Stavový riadok v aplikácii Fotky pre macOS

Aplikácia Fotky pre macOS poskytuje podrobné informácie o vašej fotoknižnici vrátane počtu fotiek a videí, ktoré máte, času poslednej aktualizácie knižnice s použitím iCloud Fotoknižnice a ďalších.

Vyhľadanie stavového riadka

Ak chcete zistiť, koľko fotiek a videí máte v knižnice, vyberte položku Fotky, kliknite na položku Momenty a potom odrolujte na koniec. Ak máte zapnutú funkciu iCloud Fotoknižnica, zobrazuje sa na stavovom riadku aj porovnanie fotoknižnice v Macu s fotoknižnicou v aplikácii iCloud Fotky. Ak do aplikácie iCloud Fotky nahrávate fotky, môžete tu kliknúť na položku Pozastaviť alebo Pokračovať.

Snímka obrazovky so stavovým riadkom na spodnej strane.

Správa položiek, ktoré sa nachádzajú len v tomto Macu

Ak knižnica v Macu obsahuje „odkazované“ fotky alebo videá, môžu sa v stavovom riadku zobrazovať položky, ktoré sa nachádzajú len v tomto Macu. Odkazované položky sa nenahrávajú do aplikácie iCloud Fotky a nie sú k dispozícii v iných zariadeniach. Ak ich chcete zahrnúť do aplikácie iCloud Fotky, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Súbor > Nový dynamický album.
 2. Pomenujte dynamický album Odkazované a vyberte položku Fotka – je – odkazovaná. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Na ľavom postrannom paneli vyberte položku Odkazované.
 4. Stlačením kombinácie klávesov Command-A vyberte všetky fotky v dynamickom albume a potom vyberte položku Súbor > Konsolidovať.

Ak nemožno nahrávať fotky z Macu

Ak v Macu existujú fotky alebo videá, ktoré sa nepodarilo nahrať do aplikácie iCloud Fotky, zobrazí sa správa Nepodarilo sa odoslať [počet] položiek. Je možné, že sa vám vykonaním nasledujúcich krokov podarí problém odstrániť, prídete však o úpravy a kľúčové slová, ktoré ste k týmto fotkám priradili.

 1. Vytvorte nový dynamický album výberom položky Súbor > Nový dynamický album.
 2. Pomenujte dynamický album „Nepodarilo sa odoslať“ a nastavte tri vyskakovacie menu na hodnotu Fotku sa – nepodarilo – odoslať do aplikácie iCloud Fotky.
  Snímka obrazovky s poľom, v ktorom môžete vytvoriť názov nového dynamického albumu.
 3. Na ľavom postrannom paneli vyberte položku Nepodarilo sa odoslať.
 4. Stlačením kombinácie klávesov Command-A vyberte všetky fotky v dynamickom albume a potom vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať neupravený originál pre (počet) fotiek.
 5. V nasledujúcich dialógových oknách zvoľte formát názvu súboru a umiestnenie pre exportované fotky. Kliknite na položku Exportovať a potom na položku Exportovať originály.
 6. Po vyexportovaní fotiek sa uistite, že sú v dynamickom albume ešte stále vybrané. Potom kliknite pravým tlačidlom alebo kliknite s podržaným klávesom Control na jednu z nich a z menu, ktoré sa zobrazí, vyberte položku Vymazať (počet) fotiek.
 7. Kliknite na položku Vymazať a potom na tlačidlo OK.
 8.  Keď budete chcieť fotky naimportovať späť do knižnice, zvoľte položku Súbor > Importovať a vyhľadajte obrázky v umiestnení, ktoré ste zvolili v kroku 5.
Dátum zverejnenia: