Používanie videa vo formáte 4K a v kvalite 60 snímok za sekundu v aplikácii iMovie

V aplikácii iMovie v iPhone, iPade alebo Macu môžete pracovať s videom vo formáte 4k a v kvalite 60 snímok za sekundu (fps), ak bol niektorý z klipov v rámci projektu pôvodne nahraný v jednom z týchto formátov. 

Nahrávanie 4k alebo 60 fps videa

iPhone alebo iPad si môžete nastaviť tak, aby nahrával video vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu. Ak nahrávate video na zariadení, ktoré nevyrobila spoločnosť Apple, a potrebujete pokyny, ako v zariadení nastaviť nahrávanie videa vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Najlepšiu ostrosť a kvalitu dosiahnete pri nahrávaní a upravovaní videa vo formáte 4K. Ak chcete, aby video bolo plynulejšie a vyzeralo reálnejšie, skúste ho nahrávať a upravovať v kvalite 60 snímok za sekundu.

Používanie 4k alebo 60 fps videa v aplikácii iMovie

Po nahraní videa vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu jednoducho pridajte videoklipy do projektu v aplikácii iMovie. Videoklipy vo formáte 4k a v kvalite 60 snímok za sekundu môžete v rámci projektu kombinovať s inými typmi videoklipov a fotiek.

Používanie 4k alebo 60 fps videa v iPhone alebo iPade

V aplikácii iMovie v iPhone alebo iPade sa uistite, že projekt obsahuje aspoň jeden videoklip vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu.1 Ak projekt obsahuje len fotky, video vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu môžete tiež zdieľať.

Používanie 4k alebo 60 fps videa v Macu

V aplikácii iMovie v Macu sa uistite, že prvý klip, ktorý do projektu pridáte, je videoklip vo formáte 4k alebo v kvalite 60 snímok za sekundu.2 Podľa prvého klipu pridaného do projektu sa určuje formát celého projektu.

Na potvrdenie formátu videa v projekte kliknite na položku Nastavenia vpravo hore na časovej osi. Formát aktuálneho projektu sa zobrazí v okne v časti Nastavenia projektu. 

Zdieľanie 4k projektu z aplikácie iMovie

Projekt vo formáte 4k z aplikácie iMovie môžete zdieľať v iPhone, iPade alebo Macu. iMovie zdieľa 4K projekty s rozlíšením 3840 × 2160 vo formáte 4K UHD v kvalite 30 snímok za sekundu.

Zdieľanie 4k projektu v iPhone alebo iPade

 1. V zobrazení Projekty vyberte film alebo upútavku.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  .
 3. Klepnite na položku Uložiť video.
 4. Vyberte možnosť 4K. iMovie vyexportuje video do knižnice fotiek v apke Fotky.

Video vo formáte 4K môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zdieľanie 4k videa v Macu

 1. V zobrazení Projekty vyberte film alebo upútavku.
 2. Kliknite na tlačidlo Zdieľať  .
 3. Kliknite na položku Súbor.
 4. V okne Zdieľať vyberte vo vyskakovacom menu Rozlíšenie položku 4K.
 5. Nastavte ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalej a potom film uložte.

Video vo formáte 4K môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zdieľanie 60 fps videa z aplikácie iMovie

Video v kvalite 60 snímok za sekundu z aplikácie iMovie môžete zdieľať v iPhone, iPade alebo Macu. iMovie zdieľa projekty v kvalite 60 snímok za sekundu s rozlíšením 1920 × 1080 (označuje sa tiež ako 1080p60).

Zdieľanie projektu v kvalite 60 fps v iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku Nastavenia, klepnite na iMovie a potom vyberte Povoliť export 60 fps.
 2. V zobrazení Projekty vyberte film alebo upútavku na zdieľanie.
 3. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  .
 4. Klepnite na položku Uložiť video.
 5. Vyberte možnosť HD – 1080p60. Môžete tiež vybrať nižšie rozlíšenie ako 1080p, a pritom zachovať kvalitu 60 snímok za sekundu. iMovie vyexportuje video do knižnice fotiek v apke Fotky.

Video v kvalite 60 snímok za sekundu môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zdieľanie 60 fps videa v Macu

 1. V zobrazení Projekty vyberte film alebo upútavku.
 2. Kliknite na tlačidlo Zdieľať  .
 3. Kliknite na položku Súbor.
 4. V okne Zdieľať vyberte vo vyskakovacom menu Rozlíšenie položku 1080p 60. Môžete tiež vybrať nižšie rozlíšenie ako 1080p, a pritom zachovať kvalitu 60 snímok za sekundu.
 5. Nastavte ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalej a potom film uložte.

Video v kvalite 60 snímok za sekundu môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zobrazenie projektu v kvalite 4K počas úprav

V aplikácii iMovie 10.1 alebo novšej na iMacu s displejom Retina 5K môžete počas úprav filmu zobrazovať video v kvalite 4K s presnosťou na jeden pixel. Najprv iMovie prepnite do režimu celej obrazovky kliknutím na zelené tlačidlo v ľavom hornom rohu okna iMovie. Potom Prehliadač zväčšite na maximum potiahnutím spodného okraja. Video s kvalitou 4K sa zobrazí s rozlíšením 100 %.

1 V aplikácii iMovie pre iOS môžete video v kvalite 4K upravovať a zdieľať v iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPade Air 2, iPade Pro a novších zariadeniach. 

2 V aplikácii iMovie pre macOS môžete video v kvalite 4K upravovať a zdieľať v počítačoch Mac z roku 2011 alebo novších, ak majú aspoň 4 GB pamäte.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: