Obnovenie predchádzajúcich verzií dokumentov iWork

Ak pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote máte zapnutú službu iCloud Drive, verzie vašich dokumentov sa pravidelne ukladajú vo všetkých zariadeniach počas toho, ako na nich pracujete. Týmito krokmi získate predchádzajúcu verziu dokumentu Pages, Numbers alebo Keynote.

Uistite sa, že ste pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote zapli službu iCloud Drive:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku [vaše meno], potom na položku iCloud a potom zapnite službu iCloud Drive. Uistite sa, že aplikácie Pages, Numbers a Keynote sú zapnuté.
 • V Macu vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Apple ID, potom na položku iCloud a nakoniec na položku Možnosti vedľa položky iCloud Drive. Uistite sa, že sú označené možnosti Pages, Numbers a Keynote a potom kliknite na položku Hotovo. 

Ak nemáte zapnutý iCloud Drive, môžete si v Macu naďalej zobraziť minulé verzie dokumentu, no uvidíte iba zmeny dokumentu vykonané v danom Macu.

Obnovenie dokumentu z iPhonu alebo iPadu

 1. Klepnite na položku Prechádzať v správcovi dokumentov a potom klepnite na položku iCloud Drive v menu Prechádzať. 
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom na dokument, ktorý chcete obnoviť. Zobrazí sa na ňom symbol zaškrtnutia. 
 3. V iPhone klepnite na tlačidlo Verzia . Na iPade klepnite na položku Verzie.
 4. Zvoľte verziu dokumentu, ktorý si chcete zobraziť.
 5. Urobte čokoľvek z nasledujúceho:
  • Náhľad verzie si zobrazíte klepnutím na položku Náhľad. Môžete vyhľadať text a kopírovať text a objekty zo zobrazeného náhľadu verzie, no úpravy v náhľade možné nie sú.
  • Ak chcete obnoviť dokument na túto verziu, klepnite na položku Obnoviť. Ak na túto verziu dokument nechcete obnoviť, no chcete ho uložiť ako samostatnú kópiu, klepnite na položku Uložiť kópiu. Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu verziu, klepnite na položku Zatvoriť.

Dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny alebo obnoviť inú verziu dokumentu, dané kroky zopakujte.


Obnovenie dokumentu z Macu

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete obnoviť.
 2. Vyberte položky Súbor > Vrátiť na > Prechádzať všetky verzie.
 3. Pomocou šípok napravo si môžete rolovaním prechádzať minulé verzie dokumentu. Na časovej osi na pravej strane obrazovky si môžete pozrieť dátum vytvorenia danej verzie. Kliknite na verziu a rolovaním preskúmajte dokument.
  Mac s dvomi obrázkami motocykla, každý s inou farbou pruhu
 4. Urobte čokoľvek z nasledujúceho:
  • Ak chcete dokument obnoviť na danú verziu, kliknite na položku Obnoviť.
  • Ak nechcete obnoviť na túto verziu, no chcete dokument uložiť ako samostatnú kópiu, podržte kláves Option na klávesnici a potom kliknite na položku Obnoviť kópiu. Aplikácia otvorí kópiu danej verzie v novom okne.
  • K aktuálnej verzii sa vrátite kliknutím na položku Hotovo.

Dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny alebo obnoviť inú verziu dokumentu, dané kroky zopakujte.


Obnovenie dokumentu z iWork pre iCloud

Ak chcete pracovať so skoršou verziou dokumentu na stránke iCloud.com, vo webovom prehliadači na Macu alebo PC postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com.
 2. Kliknite na ikonu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote.
 3. Otvorte dokument.
 4. Kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte možnosť Prechádzať všetky verzie.
 5. Urobte čokoľvek z nasledujúceho:
  • Ak si chcete zobraziť náhľad minulej verzie, vyberte danú verziu dokumentu a potom kliknite na položku Náhľad. iCloud spustí nový tab alebo okno prehliadača s náhľadom zvoleného dokumentu.
  • Ak chcete dokument obnoviť na danú verziu, kliknite na položku Obnoviť. 
  • Ak si neželáte vykonať obnovenie na túto verziu, no chcete dokument uložiť ako samostatnú kópiu, otvorte časť Náhľad, vyberte tlačidlo Nástroje  a potom vyberte položku Stiahnuť kópiu. Ak si neželáte použiť túto verziu, zatvorte tab či okno.

Dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny alebo obnoviť inú verziu dokumentu, dané kroky zopakujte.


Ďalšie informácie

Ak je dokument zdieľaný s ostatnými, ktokoľvek s právami na úpravu môže kopírovať a obnoviť iba verzie vytvorené po zdieľaní dokumentu. 

Ak do dokumentu pridáte heslo alebo zmeníte existujúce, bude platiť iba pre danú verziu dokumentu a jeho následné verzie.

Ak je dokument zdieľaný a chcete zabrániť ostatným v obnovení jeho nechránenej verzie alebo verzie so starším heslom, zastavte zdieľanie dokumentu, pridajte doň jedinečné heslo a potom dokument zdieľajte znova.

Presunutím dokumentu mimo priečinka jeho aplikácie (napríklad do najvyššej úrovne priečinka iCloud Drive) môže zabrániť obnoveniu na minulú verziu. Presunutie dokumentu môže taktiež zabrániť ostatným v jeho zobrazení alebo úpravách, ak ho zdieľate z iCloudu.

Dátum zverejnenia: