Obnovte predchádzajúce verzie dokumentov iWork

Ak pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote máte zapnutú službu iCloud Drive, verzie vašich dokumentov sa pravidelne ukladajú vo všetkých zariadeniach počas toho, ako pracujete. Týmito krokmi získate predchádzajúcu verziu dokumentu Pages, Numbers alebo Keynote.

Uistite sa, že ste pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote zapli službu iCloud Drive:

 • Na zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch klepnite na položku Nastavenia, na [vaše meno], na položku iCloud a potom zapnite službu iCloud Drive. Uistite sa, že aplikácie Pages, Numbers a Keynote sú zapnuté.
 • Na počítači Mac vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku iCloud a potom na položku Možnosti vedľa položky iCloud Drive. Uistite sa, že sú označené možnosti Pages, Numbers a Keynote a potom kliknite na položku Hotovo. 

Ak nemáte zapnutú službu iCloud Drive, môžete naďalej zobraziť na počítači Mac minulé verzie dokumentu, no uvidíte iba zmeny dokumentu vykonané z počítača Mac.

iPhone zobrazujúci históriu verzií

Obnovenie dokumentu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Klepnite na položku Prehliadať v správcovi dokumentov a potom klepnite na možnosť iCloud Drive v menu Prehliadať. 
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom na dokument, ktorý chcete obnoviť. Zobrazí sa na ňom značka začiarknutia. 
 3. V iPhone a iPode touch klepnite na položku . Na iPade klepnite na položku Verzie.
 4. Zvoľte verziu dokumentu, ktorý chcete zobraziť.
 5. Náhľad verzie zobrazíte klepnutím na položku Náhľad. Môžete vyhľadať text a kopírovať text a objekty z predchádzajúcej verzie, no nie sú možné úpravy v náhľade.
 6. Ak chcete obnoviť dokument na túto verziu, klepnite na položku Obnoviť. Ak na túto verziu dokument nechcete obnoviť, no chcete ho uložiť ako samostatnú kópiu, klepnite na položku Uložiť a kopírovať. Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu verziu, klepnite na položku Zatvoriť.

Váš dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny späť alebo obnoviť na inú verziu dokumentu, opakujte dané kroky.


Obnovenie dokumentu z počítača Mac

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete obnoviť.
 2. Zvoľte položku Súbor > Vrátiť na > Prehliadať všetky verzie.
 3. Pomocou šípok napravo môžete rolovaním prechádzať minulými verziami vášho dokumentu. Na časovej osi na pravej strane obrazovky môžete vidieť dátum vytvorenia danej verzie. Kliknite na verziu a rolovaním preskúmajte dokument.
 4. Urobte čokoľvek z nasledujúceho:
  • Ak chcete obnoviť dokument na túto verziu, kliknite na položku Obnoviť.
  • Ak nechcete obnoviť na túto verziu, no chcete dokument uložiť ako samostatnú kópiu, podržte kláves Option na klávesnici a potom kliknite na položku Obnoviť kópiu. Aplikácia otvorí kópiu danej verzie v novom okne.
  • Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu verziu, kliknite na položku Hotovo.

Váš dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny späť alebo obnoviť na inú verziu dokumentu, opakujte dané kroky.

Počítač Mac s dvomi obrázkami motocykla, každý s inou farbou pruhu

Obnovenie dokumentu zo služby iWork pre službu iCloud

Ak chcete pracovať so skoršou verziou dokumentu na stránke iCloud.com, vo webovom prehliadači na počítači Mac alebo PC postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com.
 2. Kliknite na ikonu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote.
 3. Otvorte dokument.
 4. Kliknite na položku  a potom zvoľte možnosť Prehliadať všetky verzie.
 5. Ak chcete zobraziť náhľad minulej verzie, vyberte danú verziu dokumentu a potom kliknite na položku Náhľad. Služba iCloud spustí novú kartu alebo okno prehliadača s náhľadom zvoleného dokumentu.
 6. Ak chcete obnoviť dokument na túto verziu, kliknite na položku Obnoviť. Ak si neželáte vykonať obnovenie na túto verziu, no chcete dokument uložiť ako samostatnú kópiu, otvorte Náhľad a potom zvoľte položku  > Stiahnuť kópiu. Ak si neželáte použiť túto verziu, zatvorte kartu či okno.

Váš dokument bude nahradený vami zvolenou verziou. Ak chcete vrátiť tieto zmeny späť alebo obnoviť na inú verziu dokumentu, opakujte dané kroky.

Ďalšie informácie

Ak je dokument zdieľaný s ostatnými, ktokoľvek s právami na úpravu môže kopírovať a obnoviť iba verzie vytvorené po zdieľaní dokumentu. 

Ak do dokumentu pridáte heslo alebo zmeníte existujúce, bude platiť iba pre danú verziu dokumentu a jeho následné verzie.

Ak je dokument zdieľaný a chcete zabrániť ostatným v obnovení jeho nechránenej verzie alebo verzie so starším heslom, zastavte zdieľanie dokumentu, pridajte doň jedinečné heslo a potom dokument zdieľajte znova.

Presunutím dokumentu mimo priečinka jeho aplikácie (napríklad do najvyššej úrovne priečinka iCloud Drive) môže zabrániť obnoveniu na minulú verziu. Presunutie dokumentu môže taktiež zabrániť ostatným v jeho zobrazení alebo úpravách, ak ho zdieľate zo služby iCloud.

Dátum zverejnenia: