Používanie funkcie Prispôsobenie dotykov v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie prístupnosti Prispôsobenie dotykov môžete v zariadení so systémom iOS zmeniť spôsob, akým zariadenie reaguje na dotyky.

Funkcia Prispôsobenie dotykov zahŕňa viacero ďalších funkcií. Ak ich chcete používať, najskôr prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie dotykov a zapnite funkciu Prispôsobenie dotykov.

Potom si pozrite možnosti uvedené nižšie.

Ak chcete, aby zariadenie reagovalo len na dotyky s určitým trvaním

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby reagovalo na dotyky, až keď podržíte prst na obrazovke určitý čas, ktorý sa označuje ako trvanie podržania.

Trvanie podržania môžete začať používať takto:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie dotykov. 
  2. Zapnite funkciu Trvanie podržania.
  3. Klepnutím na tlačidlá – a + zmeňte čas.

Ak chcete, aby zariadenie ignorovalo viacero dotykov

Ak máte problém s dotknutím sa obrazovky len raz a dotýkate sa jej opakovane, zapnite funkciu Ignorovanie opakovania. Ak sa potom rýchlo viackrát dotknete obrazovky, zariadenie bude všetky dotyky považovať za jeden. Čas, počas ktorého bude zariadenie považovať viacero dotykov za jeden, môžete zmeniť.

Ignorovanie opakovania môžete začať používať takto:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie dotykov. 
  2. Zapnite funkciu Ignorovanie opakovania.
  3. Klepnutím na tlačidlá – a + zmeňte čas.

Ak chcete, aby zariadenie reagovalo na prvé alebo posledné miesto, ktorého sa dotknete

Ak sa obrazovky dotknete na požadovanom mieste, no prst sa vám posunie na iné miesto skôr, než vyberiete požadovanú položku, zapnite funkciu Asistent klepnutia spolu s možnosťou Použiť polohu začiatku dotyku. 

Ak máte problém s dotknutím sa obrazovky na požadovanom mieste, no dokážete prst na požadované miesto presunúť z iného miesta, zapnite funkciu Asistent klepnutia spolu s možnosťou Použiť polohu konca dotyku.

Asistenta klepnutia môžete začať používať takto:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie dotykov. 
  2. Klepnite na možnosť Použiť polohu začiatku dotyku alebo Použiť polohu konca dotyku. 

Pri používaní Asistenta klepnutia zariadenie reaguje na klepnutie, keď prst zdvihnete v určitom časovom úseku, ktorý sa označuje ako oneskorenie gesta. Ak počkáte dlhší čas, než na aký je nastavené oneskorenie gesta, zariadenie môže reagovať na ďalšie gestá, ako je napríklad potiahnutie.

Klepnutím na tlačidlá – a + zmeňte oneskorenie gesta.

Asistent klepnutia v iPhone 6s a iPhone 6s Plus podporuje funkciu 3D Touch. Zariadenie bude reagovať na prvý alebo posledný dotyk, či už ľahký alebo silný.

Dátum zverejnenia: