Zistite informácie o zjednodušenom zadávaní v aplikácií Numbers pre iOS

Aplikácia Numbers pre iOS sformátuje údaje na základe vášho zadania. Zistite, akým spôsobom zmeníte formát a zadáte údaje pomocou klávesnice.

Aplikácia Numbers zahŕňa rôzne klávesnice, aby bolo pridávanie čísiel do tabuľky jednoduché. Taktiež môžete otočiť iPhone, iPad alebo iPod touch nabok, aby ste upravovali v otočení na šírku.

Keď začnete zadávať údaje, aplikácia Numbers automaticky rozpozná, čo zadáte do bunky a príslušným spôsobom to sformátuje. Napríklad, ak zadáte „100 USD“, aplikácia Numbers automaticky sformátuje bunku pre menu a použije číselnú klávesnicu, keď upravíte danú bunku. 

Ak chcete zmeniť formát bunky, klepnite na ikonu Štetec a potom klepnite na možnosť Formát. Klepnite na formát, aby ste ho použili na bunku, alebo klepnite na ikonu Ďalšie informácie, aby ste zobrazili podrobnosti formátu.

Textová klávesnica

Textová klávesnica v aplikácii Numbers pre iPad

Toto je predvolená klávesnica, ktorú môžete využiť na písanie slov, čísiel, dátumov a iného. Ak používate iPad*, na zadávanie čísiel a iných znakov môžete taktiež používať klávesy s gestami. Aby ste rýchlo zadali číslo alebo symbol, potiahnite nadol jeho kláves a potom zdvihnite prst.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch iPadu.


Numerická klávesnica

Číselná klávesnica v aplikácii Numbers pre iPad

Klepnite na ikonu číselnej klávesnice, aby ste zadali čísla, menové hodnoty a zlomky. Taktiež môžete použiť túto klávesnicu na pridanie hodnotenia hviezdičkami, zaškrtávacieho políčka alebo zadávanie čísiel vo vedeckom formáte E-notation.


Klávesnice dátumu, času a trvania

Klávesnice dátumu, času a trvania v aplikácii Numbers pre iPad

Klepnite na ikony klávesnice dátumu, času a trvania, potom klepnite na tlačidlo Dátum a čas alebo Trvanie, aby ste použili klávesnice vytvorené na rýchle zadávanie dátumu a času. Existujúcu časovú hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel - a + nad klávesnicou.


Klávesnica pre vzorce

Klávesnica pre vzorce v aplikácii Numbers pre iPad

Klávesnicu pre vzorce môžete použiť na pridávanie funkcií, čísiel a symbolov do vzorcov. Ak už nie je táto klávesnica viditeľná, klepnite na ikonu klávesnice pre vzorce a potom klepnite na ikonu úpravy vzorcov, aby ste začali upravovať vzorec. Číslo alebo symbol môžete rýchlo zadať na iPade* tak, že sa posuniete nadol na jeho klávese a následne zdvihnete prst, alebo na iPhone prepnutím na číselnú klávesnicu. Taktiež môžete zadať symbol klepnutím na symbol nad klávesnicou.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch iPadu.

Dátum zverejnenia: