Postup pri vymazávaní aplikácie s konfiguračným profilom v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako vymazať aplikáciu spolu s jej konfiguračným profilom.

Spoločnosť Apple odstránila z obchodu App Store niekoľko aplikácií, ktoré inštalovali koreňové certifikáty umožňujúce monitorovanie dát. Ak ste si do zariadenia takú aplikáciu nainštalovali, vymažte aplikáciu aj súvisiaci konfiguračný profil, aby sa zaistilo, že vaše dáta zostanú chránené.

Vymazanie aplikácie a jej konfiguračného profilu

Ak chcete vymazať aplikáciu spolu s jej konfiguračným profilom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.  

 1. Vymažte aplikáciu 
  • Klepnite na aplikáciu a podržte ju, kým sa nezačne pohybovať.
  • Potom aplikáciu vymažte klepnutím na tlačidlo Vymazať  v ľavom hornom rohu aplikácie. Ak sa zobrazí správa „Vymazaním tejto apky zároveň vymažete jej dáta“, klepnite na položku Vymazať.
 2. Ak má aplikácia konfiguračný profil, vymažte ho.
  • Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Profily alebo Profily a správa zariadenia* a klepnite na konfiguračný profil aplikácie.
  • Potom klepnite na položku Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód zariadenia a potom klepnite na položku Vymazať.
 3. Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch.

* Ak túto možnosť v časti Nastavenia nevidíte, znamená to, že na vašom zariadení nie sú nainštalované žiadne profily správy zariadenia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: