Vypnutie nevhodného obsahu v aplikácii Apple Music v systéme Android

V aplikácii Apple Music môžete obmedziť prístup k nevhodnej hudbe a k videám s obsahom s určitým hodnotením.

Vypnutie prístupu k hudbe s nevhodným obsahom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music v zariadení so systémom Android.
 2. Klepnite na ikonu ponuky   v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Settings (Nastavenia).
 3. Prejdite do časti Allowed Content (Povolený obsah) a klepnutím vypnite možnosť Allow Explicit Content (Povoliť nevhodný obsah).
 4. Zadajte štvorciferný kód a potvrďte ho klepnutím na tlačidlo OK.
  Zadaním kódu zabránite inej osobe zmeniť tieto nastavenia bez vášho schválenia. Kód si určite zapamätajte, pretože ho budete musieť použiť, keď budete chcieť nevhodný obsah znova povoliť. Ak kód zabudnete, neexistuje spôsob, ako ho znova získať. Na vykonanie zmien potom budete musieť aplikáciu Apple Music z telefónu odstrániť a znova nainštalovať.

Po vypnutí možnosti Allow Explicit Content (Povoliť nevhodný obsah) sa skladby a albumy s týmto označením môžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania alebo na záložkách Apple Music, no nebude ich možné prehrať. Rádio potom bude prehrávať len cenzurované verzie skladieb.

Nastavenie obmedzení pre filmy a TV seriály

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music v zariadení so systémom Android.
 2. Klepnite na ikonu ponuky  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Settings (Nastavenia).
 3. Prejdite do časti Allowed Content (Povolený obsah) a klepnite na položku Movies (Filmy) alebo TV Shows (TV seriály) podľa toho, ktorý prístup chcete obmedziť.
 4. Zadajte štvorciferný kód.
  Zadaním kódu zabránite inej osobe zmeniť tieto nastavenia bez vášho schválenia. Kód si určite zapamätajte, pretože ho budete musieť použiť, keď budete chcieť nevhodný obsah znova povoliť. Ak kód zabudnete, neexistuje spôsob, ako ho znova získať. Ak kód zabudnete, budete musieť aplikáciu Apple Music z telefónu odstrániť a znova nainštalovať, aby bolo možné vykonávať zmeny.
 5. Vyberte hodnotenie filmu alebo TV seriálu. Ak chcete napríklad obmedziť prístup len k filmom s hodnotením PG, vyberte položku PG. Keď vyberiete položku Don't Allow Movies (Nepovoliť filmy) alebo položku Don't Allow TV Shows (Nepovoliť TV seriály), zablokuje sa prístup ku všetkým filmom alebo TV seriálom.

Keď obmedzíte prístup k filmom alebo TV seriálom, môže sa obsah s obmedzeným hodnotením zobrazovať vo výsledkoch hľadania alebo na niektorom z tabov v aplikácii Apple Music, nemožno ho ale prehrávať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: