Úprava a zdieľanie videa s vysokou kvalitou pomocou aplikácie iMovie

V aplikácii iMovie v iPhone, iPade alebo Macu môžete upravovať a zdieľať video vo formátoch s vysokou kvalitou, napríklad 4K alebo 60 snímok za sekundu (fps).

V aplikáciách iMovie pre iOS1 a iMovie pre macOS2 môžete upravovať a zdieľať videá nahrané vo formátoch s vysokou kvalitou, ak niektoré z klipov v projekte boli pôvodne nahrané vo formáte s vysokou kvalitou. Ak chcete dosiahnuť skvelú ostrosť a kvalitu, nahrávajte a upravujte video nahrané vo formáte 4K. Ak chcete, aby video bolo plynulejšie a vyzeralo reálnejšie, skúste ho nahrávať a upravovať v kvalite 60 snímok za sekundu.

1 V aplikácii iMovie pre iOS sú úpravy a zdieľanie videí v kvalite 4K podporované v iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPade Air 2, iPade Pro a novších zariadeniach.

2 V aplikácii iMovie pre macOS sú úpravy a zdieľanie videí v kvalite 4K podporované v počítačoch Mac z roku 2011 alebo novších s minimálne 4 GB pamäte.

Nahrávanie videa s vysokou kvalitou

iPhone alebo iPad si môžete nastaviť tak, aby nahrával video s vysokou kvalitou. Ak nahrávate video pomocou zariadenia, ktoré nevyrobila spoločnosť Apple, informácie o nahrávaní videa s vysokou kvalitou v zariadení nájdete v pokynoch od výrobcu.

Úpravy videa s vysokou kvalitou

Po nahraní videa s vysokou kvalitou jednoducho pridajte videoklipy do projektu v aplikácii iMovie. Videoklipy s vysokou kvalitou môžete v rámci projektu kombinovať s inými typmi videoklipov a fotiek.

Úpravy videa s vysokou kvalitou v aplikácii iMovie v iPhone alebo iPade

V aplikácii iMovie v iPhone alebo iPade sa uistite, že projekt obsahuje aspoň jeden videoklip s vysokou kvalitou. Ak projekt obsahuje len fotky, video s vysokou kvalitou môžete tiež zdieľať.

Úpravy videa s vysokou kvalitou v aplikácii iMovie v Macu

V aplikácii iMovie v Macu sa uistite, že prvý klip, ktorý do projektu pridáte, je videoklip s vysokou kvalitou. Podľa prvého klipu pridaného do projektu sa určuje formát celého projektu.

Na potvrdenie formátu videa v projekte kliknite na položku Nastavenia vpravo hore na časovej osi. Formát aktuálneho projektu sa zobrazí v okne v časti Nastavenia projektu. 

Zdieľanie videa s vysokou kvalitou

V aplikácii iMovie v iPhone, iPade alebo Macu môžete zdieľať video s vysokou kvalitou. 

Zdieľanie videa s vysokou kvalitou v iPhone alebo iPade

  1. V prípade projektu so 60 snímkami za sekundu otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku iMovie a vyberte položku Povoliť export 60 fps. V prípade projektu s kvalitou 4K prejdite na ďalší krok.
  2. Vyberte film alebo upútavku v zobrazení Projekty alebo ich otvorte na časovej osi. Potom klepnite na tlačidlo Zdieľať  .
  3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zdieľať.
  4. Klepnite na položku Uložiť video.
  5. Pre veľkosť exportu vyberte možnosť 4K (v prípade 4K videa) alebo jednu z možností 60 fps (v prípade videa so 60 snímkami za sekundu). Aplikácia iMovie vyexportuje video do knižnice fotiek v aplikácii Fotky.

Video s vysokou kvalitou môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zdieľanie videa s vysokou kvalitou v Macu

  1. Vyberte film alebo upútavku v zobrazení Projekty alebo ich otvorte na časovej osi a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať  .
  2. Ako cieľ vyberte možnosť Súbor.
  3. Kliknite na vyskakovacie menu Rozlíšenie a potom pre veľkosť exportu vyberte možnosť 4K (v prípade 4K videa) alebo jednu z možností 60 fps (v prípade videa so 60 snímkami za sekundu).
  4. Nastavte ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalej a potom film uložte.

Video s vysokou kvalitou môžete tiež priamo z aplikácie iMovie zdieľať na YouTube. Pri zdieľaní do iných cieľových online lokalít sa môže film skonvertovať do nižšieho rozlíšenia.

Zobrazenie projektu v kvalite 4K počas úprav

Na iMacu s displejom Retina 5K umožňuje aplikácia iMovie 10.1 alebo novšia zobraziť počas úprav filmu video s kvalitou 4K po jednotlivých pixeloch. Najprv prepnite aplikáciu iMovie do režimu celej obrazovky kliknutím na zelené tlačidlo v ľavom hornom rohu okna. Potom Prehliadač zväčšite na maximum potiahnutím spodného okraja. Video s kvalitou 4K sa zobrazí s rozlíšením 100 %.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: