Používanie ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote s Apple TV

Prečítajte si, ako vyhľadávať menu, prehrávať obsah a vykonávať ďalšie úlohy.

Pri používaní ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote* postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ovládače Siri Remote a Apple TV Remote* nie sú kompatibilné s Apple TV (2. alebo 3. generácia). Prečítajte si, ako používať ovládač Apple Remote s Apple TV (2. alebo 3. generácia).

Prehrávanie obsahu

Prehrávať a pozastavovať filmy, seriály, skladby a ďalší obsah môžete stlačením tlačidla Prehrať alebo tak, že stlačením kliknete na Touch povrch ovládača. Môžete tiež prevíjať dopredu a dozadu, vyhľadávať špeciálny obsah a používať ďalšie funkcie.

Prechod dopredu

  • Video: Stlačte tlačidlo Prehrať a potom na Touch povrchu potiahnite prstom doprava alebo podržte jeho pravú stranu.
  • Audio: Pri prehrávaní skladby kliknite na Touch povrch. Potiahnutím prstom nadol zvýraznite časovú os skladby a potom na Touch povrchu potiahnite prstom doprava alebo podržte jeho pravú stranu.

 

Prechod dozadu

  • Video: Stlačte tlačidlo Prehrať a potom na Touch povrchu potiahnite prstom doľava alebo podržte jeho ľavú stranu.
  • Audio: Pri prehrávaní skladby kliknite na Touch povrch. Potiahnutím prstom nadol zvýraznite časovú os skladby a potom na Touch povrchu potiahnite prstom doľava alebo podržte jeho ľavú stranu.

 

Prevíjanie dopredu alebo dozadu

  • Keď počas prehrávania videa kliknete na pravú stranu Touch povrchu, preskočíte o desať sekúnd dopredu. Kliknutím na ľavú stranu preskočíte o desať sekúnd dozadu. Keď pravú alebo ľavú stranu Touch povrchu stlačíte a podržíte, spustíte prevíjanie dopredu alebo dozadu.
  • Pri prehrávaní skladby kliknite na Touch povrch. Potiahnutím prstom nadol zvýraznite časovú os skladby a potom kliknutím na pravú stranu Touch povrchu preskočte o desať sekúnd dopredu. Kliknutím na ľavú stranu preskočíte o desať sekúnd dozadu. 

Prevíjať dopredu alebo dozadu a preskakovať na určité časti môžete pri prehrávaní obsahu z obchodu iTunes Store a v aplikáciách, ktoré to umožňujú.

Zobrazenie ďalších nastavení a funkcií

  • Video: Počas prehrávania potiahnite prstom nadol a ťahaním doprava si prezerajte dostupné možnosti. Ak sú k dispozícii, zobrazia sa rôzne nastavenia, ako sú napríklad klasické a skryté titulky, kapitoly videa alebo nastavenia zvuku a reproduktorov.
  • Audio: Vyberte skladbu a stlačením tlačidla Prehrať spustite jej prehrávanie. Kliknutím na Touch povrch zobrazíte všetky skladba daného albumu alebo playlistu. Na tejto obrazovke potiahnite prstom nahor a vyberte ikonu Ikona Viac v hornej časti obrazovky. Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: