Ak sa služba iCloud Fotky na PC nenačítava

Naučte sa používať službu iCloud Fotky alebo funkciu Môj Fotostream na počítači so systémom Windows, nahrávať a sťahovať fotky a videá, aby ste si ich mohli prezerať na zariadeniach Apple, a vymazať tie, ktoré už nechcete.

Skôr než začnete

Na používanie služby iCloud Fotky na PC potrebujete:

Album Môj Fotostream nie je k dispozícii v aplikácii iCloud pre Windows 10 a novších verziách. Viac informácií získate v systémových požiadavkách pre iCloud.

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa zobrazí správa „Zistili sme, že používate staršiu verziu systému Windows“. 

Ako zobrazím fotky a videá nahraté do služby iCloud Fotky z PC?

Keď nahráte fotky z PC do služby iCloud Fotky, môžete fotky a videá zobrazovať a spravovať v aplikácii Fotky na stránke iCloud.com a na zariadeniach Apple.

Ako stiahnem všetky svoje fotky a videá do PC s Windowsom?

V službe iCloud pre Windows 11.1 sa vám po povolení služby iCloud Fotky optimalizované verzie všetkých fotiek a videí automaticky stiahnu do PC. Otvorením fotky alebo videa stiahnete plnú verziu.  

V aplikácii iCloud pre Windows 10 alebo staršej sa vám po zapnutí služby iCloud Fotky na všetkých zariadeniach budú do PC automaticky sťahovať všetky nové fotky a videá, ktoré si pridáte do knižnice.* Môžete tiež sťahovať fotky a videá podľa roku. Tlačidlo na stiahnutie nájdete po kliknutí na položku iCloud v oblasti oznámení v systéme Windows. 

* Nové fotky a videá sa vám automaticky sťahujú do PC do priečinka C:\Users\vaše meno\My Pictures\iCloud Photos\Downloads.

Ako zobrazím stav nahrávania alebo sťahovania?

Keď si stiahnete aplikáciu iCloud pre Windows, môžete ju pridať do stavového riadka a sledovať priebeh nahrávania do iCloudu a sťahovania z neho. Kliknite na ikonu iCloud v oblasti oznámení v systéme Windows na PC. Možno budete musieť kliknúť na položku Zobraziť skryté ikony v oblasti oznámení, aby sa ikona iCloud zobrazila.

Na zariadení Apple som upravil fotku alebo video, no na počítači upravenú verziu nevidím

V najnovšej verzii aplikácie iCloud pre Windows sa úpravy a vymazania sťahujú automaticky.

V aplikácii iCloud pre Windows 10 a staršej si služba iCloud Fotky na PC s Windowsom stiahne fotky raz. Ak fotky po stiahnutí do PC upravíte, upravená verzia sa znova nestiahne. Ak chcete do PC uložiť upravenú verziu, môžete si jednotlivé fotky a videá stiahnuť z webu iCloud.com alebo ich sťahovať podľa roku.

 1. Kliknite na ikonu Cloud v oblasti oznámení v systéme Windows na PC.
 2. Kliknite na položku Stiahnuť fotky.
 3. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť, a kliknite na ikonu Stiahnuť.

Ak na PC upravíte fotku, ktorú ste už nahrali do služby iCloud Fotky, môžete zmeniť názov súboru s fotkou a nahrať ho do služby iCloud Fotky znovu.

Do priečinka Môj Fotostream som pridal fotky, no na mojich zariadeniach nie sú

Ak pridáte fotky do služby iCloud na PC, no na iPhone, iPade alebo iPode touch ich nevidíte, postupujte takto:

 1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Nastavenia > Wi-Fi. Uistite sa, že pripojenie Wi-Fi je zapnuté a že zariadenie so systémom iOS je pripojené na internet. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa iPhone, iPad alebo iPod touch nemôže pripojiť k Wi-Fi sieti.
 2. Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud. Uistite sa, že ste prihlásený pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v aplikácii iCloud pre Windows.
 3. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a vedľa položky Fotky kliknite na položku Možnosti. Zapnite funkciu Môj Fotostream.
 4. Zatvorte a znova otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 5. Reštartujte počítač.

Keď na iPhone, iPade, iPode touch alebo Mac zapnete službu iCloud Fotky, fotky pridané z PC sa zobrazia v albume Posledné.

Ak sa vám fotky na zariadeniach so systémom iOS stále nezobrazujú, skopírujte ich do priečinka Odoslané.

Skopírovanie fotiek do priečinka Odoslané aplikácie Fotky

Fotky môžete tiež skopírovať z priečinka na PC do priečinka Odoslané aplikácie Fotky v iCloude.

 1. Otvorte okno programu Prieskumník (systém Windows 8 alebo novší) alebo programu Windows Prieskumník (systém Windows 7).
 2. Prejdite na položku Obľúbené > iCloud Fotky.
 3. V ďalšom okne otvorte priečinok, v ktorom máte aktuálne uložené fotky na pridanie do služby iCloud Fotky alebo do priečinka Môj Fotostream.
 4. Vyberte fotky, ktoré chcete pridať.
 5. Pomocou myši ich potiahnite do priečinka Odoslané v službe iCloud Fotky.

Čo sa stalo s priečinkom Môj Fotostream?

V aplikácii iCloud pre Windows 10 a novšej už priečinok Môj Fotostream nie je k dispozícii.  

V aplikácii iCloud pre Windows 7 sa po zapnutí služby iCloud Fotky na PC funkcia Môj Fotostream automaticky vypne. Ak chcete do zariadení, ktoré nepoužívajú službu iCloud Fotky, posielať nové fotky, môžete v menu Možnosti v službe iCloud Fotky funkciu Môj Fotostream opäť zapnúť. Ak používate službu iCloud Fotky aj funkciu Môj Fotostream, môžete si fotky z priečinka Môj Fotostream pozrieť, keď prejdete do menu Obrázky > iCloud Fotky > Stiahnuté.

Prečo sa mi zobrazujú duplicitné fotky?

Aplikácia iCloud pre Windows stiahne súbor JPEG alebo MOV pre každú fotku Live Photo, ktorá je aktuálne uložená v službe iCloud Fotky.

Ďalšie kópie fotiek sa tiež môžu zobraziť, ak pred stiahnutím do PC boli fotky upravené v aplikácii Fotky pre systém iOS alebo macOS. Prečítajte si viac o upravených fotkách v službe iCloud Fotky

Ako vymažem fotky a videá zo služby iCloud Fotky?

V aplikácii iCloud pre Windows 11.1 sa fotky a videá vymazané zo zariadenia Apple alebo prostredníctvom stránky iCloud.com vymažú z PC, ak ste sa nerozhodli pripnúť ich. Keď vymažete fotku alebo video z PC, vymaže sa aj zo služby iCloud Fotky. 

V aplikácii iCloud pre Windows 10 a staršej môžete vymazať fotky a videá v aplikácii Fotky na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu a na stránke iCloud.com.

Keď vymažete fotky a videá zo zariadenia Apple alebo prostredníctvom stránky iCloud.com, z PC sa nevymažú. Keď vymažete fotku alebo video z PC, zo služby iCloud Fotky sa nevymaže.

Ako služba iCloud Fotky spracúva fotky vo formáte RAW?

Služba iCloud Fotky uchováva všetky fotky vo formáte RAW s vloženými fotkami JPEG v pôvodných formátoch. Môžete ich zobraziť v Macu ako miniatúry alebo ich môžete stiahnuť do Macu alebo PC a upravovať ich.

Zobrazuje sa mi správa „Zistili sme, že používate staršiu verziu systému Windows“

Ak používate staršiu verziu systému Windows 10, môže sa zobraziť správa „Zistili sme, že používate staršiu verziu systému Windows. Funkcie služby iCloud Fotky budú v tejto verzii systému Windows mierne obmedzené.“. Ak chcete mať k dispozícii všetky možnosti aplikácie iCloud Photos, vykonajte upgrade na Windows 10, build 18363 alebo novší, a potom z obchodu Microsoft Store stiahnite a nainštalujte dekodér HEVCplugin HEIF.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: