Používanie funkcie 3D Touch s funkciami VoiceOver a Zväčšovanie

Prečítajte si, ako používať funkciu 3D Touch s funkciami prístupnosti VoiceOver a Zväčšovanie v iPhone 6s alebo iPhone 6s Plus.

Používanie funkcie 3D Touch s funkciou VoiceOver

Pomocou funkcie 3D Touch môžete zobraziť náhľad obsahu položky, získať užitočné skratky a rýchlo otvárať položky.

Zobrazenie náhľadu položky alebo jej otvorenie

Ak chcete zobraziť náhľad obsahu položky, postupujte takto: 

  1. Premiestnite výber funkcie VoiceOver na položku alebo aplikáciu.
  2. Zatlačte na obrazovku, a keď pocítite vibráciu, pustite prst. Zobrazí sa náhľad.
  3. Ak chcete, aby sa položka úplne otvorila, zatlačte silnejšie.

Po zobrazení náhľadu správy v aplikácii Mail môžete zobraziť aj ponuku Vlastné akcie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Premiestnite výber funkcie VoiceOver na správu v zozname náhľadov.
  2. Zatlačte na obrazovku, a keď pocítite vibráciu, pustite prst. 
  3. Potiahnite prst do pravého dolného rohu obrazovky. Funkcia VoiceOver povie slovo „náhľad“.
  4. Švihnutím jedným prstom nahor alebo nadol na obrazovke zobrazte akcie Zahodiť, Neprečítané a ďalšie akcie.

Zobrazenie ponuky Rýchle akcie

V niektorých prípadoch sa po stlačení ikony aplikácie zobrazí ponuka Rýchle akcie. Môžete napríklad stlačiť ikonu aplikácie Kamera na ploche a vybrať akciu Urobiť selfie. 

Ak chcete zobraziť ponuku Rýchle akcie, postupujte takto:

  1. Premiestnite výber funkcie VoiceOver na aplikáciu.
  2. Zatlačte na obrazovku, a keď pocítite vibráciu, pustite prst.
  3. Švihnite jedným prstom doprava alebo doľava.

     

Používanie funkcie 3D Touch s funkciou Zväčšovanie

Obsah na obrazovke môžete zväčšovať a zmenšovať jedným prstom. Najskôr sa uistite, že v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšovanie > Zobraziť ovládač je zapnutý ovládač zväčšenia.

Ak chcete použiť funkciu 3D Touch s funkciou Zväčšovanie, jedným prstom stlačte tlačidlo ovládača. Aktivuje sa tým okno zväčšovania. Potiahnutím prstom presuňte okno na obrazovke.

Keď zdvihnete prst, mierka zväčšenia obrazovky sa nastaví na minimálnu úroveň a okno zväčšovania sa stratí. 

Dátum zverejnenia: