Získanie rodinného predplatného služby Apple Music

Rodiny až so šiestimi členmi si môžu vychutnávať všetky výhody služby Apple Music.

Mac so zobrazenými plánmi služby Apple Music, ktoré môžete vybrať, a iPhone so zobrazenými nastaveniami Rodinného zdieľania.

 

Každý člen v rámci rodinného predplatného služby Apple Music získa neobmedzený prístup k celému katalógu služby Apple Music, hudobné odporúčania prispôsobené jeho hudobnému vkusu a prístup k vlastnej iCloud Hudobnej knižnici, ktorá mu umožní počúvať hudbu vo všetkých obľúbených zariadeniach.

Získajte rodinné predplatné služby Apple Music.

Prečítajte si ďalšie informácie o službe Apple Music a jej cenách.

Funkcie a ceny služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o ponukách, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.

Informácie o rodinnom predplatnom a Rodinnom zdieľaní

Ak chcete rodinné predplatné používať spolu s ďalšími členmi rodiny, nastavte Rodinné zdieľanie pomocou podporovaného zariadenia. Po nastavení Rodinného zdieľania sa stanete organizátorom rodiny. Ak organizátorom rodiny nechcete byť, požiadajte o nastavenie Rodinného zdieľania niekoho iného. 

Ak ste už Rodinné zdieľanie nastavili a pripojili ste sa k službe Apple Music pomocou rodinného predplatného, môžete pridať nových ľudí tak, že ich pozvete, aby sa stali súčasťou vašej rodinnej skupiny.


Pripojenie k službe Apple Music

Službu Apple Music si môžete predplatiť z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC alebo zariadenia so systémom Android. Keď sa pripojíte, môžete si vybrať zo štyroch rôznych typov predplatného: individuálne mesačné, individuálne ročné, rodinné alebo študentské.

Ak ste si pri prvom pripojení vybrali individuálne alebo študentské predplatné, môžete prejsť na rodinné predplatné.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Hudba. Ak sa nezobrazí obrazovka služby Apple Music, klepnite na položku Pre vás v dolnej časti obrazovky.
 2. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 3. Klepnite na možnosť Rodina a potom na položku Spustiť skúšobnú verziu.
 4. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate v obchode iTunes Store.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 5. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 6. Vyberte si obľúbené žánre a interpretov. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia, a prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Členovia rodiny, ktorí sú už nastavení v Rodinnom zdieľaní, budú mať k službe Apple Music prístup automaticky. Organizátor rodiny môže pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.

V Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes.
 2. V ľavom hornom rohu vyberte položku Hudba Hudba a potom kliknite na položku Pre vás v hornej časti okna iTunes.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, kliknite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, kliknite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 4. Kliknite na možnosť Rodina a potom na položku Spustiť skúšobnú verziu.
 5. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate v obchode iTunes Store. Ak účet Apple ID nemáte, kliknite na položku Vytvoriť nové Apple ID.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 6. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 7. Vyberte si obľúbené žánre a interpretov. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia, a prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Členovia rodiny, ktorí sú už nastavení v Rodinnom zdieľaní, budú mať k službe Apple Music prístup automaticky. Organizátor rodiny môže pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.

V zariadení so systémom Android

 1. Stiahnite si aplikáciu Apple Music z obchodu Google Play.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Music. Ak sa nezobrazí obrazovka Apple Music, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia a potom na položku Pre vás.
 3. Ak sa k službe Apple Music pripájate prvýkrát alebo ak ste predtým využívali skúšobnú verziu, klepnite na ponuku skúšobnej verzie.
  Ak máte službu Apple Music aktuálne predplatenú, klepnite na položku Prihlásiť sa a potom prejdite na rodinné predplatné.
 4. Klepnite na možnosť Rodina a potom na položku Spustiť skúšobnú verziu.
 5. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate v obchode iTunes Store. Ak účet Apple ID nemáte, kliknite na položku Vytvoriť nové Apple ID.
  Môže sa zobraziť výzva na overenie fakturačných údajov, plná mesačná cena sa vám však účtovať nebude, kým neskončí platnosť skúšobnej verzie. Pridajte platný spôsob platby a klepnite na položku Pripojiť sa.
 6. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte svoj súhlas so zmluvnými podmienkami.
 7. Vyberte si obľúbené žánre a interpretov. Môžete tiež sledovať, čo počúvajú vaši priatelia, a prijímať hlásenia o tom, že interpreti vydávajú novú hudbu.

Ak chcete zapnúť Rodinné zdieľanie iCloudu, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia a potom na položku Nastavenia účtu > Spravovať členstvo > Spravovať rodinu. Organizátor rodiny môže potom pozývať ľudí, aby sa pripojili k Rodinnému zdieľaniu. Ak už niekto má individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music a pripojí sa k rodine, obnovovanie pôvodného predplatného sa mu automaticky zruší.


Pozvanie členov rodiny

iPhone, iPade alebo iPode touch a v zariadení so systémom Android môžete pozývať členov rodiny, aby sa pripojili k vašej rodine.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

Po nastavení Rodinného zdieľania môžete pozvať ďalších členov rodiny, aby sa pridali k vašej rodinnej skupine.

Keď pozvané osoby prijmú vašu pozvánku, všetci členovia vašej rodinnej skupiny budú mať prístup k službe Apple Music.

V zariadení so systémom Android

 1. V aplikácii Apple Music klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia.
 2. Klepnite na položku Nastavenia účtu.
 3. Klepnite na položku Spravovať rodinu. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID a overenie vašich platobných údajov.
 4. Ak chcete pokračovať pozvaním členov rodiny, klepnite na položku Pokračovať a potom na položku Pridať člena rodiny, ktorou môžete pridať jednotlivých členov.

Členom rodiny môžete poslať e-mailovú pozvánku, aby sa pripojili k vašej rodine, alebo ich môžete požiadať, aby svoj účet Apple ID a heslo zadali priamo v aplikácii Apple Music. Ak aplikácia požiada o prístup k vašim kontaktom, klepnite na položku Povoliť, aby ste mohli rýchlo vyhľadávať v kontaktoch, ktoré máte uložené v zariadení so systémom Android.

Keď pozvané osoby prijmú vašu pozvánku, všetci členovia vašej rodinnej skupiny budú mať prístup k službe Apple Music.


Ak už máte predplatné služby Apple Music

Ak už máte predplatné služby Apple Music, môžete ho zmeniť na rodinné členstvo v aplikácii Hudba alebo v iTunes v počítači. Prečítajte si, ako spravovať svoje predplatné služby Apple Music v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo zariadení so systémom Android.


Získanie pomoci

Ak máte problémy s rodinným predplatným:

 1. Uistite sa, že všetci členovia rodiny zdieľajú svoje nákupy v obchode iTunes Store.
 2. Uistite sa, že ste v obchode iTunes Store prihlásený pomocou účtu Apple ID a hesla, ktoré používate na zdieľanie obsahu prostredníctvom Rodinného zdieľania.
 3. Odhláste sa z aplikácie Hudba a potom sa znova prihláste.

Zistite, ako postupovať, ak sa vám stále nezobrazuje zdieľaný obsah rodiny.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: