Používanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako sa používa korunka Digital Crown, bočné tlačidlo a gestá. 

     

Stlačenie alebo otočenie korunky Digital Crown

  • Stlačením zobrazíte ciferník alebo plochu hodiniek. 
  • Dvojitým stlačením sa vrátite do poslednej aplikácie. 
  • Stlačením a podržaním aktivujete funkciu Siri
  • Otáčaním priblížite alebo oddialite zobrazenie, prípadne zmeníte obsah na obrazovke.
  • Na hodinkách Apple Watch Series 2 či novších alebo Apple Watch SE* môžete otočením odomknúť obrazovku počas plaveckého tréningu

Stlačenie bočného tlačidla

Odopnutie remienka hodiniek Apple Watch

Tlačidlá na uvoľnenie remienka sa nachádzajú na zadnej strane hodiniek.

Prečítajte si, ako odopnúť remienok hodiniek Apple Watch

Rýchly pohľad na obrazovku hodiniek Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch Series 2 či novších alebo Apple Watch SE môžete obrazovku prebúdzať postupne a udržiavať ju na nízkom jase, napríklad keď sa na ňu chcete rýchlo pozrieť v kine.

Pomalým otáčaním korunky Digital Crown postupne prebúdzajte obrazovku a potom ju otáčaním opačným smerom znova uspite. 

Ak máte hodinky Apple Watch Series 5 alebo Series 6, môžete sa na obrazovku pozrieť kedykoľvek, ak používate funkciu Vždy zapnuté.

Používanie gest

Hodinky Apple Watch možno ovládať pomocou gest. Keď na obrazovku klepnete alebo ju na dlhší čas stlačíte, hodinky budú vykonávať rôzne funkcie.

Klepnutie

Klepnutím na obrazovku vyberiete tlačidlo alebo položku. Na modeloch hodiniek Apple Watch s funkciou Vždy zapnuté sa obrazovka klepnutím prepne na plný jas.
 

Klepnutie a podržanie

Keď klepnete na obrazovku a podržíte prst na mieste, môžete zmeniť ciferník hodiniek, zobraziť možnosti v aplikácii a vykonávať ďalšie operácie. 

Ťahanie

Ťahaním posuniete zobrazenie alebo pohnete posuvníkom.

 

Potiahnutie prstom

Potiahnutím prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdete na inú obrazovku.

 

* K dispozícii na hodinkách Apple Watch Series 2 či novších a Apple Watch SE. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o odolnosti hodiniek Apple Watch proti vode

Dátum zverejnenia: