a terminály s podporou technológie EMV pomôže chrániť zákazníkov a znižovať straty v dôsledku falšovania, straty alebo krádeže kariet. 

V rámci implementácie platobnej infraštruktúry technológii EMV budete musieť znovu posúdiť aktuálny systém svojej predajne a stanoviť si cestu na dosiahnutie kompatibility s technológiou EMV. Možno bude potrebné aktualizovať hardvér alebo softvér systému vašej predajne, prípadne oboje.

Od 1. októbra 2015 nesú podniky, ktoré nedokážu spracovávať platby EMV, zodpovednosť za podvodné transakcie vykonané pomocou čipových kariet.

Kto nesie zodpovednosť?

Ak v minulosti obchodník použil podvodnú kartu, niesla zodpovednosť za náklady banka alebo vydavateľ karty. Od októbra 2015 však platí, že ak niekto vykoná podvodnú transakciu pomocou čipovej karty alebo prostredníctvom Apple Pay a obchodník nemá funkčnú čítačku kompatibilnú so štandardom EMV, banka ani vydavateľ karty zodpovednosť nenesú. Ak napríklad niekto nakúpi za 30 USD pomocou falošnej čipovej karty EMV a obchodník nemá čítačku čipových kariet, nesie zodpovednosť za sumu 30 USD obchodník.

Čo znamená technológia EMV pre Apple Pay?

Apple Pay zodpovedá najnovším štandardom technológie EMV v oblasti tokenizácie transakcií, čím sa zvyšuje bezpečnosť platieb. V rámci prechodu na technológiu EMV by si obchodníci mali aktualizovať terminály tak, aby podporovali najnovší softvér, ktorý by mal zahŕňať aj technológiu NFC (Near Field Communication), aby mohli prijímať platby prostredníctvom Apple Pay a ďalšie bezkontaktné transakcie. Ako postupovať pred aktualizáciou terminálov

Vzhľadom na zvýšenú úroveň zabezpečenia môžu transakcie EMV s použitím čipových kariet trvať dlhšie ako transakcie s použitím kariet s magnetickým prúžkom. Transakcie cez Apple Pay prostredníctvom technológie NFC sú oveľa rýchlejšie a ešte bezpečnejšie.

Aký je rozdiel medzi technológiami EMV a NFC?

EMV a NFC sú technológie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Technológia EMV predstavuje globálny platobný štandard, ktorý podporuje kontaktné aj bezkontaktné transakcie vykonané na termináli s podporou technológie EMV. NFC je technológia, ktorá elektronickým zariadeniam, ako sú hodinky Apple Watch alebo iPhone a platobný terminál, umožňuje obojstrannú komunikáciu, ak sa nachádzajú vo vzájomnej blízkosti.

Aj keď sa postup pri platení líši (vloženie karty do čítačky čipových kariet namiesto pridržania zariadenia pri čítačke NFC), predstavujú kartové aj bezkontaktné platby EMV bezpečnejšie možnosti platenia s overovaním. Väčšina čítačiek, ktoré akceptujú čipové karty EMV, podporuje aj technológiu NFC, ktorá sa vyžaduje v prípade služby Apple Pay. 

Ako je možné povoliť technológiu EMV, bezkontaktné platby a Apple Pay?

Dátum zverejnenia: