Zjednodušené zadávanie dát v aplikácii Numbers pre iPhone, iPad a iPod touch

Aplikácia Numbers pre iOS a iPadOS formátuje dáta podľa toho, čo zadáte. Zistite, akým spôsobom zmeníte formát a zadáte údaje pomocou klávesnice.

Aplikácia Numbers zahŕňa rôzne klávesnice, aby bolo pridávanie čísiel do tabuľky jednoduché. Taktiež môžete otočiť iPhone, iPad alebo iPod touch nabok, aby ste upravovali v otočení na šírku.

Aplikácia Numbers pri zadávaní údajov automaticky rozpozná, čo do bunky píšete, a vhodne to naformátuje. Napríklad, ak zadáte „100 USD“, aplikácia Numbers automaticky sformátuje bunku pre menu a použije číselnú klávesnicu, keď upravíte danú bunku. 

Ak chcete zmeniť formát bunky, klepnite na bunku, ktorú chcete upraviť, klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na položku Formát. Ak chcete formát priradiť bunke, klepnite naň. Môžete tiež zobraziť podrobnosti formátu klepnutím na tlačidlo Viac možností .

Textová klávesnica

Toto je predvolená klávesnica, ktorú môžete využiť na písanie slov, čísiel, dátumov a ďalších položiek. Ak používate iPad*, na zadávanie čísel a iných znakov môžete používať aj klávesy s gestami. Číslo alebo symbol rýchlo zadáte tak, že potiahnete prstom nadol po jeho klávese a potom prst zdvihnete.


Numerická klávesnica

Po klepnutí na tlačidlo Numerická klávesnica  môžete zadávať čísla, menové hodnoty a zlomky. Taktiež môžete použiť túto klávesnicu na pridanie hodnotenia hviezdičkami, zaškrtávacieho políčka alebo zadávanie čísiel vo vedeckom formáte E-notation.


Klávesnice dátumu, času a trvania

Klepnite na tlačidlo Klávesnica pre dátum a čas  a potom klepnite na tlačidlo Dátum a čas alebo Trvanie. Zobrazia sa klávesnice, na ktorých môžete rýchlo zadávať dátumy a časy. Existujúcu časovú hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel - a + nad klávesnicou.


Klávesnica pre vzorce

Klávesnicu pre vzorce môžete použiť na pridávanie funkcií, čísiel a symbolov do vzorcov. Ak klávesnica ešte nie je zobrazená, klepnite na tlačidlo Zobraziť klávesnicu . Potom môžete po klepnutí na tlačidlo Klávesnica vzorcov  začať upravovať vzorec. Číslo alebo symbol môžete rýchlo zadať na iPade* tak, že potiahnete prstom nadol po jeho klávese a následne prst zdvihnete, alebo na iPhone tak, že prepnete na číselnú klávesnicu. Taktiež môžete zadať symbol klepnutím na symbol nad klávesnicou.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch iPadu.

Dátum zverejnenia: