Zjednodušené zadávanie údajov v aplikácii Numbers pre iOS

Aplikácia Numbers pre iOS sformátuje údaje na základe vášho zadania. Zistite, akým spôsobom zmeníte formát a zadáte údaje pomocou klávesnice.

Aplikácia Numbers zahŕňa rôzne klávesnice, aby bolo pridávanie čísiel do tabuľky jednoduché. Taktiež môžete otočiť iPhone, iPad alebo iPod touch nabok, aby ste upravovali v otočení na šírku.

Aplikácia Numbers pri zadávaní údajov automaticky rozpozná, čo do bunky píšete, a vhodne to naformátuje. Napríklad, ak zadáte „100 USD“, aplikácia Numbers automaticky sformátuje bunku pre menu a použije číselnú klávesnicu, keď upravíte danú bunku. 

Ak chcete zmeniť formát bunky, klepnite na bunku, ktorú chcete upraviť, klepnite na ikonu Formát  a potom na možnosť Formát. Ak chcete formát priradiť bunke, klepnite naň. Alebo klepnite na ikonu Viac možností  a zobrazia sa vám podrobnosti formátu.

Textová klávesnica

Numbers na iPade so zobrazenou textovou klávesnicou

Toto je predvolená klávesnica, na ktorej môžete písať slová, čísla, dátumy a podobne. Ak používate iPad*, na zadávanie čísel a iných znakov môžete používať aj klávesy s gestami. Číslo alebo symbol rýchlo zadáte tak, že potiahnete prstom nadol po jeho klávese a potom prst zdvihnete.


Numerická klávesnica

Numbers na iPade so zobrazenou numerickou klávesnicou

Klepnutím na ikonu Numerická klávesnica  zadáte čísla, menové hodnoty a zlomky. Taktiež môžete použiť túto klávesnicu na pridanie hodnotenia hviezdičkami, zaškrtávacieho políčka alebo zadávanie čísiel vo vedeckom formáte E-notation.


Klávesnice dátumu, času a trvania

Klepnite na ikonu Klávesnica pre dátum a čas  a potom klepnite na tlačidlo Dátum a čas alebo Trvanie. Zobrazia sa klávesnice, na ktorých môžete rýchlo zadávať dátumy a časy. Existujúcu časovú hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel - a + nad klávesnicou.


Klávesnica vzorcov

Numbers na iPade so zobrazenou klávesnicou vzorcov

Klávesnicu vzorcov môžete použiť na pridávanie funkcií, čísiel a symbolov do vzorcov. Ak klávesnica ešte nie je viditeľná, klepnite na ikonu Zobraziť klávesnicu , potom na ikonu Klávesnica vzorcov  a môžete začať upravovať vzorec. Číslo alebo symbol môžete rýchlo zadať na iPade* tak, že potiahnete prstom nadol po jeho klávese a následne prst zdvihnete, alebo na iPhone tak, že prepnete na číselnú klávesnicu. Taktiež môžete zadať symbol klepnutím na symbol nad klávesnicou.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch iPadu.

Dátum zverejnenia: