Informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare

Prečítajte si informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare, ktoré zahŕňajú aj certifikačné programy na rok 2018 určené pre servisných technikov zariadení so systémom iOS a produktov Mac.

Prehľad obsahu zameraného na podporu

Ak ste si zakúpili školenie technikov AppleCare, prípadne zvažujete jeho zakúpenie, pozrite si obsah zameraný na podporu pre školenie technikov AppleCare (ATT).

Ak na prístup ku kurzom používate účet Global Service Exchange (GSX), všetky informácie o certifikačných programoch na poskytovanie servisu AppleCare pre autorizovaných poskytovateľov servisu nájdete po prihlásení do GSX, kde potom stačí už len pohľadať certifikáty na poskytovanie servisu AppleCare. 

Ak chcete získať viac informácií o systéme ATLAS a servisných skúškach, prečítajte si tieto články:

Všeobecné otázky

Môže sa certifikačných skúšok na poskytovanie servisu zúčastniť ktokoľvek?
Áno. Na skúškach sa môže zúčastniť každý a po ich úspešnom zložení získať certifikát technika produktov Mac certifikovaného spoločnosťou Apple (ACMT) 2018 alebo technika zariadení so systémom iOS certifikovaného spoločnosťou Apple (ACiT) 2018. Na zloženie skúšok je potrebné mať prístup k školeniu v systéme ATLAS.

Úspešné zloženie týchto skúšok ešte neznamená, že vás spoločnosť Apple autorizovala na vykonávanie opráv alebo na podnikanie priamo so spoločnosťou Apple či v jej mene. Spoločnosť Apple certifikuje technikov prostredníctvom certifikačných skúšok (overuje ich zručnosti). Spoločnosť Apple autorizuje poskytovateľov servisných služieb (vytvára s nimi obchodné vzťahy). Tieto dva postupy nie sú rovnaké.

Ako sa môžem zaregistrovať na skúšky?
Prejdite na lokalitu certifications.apple.com a potom sa pomocou účtu Tech ID zaregistrujte u poskytovateľa školení s autorizáciou od spoločnosti Apple alebo online na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Po zložení certifikačnej skúšky spoločnosti Apple budete môcť na certifikačnej webovej lokalite sledovať a spravovať všetky svoje certifikáty od spoločnosti Apple.

Ako sa mám pripraviť na certifikačné skúšky na poskytovanie servisu?
Spoločnosť Apple poskytuje školenia prispôsobiteľné individuálnemu tempu, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS prostredníctvom nástroja Global Service Exchange (GSX). K dispozícii je aj školenie pod vedením inštruktora zabezpečované spoločnosťou LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple (AASP) a vykonávatelia samoobslužných servisných služieb (SSA) môžu získať študijný plán servisných školení s individuálnym tempom online zdarma. Široká verejnosť môže prístup ku školeniam získať zakúpením školenia technikov AppleCare.

Súčasťou skúšky zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A) sú aj časti zamerané na opatrenia proti elektrostatickým výbojom a bezpečnosť technikov. Na to, aby ste úspešne zložili celú skúšku, musíte zvládnuť aj tieto časti.

Ak skúšku nezložím, kedy si ju môžem znova zopakovať?
Skúšku si môžete zopakovať 24 hodín od dokončenia posledného pokusu.

Moja firma/škola pracuje s rozsiahlou základňou produktov Apple. Môžem sa zaregistrovať do programu samoobslužného servisu?
Program samoobslužného servisu spoločnosti Apple umožňuje jeho účastníkom vykonávať servis a opravy vlastných produktov vo vlastných priestoroch. Prečítajte si online informácie o programe samoobslužného servisu spoločnosti Apple alebo sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti Apple.

Ako mám za skúšky zaplatiť?
Po registrácii na certifikačné skúšky môžete zaplatiť platobnou kartou Visa, MasterCard alebo American Express.

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Otázky o programe Technik zariadení so systémom iOS certifikovaný spoločnosťou Apple (ACiT) 2018

Čo je to ACiT 2018?
Ide o program, vďaka ktorému sa môžete stať technikom zariadení so systémom iOS certifikovaným spoločnosťou Apple.

V čom sa ACiT 2018 líši od predošlého certifikátu ACiT 2017?
ACiT 2018 udeľuje technikovi kvalifikáciu na opravu produktov so systémom iOS, ktoré boli vyrobené pred aprílom 2018. Vzťahuje sa to na:

  • iPhone 8 a iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Ktoré skúšky musím zložiť na získanie certifikátu ACiT 2018?
Na získanie certifikátu ACiT 2018 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A alebo SVC-17A) a certifikačnú skúšku ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A). Obe tieto skúšky sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Absolvovať ich môžete online na svojom počítači.

Záleží na tom, v akom poradí skúšky absolvujem?
Áno. Pred registráciou na certifikačnú skúšku ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A) je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A alebo SVC-17A).

Koľko stoja jednotlivé skúšky?
Aktuálne ceny nájdete na lokalite Pearson VUE.

Kde nájdem školenia, ktoré je potrebné pred skúškami absolvovať?
Spoločnosť Apple poskytuje školenia prispôsobiteľné individuálnemu tempu, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS na správu vzdelávania. K dispozícii sú aj školenia pod vedením inštruktora zabezpečované spoločnosťou LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Tieto školenia nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Čo ak už mám certifikát ACiT 2017? Musím zložiť nové skúšky ACiT 2018?
Nie. Ak máte certifikát na poskytovanie servisu zariadení so systémom iOS, ktoré potrebujete opraviť, nevyžadujú sa žiadne nové skúšky.

Bude potrebné zložiť osobitné skúšky na získanie kvalifikácie na poskytovanie servisu nových zariadení so systémom iOS?
Nie. AppleCare bude v systéme ATLAS pri uvádzaní produktov na trh sprístupňovať nové kvalifikačné kurzy. Absolvovanie týchto kurzov sa bude vyžadovať v prípade poskytovania servisu k novým produktom.

Zložil/-a som skúšku SVC-17A. Ako dlho bude dostupná skúška iOS-17A? Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACiT?
Ak ste zložili skúšku SVC-17A potrebnú na získanie certifikátu ACiT 2017, skúšku ACiT budete môcť zložiť do 24. augusta 2018. Dovtedy budete mať vďaka zloženiu skúšok SVC-17A a iOS-17A certifikát ACiT 2017, ktorý sa však bude vzťahovať na menší počet produktov. Na získanie certifikátu ACiT 2018 je potrebné zložiť skúšky SVC-18A a iOS-18A.

Čo budem musieť urobiť, ak budem chcieť vykonávať servis nových zariadení so systémom iOS, ktoré budú uvedené na trh po tom, ako získam certifikát?
AppleCare bude v systéme ATLAS pri uvádzaní produktov na trh sprístupňovať nové kvalifikačné kurzy. Na to, aby ste mohli poskytovať servis nových produktov, musíte absolvovať tieto kurzy.

Získal/-a som certifikát technika produktov Mac certifikovaného spoločnosťou Apple (ACMT) 2018. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACiT?
Nie. Ak máte certifikát ACMT 2018, zložili ste skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A). Na získanie certifikátu ACiT 2018 už potrebujete zložiť iba certifikačnú skúšku ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A). 

Dostanem po splnení požiadaviek programu ACiT 2018 certifikát v papierovej podobe?
Áno. Po zložení požadovaných skúšok pošlite e-mail na adresu certifications@apple.com a požiadajte o vystavenie certifikátu. Následne dostanete e-mail obsahujúci odkaz na formulár pre žiadateľov. 

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Otázky o programe Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple (ACMT) 2018

Čo je to ACMT 2018?
Technik AppleCare pre produkty Mac (ACMT) 2018 je novou verziou certifikátu Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple.

Aký je rozdiel medzi certifikátom ACMT 2018 a v minulosti používanými certifikátmi ACMT?
ACMT 2018 udeľuje technikovi kvalifikáciu na opravu všetkých produktov Mac, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcich certifikátoch ACMT, ako aj všetkých ostatných produktov Mac vyrobených pred aprílom 2018. Patria k nim tiež produkty MacBook a MacBook Pro, pri ktorých sa vyžadovala osobitná kvalifikačná skúška alebo kurz v systéme ATLAS:

  • MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)
  • MacBook Air (2017)
  • MacBook Pro (13-palcový, 2017, štyri porty Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (15-palcový, 2017)
  • iMac Pro (2017)
  • iMac (2017)

Certifikát ACMT 2018 oprávňuje technika pracujúceho v servise autorizovanom spoločnosťou Apple vykonávať servis všetkých týchto produktov.

Ktoré skúšky musím zložiť na získanie certifikátu ACMT 2018?
Na získanie certifikátu ACMT 2018 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A alebo SVC-17A) a certifikačnú skúšku ACMT 2018 zo servisu produktov Mac (MAC-18A). Obe tieto skúšky sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Absolvovať ich môžete online na svojom počítači.

Záleží na tom, v akom poradí skúšky absolvujem?
Áno. Pred registráciou na certifikačnú skúšku ACMT 2018 zo servisu produktov Mac (MAC-18A) je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A alebo SVC-17A).

Koľko stoja jednotlivé skúšky?
Aktuálne ceny nájdete na lokalite Pearson VUE.

Kde nájdem školenia, ktoré je potrebné pred skúškami absolvovať?
Školenia s individuálnym tempom pre tieto skúšky sú k dispozícii v systéme ATLAS. Školenie pod vedením inštruktora je tiež k dispozícii u spoločnosti LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Prístup ku kurzom môžete získať buď v servisoch autorizovaných spoločnosťou Apple, alebo si môžete zakúpiť školenie technikov AppleCare. Tieto školenia nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Čo ak už mám certifikát ACMT 2017? Musím zložiť nové skúšky ACMT 2018?
Nie. Ak máte certifikát na poskytovanie servisu produktov Mac, ktoré musíte opraviť, nevyžadujú sa žiadne nové skúšky. 

Získal/-a som certifikát technika zariadení so systémom iOS certifikovaného spoločnosťou Apple (ACiT) 2018. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACMT?
Nie. Ak máte certifikát ACiT 2018, zložili ste skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A). Na získanie certifikátu ACMT 2018 už potrebujete zložiť iba certifikačnú skúšku ACMT 2018 zo servisu produktov Mac (MAC-18A). 

Budú aj naďalej dostupné osobitné kvalifikačné skúšky pre produkty Mac?
AppleCare bude aj naďalej ponúkať aktuálny rozsah kvalifikačných skúšok pre produkty Mac. Okrem toho bude AppleCare v systéme ATLAS podľa potreby sprístupňovať nové kvalifikačné kurzy zamerané na nové produkty Apple. Ak už máte certifikát ACMT a chcete opravovať produkt, na ktorý sa vzťahujú osobitné školiace požiadavky, budete mať možnosť poskytnúť servis.

Zložil/-a som niektorú z predchádzajúcich skúšok ACMT 2017. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACMT?
Ak ste zložili skúšku SVC-17A potrebnú na získanie certifikátu ACMT 2017, poslednú skúšku ACMT budete môcť zložiť do 27. augusta 2018. Dovtedy budete mať vďaka zloženiu skúšok SVC-17A a MAC-17A certifikát ACMT 2017, ktorý sa však bude vzťahovať na menší počet produktov. Na získanie certifikátu ACMT 2018 je potrebné zložiť skúšky SVC-18A a MAC-18A.

Čo budem musieť urobiť, ak budem chcieť vykonávať servis nových produktov Mac, ktoré budú uvedené na trh po tom, ako získam certifikát?
AppleCare bude v systéme ATLAS pri uvádzaní produktov na trh sprístupňovať nové kvalifikačné kurzy. Na to, aby ste mohli vykonávať servis nových produktov, budete musieť absolvovať aj tieto kurzy.

Dostanem po splnení požiadaviek programu ACMT 2018 certifikát v papierovej podobe?
Áno. Po zložení požadovaných skúšok pošlite e-mail na adresu certifications@apple.com a požiadajte o vystavenie certifikátu. Následne dostanete e-mail obsahujúci odkaz na formulár pre žiadateľov. 

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: