Konvertovanie tabuliek apky Numbers na súbory PDF, súbory apky Microsoft Excel a iné súbory

Ak chcete otvoriť tabuľku apky Numbers v inej apke, skonvertujte ju najprv v apke Numbers. V apke Numbers môžete otvoriť aj tabuľky apky Microsoft Excel a iné typy súborov.

Tabuľky v apke Numbers na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete konvertovať a otvárať.

Konvertovanie a otváranie tabuliek v apke Numbers na iPhone alebo iPade

V apke Numbers na iPhone alebo iPade môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné s apkou Numbers na iPhone a iPade.

Konvertovanie tabuľky v apke Numbers na iPhone alebo iPade

Ak chcete otvoriť tabuľku apky Numbers v inej apke, ako je napríklad Microsoft Excel, pomocou apky Numbers tabuľku skonvertujte na vhodný formát.

 1. V apke Numbers otvorte tabuľku, ktorú chcete skonvertovať, a klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Exportovať.
 3. Vyberte formát tabuľky. Ak chcete napríklad otvoriť svoju tabuľku apky Numbers v apke Microsoft Excel, zvoľte možnosť Excel.
 4. V zobrazenom okne vyberte ľubovoľné ďalšie možnosti. Pri exporte do apky Excel môžete napríklad vybrať, či sa má vytvoriť hárok pre každú tabuľku alebo pre každý hárok. Ak pre každú tabuľku vytvoríte samostatný pracovný hárok, môžete si vybrať, či sa má zahrnúť súhrnný pracovný hárok s odkazmi na všetky tabuľky. 
 5. Vyberte, ako chcete tabuľku odoslať, napríklad pomocou apky Mail alebo Správy.

Otvorenie súboru v apke Numbers na iPhone alebo iPade

Ak v iPhone či iPade chcete otvoriť súbor, ako je napríklad tabuľka apky Microsoft Excel, klepnite na daný súbor v správcovi tabuliek. Ak správcu tabuliek nevidíte, klepnite na tlačidlo Späť  (na iPhone alebo iPode touch) alebo Tabuľky (na iPade) a potom klepnite na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V apke Numbers môžete otvoriť aj súbor z inej apky, napríklad z apky Súbory alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú apku a potom vyberte tabuľku alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na možnosť Kopírovať do Numbers. Pôvodný súbor zostáva nezmenený.

Keď sa súbor otvorí, môže sa zobraziť správa, že bol naposledy upravovaný v inej apke, než je najnovšia verzia apky Numbers. Klepnutím na Hotovo otvorte súbor v apke Numbers. 


Konvertovanie a otváranie tabuliek v apke Numbers pre Mac

V apke Numbers pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s apkou Numbers pre Mac.

Konvertovanie tabuľky apky Numbers v apke Numbers pre Mac

Ak chcete otvoriť tabuľku apky Numbers v inej apke, ako je napríklad Microsoft Excel, pomocou apky Numbers tabuľku skonvertujte na vhodný formát.

 1. V apke Numbers otvorte tabuľku apky Numbers, ktorú chcete konvertovať.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do a vyberte formát. 
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad nastaviť vyžadovanie zadania hesla na otvorenie exportovaného súboru PDF alebo vybrať formát pre exportovaný hárok apky Excel.
 4. Kliknite na Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a vyberte priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.
 6. Kliknite na položku Exportovať.

Ak chcete odoslať súbor v určitom formáte cez apku Mail, Správy, AirDrop alebo Poznámky, vyberte Zdieľať > Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania tabuľky a potom vyberte formát.

Otvorenie súboru v apke Numbers pre Mac

Vo Finderi alebo apke Numbers môžete otvoriť súbor:

 • V apke Finder kliknite so stlačeným klávesom Control na príslušný súbor a potom vyberte Otvoriť v apke > Numbers. Ak je apka Numbers jedinou apkou na upravovanie tabuliek v Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.
 • V apke Numbers pre Mac vyberte Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že tabuľka bude vyzerať inak. Apka Numbers vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Pri otváraní tabuliek vytvorených v starších verziách apky Numbers sa tiež môžu zobrazovať upozornenia.


Konvertovanie a otváranie tabuliek v apke Numbers pre iCloud

Apka Numbers pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača na Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s apkou Numbers pre iCloud.

Konvertovanie tabuľky apky Numbers v apke Numbers pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou účtu Apple ID.
 2. Kliknite na apku Numbers.
 3. V správcovi tabuliek kliknite na tlačidlo Viac  pre súbor, ktorý chcete skonvertovať, a vyberte Stiahnuť kópiu. Ak máte tabuľku otvorenú, kliknite na tlačidlo Nástroje  na paneli s nástrojmi a potom vyberte Stiahnuť kópiu.
 4. Vyberte formát tabuľky. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

Otvorenie súboru v apke Numbers pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou účtu Apple ID.
 2. Kliknite na apku Numbers.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete nahrať, do správcu tabuliek v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na položku Vybrať.
 4. V správcovi tabuliek dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré možno otvoriť v apke Numbers

Tieto formáty súborov môžete otvoriť v apke Numbers na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com:

 • Všetky verzie Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) a Office 97 alebo novšie formáty (.xls)
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Textové súbory s hodnotami oddelenými tabulátormi alebo s pevnou šírkou

Formáty, na ktoré môžete konvertovať tabuľky apky Numbers

Apka Numbers na iPhone alebo iPade:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Hodnoty oddelené tabulátorom (.tsv)
   

Numbers pre Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) a Office 97 alebo novšie formáty (.xls)
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
 • Hodnoty oddelené tabulátorom (.tsv)
   

Numbers pre iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (.csv)
   


Viac informácií

 • Apka Numbers na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com používa rovnaký formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte tabuľku v apke Numbers na určitej platforme, môžete ju otvoriť v apke Numbers na ľubovoľnej inej platforme.
 • Najnovšiu verziu apky Numbers pre iPhone, iPad alebo iPod touch si môžete nainštalovať z App Storu. Apku Numbers pre Mac môžete aktualizovať pomocou apky App Store na Macu.
 • Ak konvertujete tabuľku apky Numbers na tabuľku kompatibilnú s apkou Numbers ’09, prečítajte si informácie o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: