Asistent Wi-Fi

V systéme iOS 9 alebo novšom môžete pomocou Asistenta Wi-Fi automaticky prepnúť na mobilné pripojenie, keď máte slabé pripojenie Wi-Fi. 

Ako funguje Asistent Wi-Fi

Pri používaní asistenta Wi-Fi môžete zachovať pripojenie na internet, aj keď máte slabé pripojenie Wi-Fi. Ak napríklad používate prehliadač Safari so slabým pripojením Wi-Fi a webová stránka sa nenačíta, Asistent Wi-Fi aktivuje mobilné pripojenie a automaticky naň prepne, aby sa webová stránka načítala. Asistenta Wi-Fi možno používať s väčšinou aplikácií, ako je napríklad Safari, Apple Music, Mail, Mapy a ďalšie. 

Po aktivovaní Asistenta Wi-Fi sa v stavovom riadku zariadenia zobrazí ikona mobilného dátového pripojenia.

Keďže pri používaní slabého pripojenia Wi-Fi sa zachová pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej siete, je možné, že spotrebujete viac mobilných dát. V prípade väčšiny používateľov by malo ísť len o malý percentný nárast oproti štandardnému používaniu. Ak máte otázky týkajúce sa používania dát, prečítajte si ďalšie informácie o správe mobilných dát alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Asistenta Wi-Fi možno používať s ľubovoľným zariadením so systémom iOS 9 alebo novším okrem nasledujúcich modelov: iPhone 4s, iPad 2 Wi-Fi+Cellular, iPad (3. generácia) Wi-Fi+Cellular a iPad mini (1. generácia) Wi-Fi+Cellular. 

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta Wi-Fi

Asistent Wi-Fi je predvolene zapnutý. Ak nechcete, aby pri používaní slabého pripojenia Wi-Fi zostalo vaše zariadenie so systémom iOS pripojené na internet, môžete Asistenta Wi-Fi zakázať. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta. Potom rolujte nadol a klepnite na posuvník Asistent Wi-Fi.

 

Ďalšie informácie

  • Ak používate dátový roaming, Asistent Wi-Fi neprepne automaticky na mobilné dáta.
  • Asistent Wi-Fi funguje, len ak sú v popredí spustené aplikácie, a neaktivuje sa pri sťahovaní obsahu na pozadí.
  • Asistent Wi-Fi sa neaktivuje pri používaní niektorých aplikácií od iných výrobcov, ktoré streamujú zvuk alebo video alebo ktoré sťahujú prílohy, ako je napríklad e-mailová aplikácia, pretože môžu spotrebovávať veľké množstvo dát.
Dátum zverejnenia: