Konvertovanie tabuliek aplikácie Numbers na súbory PDF, súbory aplikácie Microsoft Excel a iné súbory

Ak chcete otvoriť tabuľku aplikácie Numbers v inej aplikácii, konvertujte ju najprv v aplikácii Numbers. V aplikácii Numbers môžete otvoriť aj tabuľky aplikácie Microsoft Excel a iné typy súborov.

Tabuľky v aplikácii Numbers na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete konvertovať a otvárať.

Konvertovanie a otváranie tabuliek v aplikácii Numbers na iPhone alebo iPade

V aplikácii Numbers na iPhone alebo iPade môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Numbers na iPhone a iPade.

Konvertovanie tabuľky v aplikácii Numbers na iPhone alebo iPade

Ak chcete otvoriť tabuľku aplikácie Numbers v inej aplikácii, ako je napríklad Microsoft Excel, pomocou aplikácie Numbers tabuľku konvertujte na vhodný formát.

 1. V aplikácii Numbers otvorte tabuľku, ktorú chcete konvertovať, a klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Exportovať.
 3. Vyberte formát tabuľky. Ak chcete napríklad otvoriť svoju tabuľku aplikácie Numbers v aplikácii Microsoft Excel, zvoľte možnosť Excel.
 4. Vyberte, ako chcete tabuľku odoslať, napríklad pomocou aplikácie Mail alebo Správy.

Otvorenie súboru v aplikácii Numbers na iPhone alebo iPade

Ak vo svojom iPhone či iPade chcete otvoriť súbor, ako je napríklad tabuľka aplikácie Microsoft Excel, klepnite na daný súbor v správcovi tabuliek. Ak správcu tabuliek nevidíte, klepnite na tlačidlo Späťtlačidlo Dokumenty (na iPhone alebo iPode touch) alebo Tabuľky (na iPade) a potom klepnite na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V aplikácii Numbers môžete otvoriť aj súbor z inej aplikácie, napríklad z aplikácie Súbory alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú aplikáciu a potom vyberte tabuľku alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na možnosť Kopírovať do Numbers. Pôvodný súbor zostáva nezmenený.

Keď sa súbor otvorí, môže sa zobraziť správa, že bol naposledy upravovaný v inej aplikácii, než je najnovšia verzia aplikácie Numbers. Klepnutím na položku Hotovo otvorte súbor v aplikácii Numbers. 


Konvertovanie a otváranie tabuliek v aplikácii Numbers pre Mac

V aplikácii Numbers pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Numbers pre Mac.

Konvertovanie tabuľky aplikácie Numbers v aplikácii Numbers pre Mac

Ak chcete otvoriť tabuľku aplikácie Numbers v inej aplikácii, ako je napríklad Microsoft Excel, pomocou aplikácie Numbers tabuľku konvertujte na vhodný formát.

 1. V aplikácii Numbers otvorte tabuľku aplikácie Numbers, ktorú chcete konvertovať.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do a vyberte formát. 
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad nastaviť vyžadovanie zadania hesla na otvorenie exportovaného súboru PDF alebo vybrať formát pre exportovaný hárok aplikácie Excel.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a vyberte priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.
 6. Kliknite na položku Exportovať.

Ak chcete odoslať súbor v určitom formáte cez aplikáciu Mail, Správy, AirDrop alebo Poznámky, vyberte položky Zdieľať > Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania tabuľky a potom vyberte formát.

Otvorenie súboru v aplikácii Numbers pre Mac

Vo Finderi alebo aplikácii Numbers môžete otvoriť súbor:

 • Stlačte kláves Ctrl a v aplikácii Finder kliknite na príslušný súbor a potom kliknite na položky Otvoriť v aplikácii > Numbers. Ak je aplikácia Numbers jedinou aplikáciou na upravovanie tabuliek v Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.
 • V aplikácii Numbers pre Mac vyberte položky Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že tabuľka bude vyzerať inak. Aplikácia Numbers vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Pri otváraní tabuliek vytvorených v starších verziách aplikácie Numbers sa tiež môžu zobrazovať upozornenia.


Konvertovanie a otváranie tabuliek v aplikácii Numbers pre iCloud

Aplikácia Numbers pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača v Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Numbers pre iCloud.

Konvertovanie tabuľky aplikácie Numbers v aplikácii Numbers pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Numbers.
 3. V správcovi tabuliek kliknite na tlačidlo Viac  pre súbor, ktorý chcete konvertovať, a vyberte možnosť Stiahnuť kópiu. Ak máte tabuľku otvorenú, kliknite na tlačidlo Nástroje  na paneli s nástrojmi a potom vyberte možnosť Stiahnuť kópiu.
 4. Vyberte formát tabuľky. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

Otvorenie súboru v aplikácii Numbers pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Numbers.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete nahrať, do správcu tabuliek v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na položku Vybrať.
 4. V správcovi tabuliek dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré môžete otvoriť v aplikácii Numbers

Tieto formáty súborov môžete otvoriť v aplikácii Numbers na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com:

 • Všetky verzie Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) a Office 97 alebo novšie verzie (.xls)
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Textové súbory s hodnotami oddelenými tabulátormi alebo s pevnou šírkou

Formáty, na ktoré môžete konvertovať tabuľky aplikácie Numbers

Aplikácia Numbers na iPhone alebo iPade:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Hodnoty oddelené tabulátorom (.tsv)

Numbers pre Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) a Office 97 alebo novšie verzie (.xls)
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Hodnoty oddelené tabulátorom (.tsv)

Numbers pre iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)


Ďalšie informácie

 • Aplikácia Numbers na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com používa rovnaký formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte tabuľku v aplikácii Numbers na určitej platforme, môžete ju otvoriť v aplikácii Numbers na ľubovoľnej inej platforme.
 • Najnovšiu verziu aplikácie Numbers pre iPhone, iPad alebo iPod touch si môžete nainštalovať z obchodu App Store. Aplikáciu Numbers pre Mac môžete aktualizovať pomocou aplikácie App Store v Macu.
 • Ak konvertujete tabuľku aplikácie Numbers na tabuľku kompatibilnú s aplikáciou Numbers ’09, prečítajte si informácie o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: