Nastavenie služby Nájsť môj iPhone na všetkých zariadeniach

Prečítajte si, ako si môžete nastaviť službu Nájsť môj iPhone na všetkých zariadeniach. Ak by ste potom niekedy nemohli nájsť svoje zariadenie, služba Nájsť môj iPhone vám môže pomôcť znova sa k nemu dostať.

Služba Nájsť môj iPhone vám pomáha nájsť a chrániť zariadenie Apple v prípade jeho straty alebo odcudzenia. Stačí sa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo do aplikácie Nájsť môj iPhone a budete môcť vidieť chýbajúce zariadenie na mape, nechať prehrať zvuk, aby ste zariadenie ľahšie našli, použiť režim Stratené, ktorý vám umožní zariadenie zamknúť a sledovať, alebo na diaľku vymazať všetky osobné informácie.


Nastavenie služby Nájsť môj iPhone pre iPad, iPod touch, Apple Watch, AirPods

  1. Začnite na ploche.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.
  3. Prejdite na spodok a klepnite na položku Nájsť môj iPhone.
  4. Posunutím zapnite funkcie Nájsť môj iPhone a Odoslať poslednú polohu.

Ak sa zobrazí výzva, aby ste sa prihlásili, zadajte svoje Apple ID. Ak si nepamätáte svoj účet Apple ID, môžeme vám ho pomôcť nájsť.

Keď si nastavíte službu Nájsť môj iPhone, automaticky sa nastavia aj spárované hodinky Apple Watch a slúchadlá AirPods.

Nastavenie funkcie Nájsť môj Mac

  1. Prejdite do menu Apple ().
  2. Kliknite na položky Systémové nastavenia > iCloud.
  3. Zaškrtnutím políčka zapnite funkciu Nájsť môj Mac.

Ak sa vedľa položky Nájsť môj Mac zobrazuje tlačidlo Detaily, kliknite na položky Detaily > Otvoriť Bezpečnosť a súkromie > Povoliť lokalizačné služby. Ak je v nastaveniach Bezpečnosť a súkromie položka Povoliť lokalizačné služby sivá, kliknite na ikonu  a zadajte meno a heslo správcu počítača.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: