Vypnutie nevhodného obsahu v Apple Music na zariadení s Androidom

V aplikácii Apple Music na zariadení s Androidom môžete zapnutím funkcie Obmedzenia obsahu obmedziť prístup k nevhodnej hudbe a k videám s obsahom s obmedzenou prístupnosťou.

Zapnite na zariadení s Androidom funkciu Obmedzenia obsahu

Ak máte iPhone, iPad alebo iPod touch, prečítajte si, ako používať funkciu Čas pred obrazovkou na nastavenie obmedzení obsahu.

Ak používate zariadenie s Androidom, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Otvorte aplikáciu Apple Music a klepnite na Nastavenia

V pravom hornom rohu aplikácie Apple Music klepnite na tri bodky a potom na Nastavenia.

Zariadenie s Androidom so zobrazenou ikonou s tromi bodkami v pravom hornom rohu obrazovky

Klepnite na Obmedzenia obsahu

V Nastaveniach odrolujte dolu na Obmedzenia a klepnite na Obmedzenia obsahu.

Zariadenie s Androidom so zobrazenou položkou Obmedzenia obsahu v Nastaveniach

Vytvorte si kód

Zadajte štvorciferný kód a potvrďte ho opätovným zadaním. Ak chcete nastavené obmedzenia obsahu zmeniť, musíte zadať tento kód.

Kód si zapamätajte, pretože neexistuje spôsob, ako ho obnoviť. Ak kód zabudnete, budete musieť zo zariadenia s Androidom vymazať aplikáciu Apple Music a potom ju znova nainštalovať, aby ste mohli obmedzenia obsahu zmeniť.

Zariadenie s Androidom s obrazovkou na zadanie kódu pre obmedzenia

Zapnite možnosť Zapnúť obmedzenia obsahu

Potom klepnutím na Hudba alebo Hudobné videá vypnite prístup k nevhodnému obsahu. Klepnite na Filmy alebo TV seriály a potom vyberte, akú prístupnosť chcete povoliť. Klepnite na Profily a vypnite prístup k možnostiam úprav vlastného profilu v Apple Music a k zobrazovaniu profilov iných používateľov Apple Music.

 

Ďalšie informácie

  • Po nastavení obmedzení obsahu sa vám v aplikácii Apple Music môžu zobrazovať hudba a videá s nevhodným obsahom, no tento obsah nebudete môcť prehrať. Aj rádio bude prehrávať cenzurované verzie skladieb.
  • Nastavenia obmedzení obsahu sa medzi zariadeniami nesynchronizujú. Obmedzenia obsahu je nutné nastaviť na každom zariadení, na ktorom chcete obmedziť prístup k nevhodnému obsahu.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o tom, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: