Úpravy vo Fotkách pomocou apiek a rozšírení od iných výrobcov

Prečítajte si, ako môžete vo Fotkách pre iOS a macOS upravovať fotky a videá pomocou rozšírení od iných výrobcov. Zistite tiež, ako Fotky a apky od iných výrobcov navzájom spolupracujú na Macu.

Apky a rozšírenia od iných výrobcov vo Fotkách pre iOS a macOS rozširujú vaše možnosti úprav. Na jednu fotku môžete použiť úpravy z viacerých apiek a rozšírení alebo môžete apky a rozšírenia ľubovoľne kombinovať so vstavanými nástrojmi na úpravy vo Fotkách.


Používanie rozšírení od iných výrobcov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako nájsť apky s rozšíreniami pre Fotky na zariadeniach so systémom iOS, používať ich na úpravy fotieknastaviť si svoje obľúbené rozšírenia.

Inštalácia apiek pre iOS obsahujúcich rozšírenia

V App Store v zariadení nájdite a nainštalujte apky, ktoré umožňujú plnú úpravy obrázkov z Fotiek alebo obsahujú rozšírenia pre Fotky. Apky, ktoré obsahujú rozšírenia pre Fotky, majú túto informáciu zvyčajne uvedenú v popise. Skúste ich vyhľadať napríklad zadaním výrazov „Photos extension“ (rozšírenia pre Fotky).

Môžete si tiež vybrať zo zoznamu apiek uvedených v príbehu Upravujte obrázky rýchlejšie pomocou rozšírení pre Fotky v obchode App Store.

Úprava fotiek pomocou rozšírení na zariadení so systémom iOS

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na fotku.
 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo Viac .
 3. V zobrazenom menu vyberte apku.
  iPhone so zobrazením dostupných rozšírení od iných výrobcov
 4. Upravte fotku pomocou nástrojov rozšírenia.
 5. Keď sa vám budú úpravy pozdávať, kliknite na tlačidlo Hotovo. Môžete si vybrať aj iné rozšírenie a použiť na fotku ďalšie úpravy alebo môžete použiť vstavané nástroje na úpravy vo Fotkách.
 6. Keď skončíte so všetkými úpravami, kliknite na tlačidlo Hotovo a ukončite režim úprav.

Nastavenie vašich obľúbených rozšírení a zmena ich poradia na zariadení so systémom iOS

Ak máte viacero apiek s rozšíreniami pre Fotky, môžete si nastaviť svoje obľúbené a meniť poradie, v ktorom sa vám zobrazujú na iPhone, iPade alebo iPode touch.

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na fotku.
 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo Viac .
 3. V zobrazenom menu ťahajte prstom doľava, kým neuvidíte tlačidlo Viac, a potom naň klepnite.
  iPhone s tlačidlom Viac, pomocou ktorého sa dá prejsť na rozšírenia od iných výrobcov
 4. V zobrazenom zozname apiek s rozšíreniami pre Fotky klepnite na Upraviť a potom ich klepnutím na tlačidlo Vložiť pridajte medzi svoje obľúbené. Ak chcete zmeniť poradie svojich obľúbených rozšírení, klepnite na tlačidlo Preusporiadať , podržte ho a potom potiahnutím nahor alebo nadol zmeňte poradie. Po skončení klepnite na Hotovo.
  iPhone so zobrazenými položkami Obľúbené a Návrhy pre rozšírenia od iných výrobcov


Používanie rozšírení od iných výrobcov na Macu

Prečítajte si, ako nájsť apky s rozšíreniami pre Fotky na Macu, používať ich na úpravy fotiekzapínať alebo vypínať rozšírenia.

Inštalácia apiek pre Mac, ktoré umožňujú úpravy alebo ponúkajú rozšírenia

Vo Fotkách pre macOS môžete vyhľadávať apky od iných výrobcov jednoducho:

 1. Dvojitým kliknutím na fotku v knižnici ju otvorte v samostatnom zobrazení a potom kliknite na Upraviť.
 2. Kliknite na tlačidlo Viac  a potom vyberte App Store.

Otvorí sa Mac App Store s výberom apiek na úpravu fotiek od iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné s Fotkami.

Môžete si tiež vybrať zo zoznamu apiek uvedených v príbehu Rozšírenia na rýchle úpravy fotiek v obchode App Store.

Úprava fotiek pomocou rozšírení na Macu

 1. Dvojitým kliknutím na fotku v knižnici ju otvorte v samostatnom zobrazení a potom kliknite na Upraviť.
 2. Kliknite na tlačidlo Viac .
 3. V zobrazenom menu vyberte apku.
  Apka Fotky na Macu so zobrazením výberu rozšírenia
 4. Upravte fotku pomocou nástrojov rozšírenia, ktoré sa zobrazia.
 5. Keď sa vám budú úpravy pozdávať, kliknite na Uložiť zmeny. Môžete si vybrať aj iné rozšírenie a použiť na fotku ďalšie úpravy alebo môžete použiť vstavané nástroje na úpravy vo Fotkách.
 6. Keď skončíte so všetkými úpravami, kliknite na tlačidlo Hotovo a ukončite režim úprav.

Zapnutie alebo vypnutie rozšírení na Macu

Ak chcete zmeniť rozšírenia, ktoré sa zobrazujú vo Fotkách, môžete ich zapnúť alebo vypnúť:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Rozšírenia.
 2. Na ľavom postrannom paneli kliknite na Úprava fotiek. Zobrazia sa apky, ktoré obsahujú rozšírenia pre Fotky.
  Rozšírenia na úpravy fotiek v Systémových nastaveniach
 3. Zapnite rozšírenia, ktoré chcete používať vo Fotkách. Môžete ich tiež potiahnuť nahor alebo nadol a upraviť tak poradie, v akom sa vo Fotkách zobrazia. Ak nechcete, aby sa niektoré rozšírenie zobrazovalo vo Fotkách, uistite sa, že políčko príslušnej apky nie je zaškrtnuté.

Úprava fotiek pomocou apiek od iných výrobcov na Macu

Vo Fotkách pre macOS High Sierra alebo novšej verzii môžete odoslať fotku do väčšiny apiek na úpravy fotiek od iných výrobcov, tam ich upraviť a zmeny uložiť späť do knižnice.

 1. Kliknite na fotku so stlačeným klávesom Control a v kontextovom menu vyberte Upraviť v aplikácii. Potom v zozname vyberte niektorú z apiek na úpravy od iných výrobcov, ktorú máte v Macu. Môžete aj kliknúť na fotku a na lište vybrať Obrázok > Upraviť v aplikácii.
 2. Fotka sa otvorí vo vybratej apke od iného výrobcu. Vykonajte úpravy a fotku uložte. 
  Ak apka ukladá fotky v neštandardnom formáte, vyhľadajte možnosť uloženia vo formáte JPEG alebo v inom formáte, ktorý Fotky podporujú.

Upravená fotka sa automaticky zobrazí vo Fotkách.

Viac informácií

 • Keď fotku upravíte pomocou rozšírení od iných výrobcov alebo vstavaných nástrojov, ktoré Fotky ponúkajú, kedykoľvek sa môžete vrátiť k pôvodnej fotke. Otvorte fotku v režime úprav, na Macu kliknite na Vrátiť na originál alebo na zariadení so systémom iOS klepnite na Vrátiť.
 • Ak používate iCloud Fotky, nezabudnite, že udržiava vaše fotky organizované a aktuálne vo všetkých zariadeniach, v ktorých používate rovnaké Apple ID. Všetky úpravy, ktoré uskutočníte v jednom zariadení, sa zobrazia aj v ostatných.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: