Stiahnutie apky Apple Music, ak vo vašej krajine, oblasti alebo zariadení nie je k dispozícii služba Google Play

Prečítajte si, ako si stiahnuť apku Apple Music do Androidu, ak nemáte prístup k službe Google Play. Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné upraviť nastavenia zabezpečenia.

Stiahnutie apky Apple Music pre Android

Ak vo vašej krajine alebo oblasti je k dispozícii služba Apple Music, no nie služba Google Play, stiahnite si apku Apple Music z webovej stránky spoločnosti Apple.

Ak sa nachádzate v kontinentálnej Číne, apku Apple Music si môžete stiahnuť tu:


Inštalácia apky Apple Music

  1. Potiahnutím nadol z hornej časti plochy telefónu otvorte zásuvku s hláseniami.
  2. Klepnite na applemusic.apk. Ak sa zobrazuje text Install Blocked (Inštalácia je blokovaná), klepnite na Settings (Nastavenia) a potom zaškrtnite políčko vedľa položky Unknown Sources (Neznáme zdroje).
  3. Na potvrdzovacej obrazovke zaškrtnite políčko vedľa položky Allow this installation only (Povoliť len túto inštaláciu). Tento proces budete musieť dokončiť pri ďalšej aktualizácii apky Apple Music.
  4. Ak chcete pokračovať v inštalácii, klepnite na OK.
  5. Klepnite na Inštalovať.
  6. Počkajte na dokončenie inštalácie a potom otvorte apku Apple Music.

Prečítajte si, ako sa na zariadení s Androidom pripojiť k Apple Music.

Dostupnosť Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si, aké možnosti sú k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: