Informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare

Prečítajte si informácie o certifikátoch na poskytovanie servisu AppleCare, ktoré zahŕňajú aj certifikačné programy na rok 2019 určené pre servisných technikov zariadení so systémom iOS a produktov Mac.

Prehľad obsahu zameraného na podporu

Ak na prístup ku kurzom používate účet Global Service Exchange (GSX), všetky informácie o certifikačných programoch na poskytovanie servisu AppleCare pre autorizovaných poskytovateľov servisných služieb nájdete po prihlásení do GSX, kde potom stačí už len pohľadať „Certifikáty na poskytovanie servisu spoločnosti Apple“. 

Ak chcete získať viac informácií o systéme ATLAS a servisných skúškach, prečítajte si tieto články:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: