Používanie ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote s Apple TV

Prečítajte si, ako vyhľadávať menu, prehrávať obsah a vykonávať ďalšie úlohy.

Pri používaní ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote* postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ovládače Siri Remote a Apple TV Remote* nie sú kompatibilné s Apple TV (2. alebo 3. generácia). Prečítajte si, ako používať ovládač Apple Remote s Apple TV (2. alebo 3. generácia).

  • Touch povrch: Ak sa chcete pohybovať na obrazovke, potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, zvýraznite ju a stlačením kliknite na Touch povrch. Ak chcete rolovať v zozname, rýchlo niekoľkokrát za sebou potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak sa vedľa zoznamu nachádza register, potiahnite prstom doprava a zvýraznením písmena prejdite na dané miesto v zozname.
  • Menu: Jedným stlačením zobudíte Apple TV, ak spí. Počas prehliadania sa jedným stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Stlačením a podržaním sa vrátite na plochu.
  • Apka Apple TV/Plocha: Jedným stlačením zobudíte Apple TV, ak spí. Ak chcete zobraziť naposledy použité apky, stlačte tlačidlo Apka Apple TV/Plocha dvakrát. Ak je vo vašej krajine alebo oblasti podporovaná apka Apple TV, stlačením tlačidla Apka Apple TV/Plocha ju otvoríte a ďalším stlačením prejdete na plochu. Ak nie je podporovaná, jedným stlačením tlačidla Apka Apple TV/Plocha sa vrátite na plochu.

Prehrávanie obsahu

Prehrávať a pozastavovať filmy, seriály, skladby a ďalší obsah môžete stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo tak, že stlačením kliknete na Touch povrch ovládača. Ďalej môžete prevíjať dopredu a dozadu, vyhľadávať špeciálny obsah a používať ďalšie funkcie.

Prechod dopredu

  • Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo kliknutím na Touch povrch zvýraznite časovú os skladby alebo videa. Potom potiahnutím doprava na Touch povrchu prejdite dopredu. Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu alebo video, kliknite na pravú stranu Touch povrchu.

Prechod dozadu

  • Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať alebo kliknutím na Touch povrch zvýraznite časovú os skladby alebo videa. Potom potiahnutím doľava na Touch povrchu prejdite dozadu. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu alebo video, kliknite na ľavú stranu Touch povrchu.

 

najnovšej verzii systému tvOS môžete počúvať hudbu a pritom sledovať synchronizovaný text skladby. Pomocou Touch povrchu rolujte nahor alebo nadol na ľubovoľnú slohu. Potom kliknutím na Touch povrch začnite prehrávať skladbu od daného miesta. 

Prevíjať dopredu alebo dozadu a preskakovať na určité časti môžete pri prehrávaní obsahu z iTunes Storu a v apkách, ktoré to umožňujú.

Zobrazenie ďalších nastavení a funkcií

  • Video: Počas prehrávania potiahnite prstom nadol, ťahajte doprava a prezerajte si dostupné možnosti. Ak sú k dispozícii, zobrazia sa rôzne nastavenia, ako sú napríklad klasické a skryté titulky, kapitoly videa alebo nastavenia zvuku a reproduktorov.
  • Audio: Vyberte skladbu a stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Prehrať spustite jej prehrávanie. Potom si stlačením Menu zobrazte všetky skladby v albume alebo playliste. Na tomto mieste môžete nastaviť náhodné prehrávanie playlistu či opakovanie skladby, zmeniť zariadenie AirPlay a vykonať aj ďalšie akcie. Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s tým istým diaľkovým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač volá Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje s oboma ovládačmi, ak je zariadenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené na jazyk a krajinu alebo oblasť, ktoré Siri podporujú.

Dátum zverejnenia: