Získanie rodinného predplatného Apple Music

Vďaka rodinnému predplatnému Apple Music môže až šesť ľudí na svojich zariadeniach využívať neobmedzený prístup do tejto služby.

Každý člen rodinného predplatného Apple Music môže streamovať milióny skladieb z katalógu Apple Music. A každý člen rodiny má svoju vlastnú hudobnú knižnicu a hudobné odporúčania na základe toho, čo rád počúva.

Získať rodinné predplatné

Prečítajte si viac o službe Apple Music, o cenách a o tom, či je Apple Music k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

Najskôr nastavte Rodinné zdieľanie

Nastavte si Rodinné zdieľanie na svojom zariadení. Potom pozvite členov rodiny, aby sa pripojili k rodinnej skupine.

Ak ste si už nastavili Rodinné zdieľanie, všetci vo vašej rodinnej skupine budú mať po predplatení automaticky prístup k službe Apple Music. 

Máte už službu Apple Music predplatenú? Prečítajte si, ako prejsť na rodinné predplatné.

Ak má niekto z rodinnej skupiny už individuálne alebo študentské predplatné Apple Music, po jeho pripojení k rodinnej skupine sa obnovenie tohto predplatného automaticky zruší.


Potom postupujte podľa týchto pokynov, aby ste si službu predplatili

  1. Otvorte apku Apple Music alebo iTunes.
  2. Prejdite do sekcie Na vypočutie alebo Pre vás.
  3. Klepnite alebo kliknite na ponuku skúšobnej verzie (jedna skúšobná verzia na osobu alebo rodinu).
  4. Vyberte Rodina a klepnite alebo kliknite na Spustiť skúšobnú verziu.
  5. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate na nákupy. Ak nemáte Apple ID, vyberte možnosť Vytvoriť nové Apple ID a postupujte podľa pokynov. Ak neviete, či máte Apple ID, môžeme vám pomôcť zistiť to.
  6. Potvrďte svoje fakturačné údaje a pridajte platný spôsob platby.
  7. Klepnite alebo kliknite na Pripojiť sa.


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: