Používanie tlačidiel a obrazovky hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako ovládať hodinky Apple Watch pomocou korunky Digital Crown, bočného tlačidla a gest. 

     

Stlačenie alebo otočenie korunky Digital Crown

  • Stlačením zobrazíte ciferník alebo plochu hodiniek. 
  • Dvojitým stlačením sa vrátite do poslednej apky. 
  • Stlačením a podržaním aktivujete Siri
  • Otáčaním priblížite alebo oddialite zobrazenie, prípadne zmeníte obsah na obrazovke.
  • Stlačením a podržaním odomknete obrazovku po tréningu vo vode.

Prečítajte si o vodoodolnosti hodiniek Apple Watch.

 

Stlačenie bočného tlačidla

Ak máte hodinky Apple Watch Ultra, môžete si prispôsobiť tlačidlo Akcia tak, aby ste mali rýchly prístup k obľúbeným funkciám.

Rýchly pohľad na obrazovku hodiniek Apple Watch

Ak máte hodinky Apple Watch Series 5 alebo novšie, môžete sa na obrazovku pozrieť kedykoľvek, ak používate funkciu Vždy zapnuté. Ak máte starší model hodiniek Apple Watch alebo ak funkciu Vždy zapnuté nepoužívate, displej rozsvietite zdvihnutím zápästia.

Obrazovku môžete rozsvecovať aj postupne, aby ste jej jasom nerušili napríklad v kine. Pomalým otáčaním korunky Digital Crown prebúdzajte obrazovku a potom ju otáčaním opačným smerom znova uspite.

Používanie gest

Hodinky Apple Watch možno ovládať pomocou gest. Keď na obrazovku klepnete alebo ju na dlhší čas stlačíte, hodinky budú vykonávať rôzne funkcie.

Klepnutie

Klepnutím na obrazovku vyberiete tlačidlo alebo položku. Na modeloch hodiniek Apple Watch s funkciou Vždy zapnuté sa obrazovka klepnutím prepne na plný jas.

Klepnutie a podržanie

Keď klepnete na obrazovku a podržíte prst na mieste, môžete zmeniť ciferník hodiniek, zobraziť možnosti v apke a vykonávať ďalšie operácie.

Ťahanie

Ťahaním prstom po obrazovke posuniete zobrazenie alebo pohnete posuvníkom.

Potiahnutie prstom

Potiahnutím prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdete na inú obrazovku.

 

Dátum zverejnenia: