Nastavenie a používanie iCloud Fotiek na PC s Windowsom

iCloud Fotky bezpečne ukladajú všetky vaše fotky a videá do iCloudu, takže ich máte k dispozícii na všetkých zariadeniach.

 

Prostredníctvom iCloudu pre Windows si na počítači s Windowsom môžete prezerať a sťahovať fotky a videá uložené v iCloude alebo ich do iCloudu nahrávať. 


Zapnutie iCloud Fotiek

Uistite sa, že máte na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu nastavený iCloud, že máte zapnuté iCloud Fotky a že ste prihlásený pomocou svojho Apple ID.

 1. Stiahnite si iCloud pre Windows.
 2. Otvorte iCloud pre Windows. Uistite sa, že ste prihlásený pomocou svojho Apple ID. 
 3. Vedľa položky Fotky kliknite na Možnosti.
 4. Vyberte iCloud Fotky.
 5. Kliknite na Hotovo a potom na Použiť.
 6. Zapnite iCloud Fotky na všetkých zariadeniach Apple.

V iCloude pre Windows 10 alebo novšej verzii môžete aj určiť, či chcete používať Zdieľané albumy, a nastaviť umiestnenie priečinkov Zdieľaných albumov. Ak používate iCloud pre Windows 7, môžete si na používanie vybrať aj Môj Fotostream

Keď zapnete iCloud Fotky na PC v iCloude pre Windows 7, Môj Fotostream sa automaticky vypne. Ak si chcete posielať nové fotky do zariadení, ktoré nepoužívajú iCloud Fotky, môžete znovu zapnúť Môj Fotostream.

Vyhľadávanie fotiek v PC

Pri vyhľadávaní fotiek postupujte podľa pokynov pre tú verziu Windowsu, ktorú používate v PC. 

Windows 10 alebo novší: 

 1. Otvorte Prieskumníka.
 2. V navigačnej table kliknite na iCloud Fotky. 

Windows 8:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku. Ak používate Windows 8.1, kliknite na šípku nadol v ľavom dolnom rohu. 
 2. Vyberte iCloud Fotky.

Windows 7:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Obrázky. 
 2. Na paneli v ľavej časti kliknite na Fotky iCloud alebo Fotostream v menu Obľúbené položky. 
 3. Svoje fotky zobrazíte dvojitým kliknutím na Môj Fotostream. Môj Fotostream sa v zobrazenom okne zobrazuje aj ako priečinok.

Môj Fotostream nie je k dispozícii v iCloude pre Windows 10 ani novších verziách.


Sťahovanie fotiek a videí z iCloud Fotiek

V iCloude pre Windows 11.1 alebo novšej verzii

Nové fotky a videá, ktoré pridáte do iCloud Fotiek, sa na PC zobrazia automaticky. Ak chcete súbor z iCloudu pri zobrazení stiahnuť, dvakrát kliknite na jeho miniatúru. Fotky stiahnuté do PC si môžete aj uchovať vykonaním týchto krokov: 

 1. Otvorte Prieskumníka.
 2. V navigačnej table kliknite na iCloud Fotky. 
 3. Vyberte obrázky, ktoré si chcete v PC uchovať.
 4. Kliknite na výber pravým tlačidlom myši a vyberte Vždy ponechať v tomto zariadení.

Ak zmeníte fotku alebo video na inom zariadení alebo na stránke iCloud.com, v PC sa automaticky aktualizuje. 

V starších verziách iCloudu pre Windows

Nové fotky a videá, ktoré pridáte do iCloud Fotiek, sa vám automaticky sťahujú do PC. Staršie fotky a videá si môžete stiahnuť aj vykonaním týchto krokov: 

 1. Otvorte Prieskumníka (Windows 10 alebo novší) alebo Windows Prieskumníka (Windows 7).
 2. V navigačnej table kliknite na iCloud Fotky. Ak iCloud Fotky nevidíte, v navigačnej table kliknite na Obrázky a potom dvakrát kliknite na iCloud Fotky.
  • V iCloude pre Windows 10 alebo novšej verzii kliknite na oblasť oznámení na paneli úloh a potom na Stiahnuť fotky v oznámení iCloud Fotiek. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť podľa roku.
  • V iCloude pre Windows 7 kliknite na paneli s nástrojmi Prieskumníka systému Windows na Stiahnuť fotky a videá. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť podľa roku, a potom kliknite na Stiahnuť.

Vaše fotky a videá sa stiahnu do umiestnenia nastaveného v sekcii Možnosti iCloud Fotiek.

V iCloude pre Windows 10 alebo novšej verzii sa fotka alebo video v PC aktualizuje automaticky, ak sa zmenila na inom zariadení alebo na stránke iCloud.com. V iCloude pre Windows 7 je potrebné stiahnuť fotky znovu, aby sa aktualizácie prejavili.

Nahrávanie fotiek a videí do iCloud Fotiek

Fotky a videá môžete z PC nahrať do iCloud Fotiek vykonaním týchto krokov:

V iCloude pre Windows 10 alebo novšej verzii

 1. Otvorte okno Prieskumník.
 2. V navigačnej table kliknite na iCloud Fotky.
 3. V inom okne otvorte priečinok, v ktorom máte aktuálne uložené fotky na pridanie do iCloud Fotiek.
 4. Vyberte fotky, ktoré chcete pridať.
 5. Potiahnutím ich umiestnite do priečinka iCloud Fotky.

Fotky a videá, ktoré ste nahrali v apke Fotky, si môžete pozrieť na stránke iCloud.com a na všetkých svojich zariadeniach Apple.

V starších verziách iCloudu pre Windows

 1. Otvorte okno Prieskumník.
 2. V časti Obľúbené kliknite na Fotky iCloud.
 3. Kliknite na Nahrať fotky a videá.
 4. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete nahrať, a kliknite na Otvoriť.

Fotky a videá, ktoré ste nahrali v apke Fotky, si môžete pozrieť na stránke iCloud.com a na všetkých svojich zariadeniach Apple.Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: