Informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare

Prečítajte si informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare, ktoré zahŕňajú aj certifikačné programy na rok 2019 určené pre servisných technikov zariadení so systémom iOS a produktov Mac.

Prehľad obsahu zameraného na podporu

Ak ste si zakúpili školenie technikov AppleCare, prípadne zvažujete jeho zakúpenie, pozrite si obsah zameraný na podporu pre školenie technikov AppleCare (ATT).

Ak na prístup ku kurzom používate účet Global Service Exchange (GSX), všetky informácie o certifikačných programoch na poskytovanie servisu AppleCare pre autorizovaných poskytovateľov servisu nájdete po prihlásení do GSX, kde potom stačí už len pohľadať certifikáty na poskytovanie servisu spoločnosti Apple. 

Ak chcete získať viac informácií o systéme ATLAS a servisných skúškach, prečítajte si tieto články:

Všeobecné otázky

Môže sa certifikačných skúšok na poskytovanie servisu zúčastniť ktokoľvek?
Áno. Na skúškach sa môže zúčastniť každý a po ich úspešnom zložení sa stane technikom produktov Mac certifikovaným spoločnosťou Apple (ACMT) 2019 alebo technikom zariadení so systémom iOS certifikovaným spoločnosťou Apple (ACiT) 2019. Na zloženie skúšok je potrebné mať prístup k školeniu v systéme ATLAS.

Úspešné zloženie týchto skúšok ešte neznamená, že vás spoločnosť Apple autorizovala na vykonávanie opráv alebo na podnikanie priamo so spoločnosťou Apple či v jej mene. Spoločnosť Apple certifikuje technikov prostredníctvom certifikačných skúšok (overuje ich zručnosti). Spoločnosť Apple autorizuje poskytovateľov servisných služieb (vytvára s nimi obchodné vzťahy). Tieto dva postupy nie sú rovnaké.

Ako sa môžem zaregistrovať na skúšky?
Prejdite na lokalitu https://certifications.apple.com a pomocou účtu Tech ID sa zaregistrujte v autorizovanom školiacom stredisku spoločnosti Apple alebo online na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Po zložení certifikačnej skúšky spoločnosti Apple budete môcť na certifikačnej webovej lokalite sledovať a spravovať všetky svoje certifikáty od spoločnosti Apple.

Ako sa mám pripraviť na certifikačné skúšky na poskytovanie servisu?
Spoločnosť Apple poskytuje školenia prispôsobiteľné individuálnemu tempu, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS. K dispozícii je aj školenie pod vedením inštruktora zabezpečované spoločnosťou LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple (AASP) a vykonávatelia samoobslužných servisných služieb (SSA) môžu získať študijný plán servisných školení s individuálnym tempom online zdarma. Široká verejnosť môže prístup ku školeniam získať zakúpením školenia technikov AppleCare.

Súčasťou skúšky zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A) sú aj časti zamerané na opatrenia proti elektrostatickým výbojom a bezpečnosť technikov. Na to, aby ste úspešne zložili celú skúšku, musíte zvládnuť aj tieto časti.

Ak skúšku nezložím, kedy si ju môžem znova zopakovať?
Skúšku si môžete zopakovať 24 hodín od dokončenia posledného pokusu.

Moja firma/škola pracuje s rozsiahlou základňou produktov Apple. Môžem sa zaregistrovať do programu samoobslužného servisu?
Program samoobslužného servisu spoločnosti Apple umožňuje jeho účastníkom vykonávať servis a opravy vlastných produktov vo vlastných priestoroch. Prečítajte si online informácie o programe samoobslužného servisu spoločnosti Apple alebo sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti Apple.

Ako mám za skúšky zaplatiť?
Po registrácii na certifikačné skúšky môžete zaplatiť platobnou kartou Visa, MasterCard alebo American Express. 

Servisní partneri s aktuálnou servisnou zmluvou uzavretou so spoločnosťou Apple majú nárok na bezplatné súkromné prístupové kódy pre svojich zamestnancov.

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Otázky o programe Technik zariadení so systémom iOS certifikovaný spoločnosťou Apple (ACiT) 2019

Čo je to ACiT 2019?
Ide o program, vďaka ktorému sa môžete stať technikom zariadení so systémom iOS certifikovaným spoločnosťou Apple.

V čom sa ACiT 2019 líši od predošlého certifikátu ACiT 2018?
ACiT 2019 udeľuje technikovi kvalifikáciu na opravu produktov so systémom iOS, ktoré boli vyrobené pred 15. marcom 2019. Vzťahuje sa na:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia)
  • 11-palcový iPad Pro

Ktoré skúšky musím zložiť na získanie certifikátu ACiT 2019?
Na získanie certifikátu ACiT 2019 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A alebo SVC-18A) a certifikačnú skúšku ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A). Obe tieto skúšky sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Absolvovať ich môžete online na svojom počítači.

Záleží na tom, v akom poradí skúšky absolvujem?
Áno. Pred registráciou na certifikačnú skúšku ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A) je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A alebo SVC-18A).

Koľko stoja jednotlivé skúšky?
Aktuálne ceny nájdete na lokalite Pearson VUE.

Kde nájdem školenia, ktoré je potrebné pred skúškami absolvovať?
Spoločnosť Apple poskytuje školenia prispôsobiteľné individuálnemu tempu, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS na správu vzdelávania. K dispozícii sú aj školenia pod vedením inštruktora zabezpečované spoločnosťou LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Prístup ku kurzom môžete buď získať v servisoch autorizovaných spoločnosťou Apple, alebo si môžete zakúpiť školenie technikov AppleCare. Materiály ku školeniam vytvorené spoločnosťou Apple nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Čo ak už mám certifikát ACiT 2018? Musím zložiť nové skúšky ACiT 2019?
Nie. Ak máte certifikát na poskytovanie servisu zariadení so systémom iOS, ktoré potrebujete opraviť, nevyžadujú sa žiadne nové skúšky.

Už mám zloženú skúšku SVC-18A. Ako dlho bude dostupná skúška iOS-18A? Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACiT?
Ak ste zložili skúšku SVC-18A potrebnú na získanie certifikátu ACiT 2018, skúšku ACiT 2018 budete môcť zložiť do 14. mája 2019. Dovtedy budete mať vďaka zloženiu skúšok SVC-18A a iOS-18A certifikát ACiT 2018, ktorý sa však bude vzťahovať na menší počet produktov. Na získanie certifikátu ACiT 2019 je potrebné preštudovať si aktualizované materiály ku školeniam a zložiť skúšku iOS-19A.

Čo budem musieť urobiť, ak budem chcieť vykonávať servis nových zariadení so systémom iOS, ktoré budú uvedené na trh po tom, ako získam certifikát?
Autorizované servisy budú mať prístup k produktovým kvalifikačným kurzom pre konkrétne zariadenia po uvedení príslušných produktov. Technici absolvujú tieto kurzy nad rámec certifikačných skúšok, aby mohli vykonávať servis týchto nových produktov.

Mám certifikát technika produktov Mac certifikovaného spoločnosťou Apple (ACMT) 2019. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACiT?
Nie. Ak máte certifikát ACMT 2019, zložili ste skúšku zo základov servisu produktov Apple. Na získanie certifikátu ACiT 2019 už potrebujete zložiť iba certifikačnú skúšku ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A). 

Môžem po splnení požiadaviek programu ACiT 2019 požiadať o certifikát v papierovej podobe?
Áno. Po zložení požadovaných skúšok pošlite e-mail na adresu certifications@apple.com a požiadajte o vystavenie certifikátu. Následne dostanete e-mail obsahujúci odkaz na formulár pre žiadateľov. 

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Otázky o programe Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple (ACMT) 2019

Čo je to ACMT 2019?
Technik AppleCare pre produkty Mac (ACMT) 2019 je novou verziou certifikátu Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple.

Aký je rozdiel medzi certifikátom ACMT 2019 a v minulosti používanými certifikátmi ACMT?
ACMT 2019 udeľuje technikovi kvalifikáciu na opravu všetkých produktov Mac, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcich certifikátoch ACMT, ako aj všetkých ostatných produktov Mac vyrobených pred 15. marcom 2019. Patria k nim tiež produkty MacBook a MacBook Pro, pri ktorých sa vyžadovala osobitná kvalifikačná skúška alebo kurz v systéme ATLAS:

  • Mac mini (2018)
  • MacBook Pro (15-palcový, 2018)
  • MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)

Certifikát ACMT 2019 oprávňuje technika pracujúceho v servise autorizovanom spoločnosťou Apple vykonávať servis všetkých týchto produktov.

Ktoré skúšky sa vyžadujú na získanie certifikátu ACMT 2019?
Na získanie certifikátu ACMT 2019 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A alebo SVC-18A) a certifikačnú skúšku ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A). Obe tieto skúšky sú dostupné na webovej lokalite spoločnosti Pearson VUE. Absolvovať ich môžete online na svojom počítači.

Záleží na tom, v akom poradí skúšky absolvujem?
Áno. Pred registráciou na certifikačnú skúšku ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A) je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A alebo SVC-18A).

Koľko stoja jednotlivé skúšky?
Aktuálne ceny nájdete na lokalite Pearson VUE.

Kde nájdem školenia, ktoré je potrebné pred skúškami absolvovať?
Školenia s individuálnym tempom pre tieto skúšky sú k dispozícii v systéme ATLAS. Školenie pod vedením inštruktora je tiež k dispozícii. Poskytuje ho spoločnosť LearnQuest, ktorá je globálnym poskytovateľom školení s autorizáciou od spoločnosti Apple. Prístup ku kurzom môžete buď získať v servisoch autorizovaných spoločnosťou Apple, alebo si môžete zakúpiť školenie technikov AppleCare. Materiály ku školeniam vytvorené spoločnosťou Apple nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Čo ak už mám certifikát ACMT 2018? Musím zložiť nové skúšky ACMT 2019?
Nie. Ak máte certifikát na poskytovanie servisu produktov Mac, ktoré musíte opraviť, nevyžadujú sa žiadne nové skúšky. 

Mám certifikát technika zariadení so systémom iOS certifikovaného spoločnosťou Apple (ACiT) 2019. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACMT?
Nie. Ak máte certifikát ACiT 2019, zložili ste skúšku zo základov servisu produktov Apple. Na získanie certifikátu ACMT 2019 už potrebujete zložiť iba certifikačnú skúšku ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A). 

Mám zloženú niektorú z predchádzajúcich skúšok ACMT 2018. Musím zložiť dve nové skúšky, ak chcem získať certifikát ACMT?
Ak ste zložili skúšku SVC-18A potrebnú na získanie certifikátu ACMT 2018, poslednú skúšku ACMT (MAC-18A) budete môcť zložiť do 14. mája 2019. Dovtedy budete mať vďaka zloženiu skúšok SVC-18A a MAC-18A certifikát ACMT 2018, ktorý sa však bude vzťahovať na menší počet produktov. Na získanie certifikátu ACMT 2019 je potrebné preštudovať si aktualizované materiály ku školeniam a zložiť skúšku MAC-19A.

Čo budem musieť urobiť, ak budem chcieť vykonávať servis nových produktov Mac, ktoré budú uvedené na trh po tom, ako získam certifikát?
Autorizované servisy budú mať prístup k produktovým kvalifikačným kurzom v systéme ATLAS po uvedení príslušných produktov. Technici absolvujú tieto kurzy nad rámec servisných skúšok, aby mohli vykonávať servis nových produktov.

Môžem po splnení požiadaviek programu ACMT 2019 požiadať o certifikát v papierovej podobe?
Áno. Po zložení požadovaných skúšok pošlite e-mail na adresu certifications@apple.com a požiadajte o vystavenie certifikátu. Následne dostanete e-mail obsahujúci odkaz na formulár pre žiadateľov. 

Mám ešte ďalšie otázky. Kto mi na ne odpovie?
Otázky nám môžete posielať na adresu svc.trng@apple.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: