Používanie ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote s Apple TV

Prečítajte si, ako vyhľadávať menu, prehrávať obsah a vykonávať ďalšie úlohy.

Pri používaní ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote* postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ovládače Siri Remote a Apple TV Remote* nie sú kompatibilné s Apple TV (2. alebo 3. generácia). Prečítajte si, ako používať ovládač Apple Remote s Apple TV (2. alebo 3. generácia).

  • Touch povrch: Ak sa chcete pohybovať na obrazovke, potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, zvýraznite ju a stlačením kliknite na Touch povrch. Ak chcete rolovať v zozname, rýchlo niekoľkokrát za sebou potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak sa vedľa zoznamu nachádza register, potiahnite prstom doprava a zvýraznením písmena prejdite na dané miesto v zozname.
  • Menu: Jedným stlačením zobudíte Apple TV, ak spí. Počas prehliadania sa jedným stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Stlačením a podržaním sa vrátite na plochu.
  • Apple TV/Domov: Jedným stlačením zobudíte Apple TV, ak spí. Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo Apple TV/Domov dvakrát. Ak je vo vašej krajine alebo oblasti podporovaná aplikácia Apple TV, stlačením tlačidla aplikácie Apple TV/Domov ju otvoríte a ďalším stlačením prejdete na plochu. Ak nie je podporovaná, jedným stlačením tlačidla aplikácie Apple TV/Domov sa vrátite na plochu.

Prehrávanie obsahu

Prehrávať a pozastavovať filmy, seriály, skladby a ďalší obsah môžete stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo tak, že stlačením kliknete na Touch povrch ovládača. Môžete tiež prevíjať dopredu a dozadu, vyhľadávať špeciálny obsah a používať ďalšie funkcie.

Prechod dopredu

  • Ak chcete zvýrazniť časovú os skladby alebo videa, stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo kliknite na Touch povrch. Potom potiahnutím prstom doprava na Touch povrchu prejdite dopredu. Ďalšiu skladbu alebo video prehráte kliknutím na pravej strane Touch povrchu.

Prechod dozadu

  • Ak chcete zvýrazniť časovú os skladby alebo videa, stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo kliknite na Touch povrch. Potom potiahnutím prstom doľava na Touch povrchu prejdite dozadu. Predchádzajúcu skladbu alebo video prehráte kliknutím na ľavej stranu Touch povrchu.

 

najnovšej verzii systému tvOS si vďaka načasovanému textu skladby môžete pospevovať. Pomocou Touch povrchu rolujte nahor alebo nadol na ľubovoľnú slohu. Potom kliknutím na Touch povrch začnite prehrávať skladbu od daného miesta. 

Prevíjať dopredu alebo dozadu a preskakovať na určité časti môžete pri prehrávaní obsahu z obchodu iTunes Store a v aplikáciách, ktoré to umožňujú.

Zobrazenie ďalších nastavení a funkcií

  • Video: Počas prehrávania potiahnite prstom nadol a ťahaním doprava si prezerajte dostupné možnosti. Ak sú k dispozícii, zobrazia sa rôzne nastavenia, ako sú napríklad klasické a skryté titulky, kapitoly videa alebo nastavenia zvuku a reproduktorov.
  • Audio: Vyberte skladbu a stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať spustite jej prehrávanie. Potom si stlačením položky Menu zobrazte všetky skladby v albume alebo playliste. Na tomto mieste môžete nastaviť náhodné prehrávanie playlistu či opakovanie skladby, zmeniť zariadenie AirPlay a vykonať aj ďalšie akcie. Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: