Získanie rodinného predplatného služby Apple Music

Rodiny až so šiestimi členmi si môžu vychutnávať všetky výhody služby Apple Music.

 

Každý člen v rámci rodinného predplatného služby Apple Music získa neobmedzený prístup k celému katalógu služby Apple Music, hudobné odporúčania prispôsobené jeho hudobnému vkusu a prístup k vlastnej iCloud Hudobnej knižnici, ktorá mu umožní počúvať hudbu vo všetkých obľúbených zariadeniach.

Prečítajte si ďalšie informácie o službe Apple Musiccenách služby Apple Music.

Funkcie a ceny Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Informácie o rodinnom predplatnom a Rodinnom zdieľaní

Ak chcete rodinné predplatné používať spolu s ďalšími členmi rodiny, nastavte Rodinné zdieľanie pomocou podporovaného zariadenia. Po nastavení Rodinného zdieľania sa stanete organizátorom rodiny. Ak organizátorom rodiny nechcete byť, požiadajte o nastavenie Rodinného zdieľania niekoho iného. 

Ak ste už Rodinné zdieľanie nastavili a pripojili ste sa k službe Apple Music pomocou rodinného predplatného, môžete pridať nových ľudí tak, že ich pozvete, aby sa stali súčasťou vašej rodinnej skupiny.

Pripojenie k službe Apple Music

Službu Apple Music si môžete predplatiť z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC alebo telefónu so systémom Android. Keď sa pripojíte, môžete vyberať zo štyroch rôznych typov predplatného: mesačné individuálne, ročné individuálne, rodinné alebo študentské.

Ak ste pri prvom pripojení vybrali individuálne alebo študentské predplatné, môžete prejsť na rodinné predplatné.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Hudba. Ak sa nezobrazí uvítacia správa služby Apple Music, klepnite na položku Pre vás v dolnej časti obrazovky.
 2. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 3. Klepnite na možnosť Rodina.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte Apple ID a heslo, ktoré používate v iTunes Store. Môžete sa prihlásiť aj pomocou senzora Touch ID.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 5. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 6. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Členovia rodiny, ktorí sú už nastavení v Rodinnom zdieľaní, budú mať k službe Apple Music prístup automaticky. Organizátor rodiny môže pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.

V Macu alebo PC

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. V ľavom hornom rohu vyberte položku  Hudba a potom kliknite na položku Pre vás v hornej časti okna iTunes.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, kliknite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 4. Kliknite na položku Začať a potom na položku Rodina.
 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte Apple ID a heslo, ktoré používate v iTunes Store. Ak nemáte Apple ID, kliknite na položku Vytvoriť účet.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 6. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 7. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Členovia rodiny, ktorí sú už nastavení v Rodinnom zdieľaní, budú mať k službe Apple Music prístup automaticky. Organizátor rodiny môže pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.

V telefóne so systémom Android

 1. Stiahnite si aplikáciu Apple Music z obchodu Google Play.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Music. Ak sa obrazovka aplikácie Apple Music nezobrazí, klepnite na ikonu menu v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Pre vás.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 4. Klepnite na možnosť Rodina.
 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte Apple ID a heslo, ktoré používate v iTunes Store. Ak nemáte Apple ID, kliknite na položku Vytvoriť účet.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 6. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 7. Vyberte žánre a interpretov, ktorých máte radi. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia,prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Organizátor rodiny môže pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.

Pozvanie členov rodiny

iPhone, iPade alebo iPode touch a v telefóne so systémom Android môžete pozývať členov rodiny, aby sa pripojili k vašej rodine.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Po nastavení Rodinného zdieľania môžete pozvať ďalších členov rodiny, aby sa pridali k vašej rodinnej skupine.

Keď pozvané osoby prijmú vaše pozvanie, všetci členovia vašej rodinnej skupiny budú mať prístup k službe Apple Music.

V telefóne so systémom Android

 1. V aplikácii Apple Music klepnite na ikonu menu v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnutím na svoju fotku alebo meno v hornej časti menu prejdite do nastavení účtu.
 3. Klepnite na položku Spravovať členstvo. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo svojho účtu Apple ID.
 4. Klepnite na položku Nastavenie rodiny alebo Rodina.
 5. Ak ste klepli na položku Nastavenie rodiny, klepnite na položku Pokračovať a pokračujte v pozývaní členov rodiny.
 6. Ak ste klepli na položku Rodina, klepnite na položku Pridať člena rodiny na spodnej strane obrazovky a pozvite ďalších členov.

Môžete členom rodiny buď poslať e-mailovú pozvánku, aby sa pripojili k vašej rodine, alebo ich požiadať, aby svoje Apple ID a heslo zadali priamo do aplikácie Apple Music. Ak aplikácia požiada o prístup k vašim kontaktom, klepnite na položku Povoliť, aby ste mohli rýchlo vyhľadávať v kontaktoch, ktoré ste si uložili do telefónu so systémom Android.

Keď pozvané osoby prijmú vaše pozvanie, všetci členovia vašej rodinnej skupiny budú mať prístup k službe Apple Music.

Ak už máte predplatné služby Apple Music

Ak už máte predplatné služby Apple Music, môžete ho zmeniť na rodinné členstvo v aplikácii Hudba alebo v iTunes v počítači. Prečítajte si, ako spravovať svoje predplatné služby Apple Music v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo telefóne so systémom Android.

Získanie pomoci

Ak máte problémy s rodinným predplatným:

 1. Uistite sa, že všetci členovia rodiny zdieľajú svoje nákupy v iTunes Store.
 2. Uistite sa, že ste v iTunes Store prihlásený pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate na zdieľanie obsahu prostredníctvom Rodinného zdieľania.
 3. Odhláste sa z aplikácie Hudba a potom sa znova prihláste.

Zistite, ako postupovať, ak sa stále nezobrazuje zdieľaný obsah rodiny.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: