Používanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako sa používa korunka Digital Crown, bočné tlačidlo a gestá. 

     

Stlačenie alebo otočenie korunky Digital Crown

  • Stlačením zobrazíte ciferník alebo plochu hodiniek. 
  • Dvojitým stlačením sa vrátite do poslednej aplikácie. 
  • Stlačením a podržaním aktivujete funkciu Siri
  • Otáčaním priblížite alebo oddialite zobrazenie, prípadne zmeníte obsah na obrazovke.
  • Na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších* môžete otočením odomknúť obrazovku počas plaveckého tréningu

Stlačenie bočného tlačidla

Odopnutie remienka hodiniek Apple Watch

Tlačidlá na uvoľnenie remienka sa nachádzajú na zadnej strane hodiniek.

Prečítajte si, ako odopnúť remienok hodiniek Apple Watch

Rýchly pohľad na obrazovku hodiniek Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších môžete obrazovku prebúdzať postupne a udržiavať ju na nízkom jase, napríklad keď sa na ňu chcete rýchlo pozrieť v kine.

Pomalým otáčaním korunky Digital Crown postupne prebúdzajte obrazovku a potom ju otáčaním opačným smerom znova uspite. 

Ak máte hodinky Apple Watch Series 5, môžete sa na obrazovku pozrieť kedykoľvek, ak používate funkciu Vždy zapnuté.

Používanie gest

Hodinky Apple Watch možno ovládať pomocou viacerých gest. Keď sa dotknete obrazovky, hodinky vďaka technológii Force Touch vedia, ako silno tlačíte. 

Zatlačenie

Zatlačením na obrazovku môžete zmeniť ciferník, zobraziť možnosti v aplikácii a vykonávať ďalšie úlohy. 

Klepnutie

Klepnutím na obrazovku vyberiete tlačidlo alebo položku. Na hodinkách Apple Watch Series 5 s funkciou Vždy zapnuté sa klepnutím obnoví plný jas obrazovky.
 

Ťahanie

Ťahaním posuniete zobrazenie alebo pohnete posuvníkom.

 

Potiahnutie prstom

Potiahnutím prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdete na inú obrazovku.

 

* K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o odolnosti hodiniek Apple Watch proti vode

Dátum zverejnenia: