Zmena názvu príslušenstva Bluetooth

Príslušenstvo Bluetooth sa dodáva s predvoleným názvom, ktorý je uvedený v nastaveniach rozhrania Bluetooth v iPhone, iPade, iPode touch a Macu. Prečítajte si, ako každému zariadeniu priradiť názov, ktorý rozpoznáte.

Premenovanie príslušenstva Bluetooth v iPhone, iPade a iPode touch

 1. Uistite sa, že je príslušenstvo Bluetooth zapnuté a bezdrôtovo pripojené.
 2. Otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položku Bluetooth.
 3. Klepnite na tlačidlo tlačidlo Informácie vedľa príslušenstva Bluetooth, ktoré chcete premenovať, a potom klepnite na položku Názov.
  Niektoré príslušenstvo Bluetooth nemožno premenovať.
  Nastavenia zariadenia Bluetooth v iPhone
 4. Zadajte nový názov, klepnite na položku Hotovo na klávesnici a potom klepnite na tlačidlo tlačidlo Späť.

Vlastný názov, ktorý príslušenstvu priradíte, sa teraz zobrazuje v nastaveniach Bluetooth v iPhone, iPade a iPode touch. Prečítajte si, ako premenovať AirPods.

Premenovanie príslušenstva Bluetooth v Macu

 1. Vyberte položku Systémové nastavenia v menu Apple () a potom kliknite na položku Bluetooth.
 2. Podržte kláves Ctrl, kliknite na príslušenstvo a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať. Ak sa položka Premenovať nezobrazuje, uistite sa, či je príslušenstvo Bluetooth zapnuté, kliknite na položku Pripojiť a skúste pokus zopakovať.                  Kliknutie na položku Premenovať v zariadení Bluetooth na paneli Bluetooth v menu Systémové nastavenia
 3. Zadajte pre príslušenstvo nový názov a potom kliknite na tlačidlo Premenovať.

Vlastný názov, ktorý ste príslušenstvu priradili, sa teraz zobrazuje v menu Bluetooth v Macu a v časti Bluetooth v menu Systémové nastavenia.*

* Ak príslušenstvo Bluetooth spárujete s iným Macom, môže sa obnoviť predvolený názov príslušenstva.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: