Zistenie stavu knižnice vo Fotkách pre macOS

Apka Fotky obsahuje prehľad stavu knižnice fotiek, ktorý informuje o počte položiek v knižnici, o čase jej poslednej aktualizácie pomocou iCloud Fotiek a o ďalších údajoch.

Vyhľadanie informácií o stave knižnice vo Fotkách

 1. Na postrannom paneli Fotiek vyberte položku Knižnica.
 2. Na paneli s nástrojmi v hornej časti okna kliknite na Všetky fotky.
 3. Rolujte do dolnej časti okna a pozrite si informácie o stave knižnice:
  • Počet fotiek a videí v knižnici
  • Počet položiek (ak existujú), ktoré sa nachádzajú len na tomto Macu a nie sú k dispozícii pre ostatné vaše zariadenia
  • Čas poslednej aktualizácie knižnice pomocou iCloud Fotiek a možnosť kliknúť na Pozastaviť alebo Pokračovať, ak prebiehajú aktualizácie

Stav knižnice fotiek

Ak sa zobrazí správa „Nie je možné odoslať“

Apka Fotky započítava medzi položky, ktoré nie je možné odoslať, všetky položky, ktoré nemôže nahrať do iCloud Fotiek. Tieto kroky môžu problém vyriešiť, no všetky úpravy príslušných položiek, ktoré ste vykonali, a kľúčové slová, ktoré ste im priradili, sa stratia.

 1. Na lište vo Fotkách vyberte Súbor > Nový dynamický album.
 2. Pomenujte dynamický album „Nepodarilo sa odoslať“ a nastavte tri podmienky na hodnoty „Fotka“, „je“ a „nespôsobilá k odoslaniu do iCloud Fotiek“. Kliknite na OK.
  Možnosti vytvorenia dynamického albumu vo Fotkách
 3. Na postrannom paneli vyberte album Nie je možné odoslať.
 4. Stlačením kombinácie klávesov Command-A vyberte všetky položky v albume a potom vyberte Súbor > Exportovať > Exportovať neupravený originál pre [počet] fotiek.
 5. V nasledujúcich dialógových oknách kliknite na Exportovať, vyberte umiestnenie na uloženie a kliknite na Exportovať originály.
 6. Po vyexportovaní položiek sa uistite, že sú v albume stále vybraté, a potom vyberte Obrázok > Vymazať fotky (počet).
 7. Kliknite na Vymazať a potom na OK.
 8. Teraz importujte fotky späť do knižnice: Vyberte Súbor > Importovať a potom vyberte obrázky, ktoré ste vyexportovali v kroku 5.

Ak sa zobrazuje text „položky len na tomto Macu“

Ak ste si apku Fotky nastavili tak, aby umožňovala používanie odkazovaných súborov, čo sú fotky a videá uložené mimo vašej knižnice, apka Fotky ich započítava ako „položky len na tomto Macu“. Ak chcete tieto položky konsolidovať do knižnice, aby sa dali nahrať do iCloud Fotiek a boli k dispozícii pre vaše ďalšie zariadenia, postupujte takto:

 1. Na lište vo Fotkách vyberte Súbor > Nový dynamický album.
 2. Pomenujte dynamický album „Odkazované“ a nastavte podmienky na hodnotu „Fotka je odkazovaná“. Kliknite na OK.
 3. Na postrannom paneli vyberte album Odkazované.
 4. Stlačením kombinácie klávesov Command-A vyberte všetky položky v albume a potom vyberte Súbor > Konsolidovať.
Dátum zverejnenia: