Úpravy vo Fotkách pomocou aplikácií a rozšírení od iných výrobcov

Prečítajte si, ako môžete vo Fotkách pre iOS a macOS upravovať fotky a videá pomocou rozšírení od iných výrobcov. Zistite tiež, ako Fotky a aplikácie od iných výrobcov navzájom spolupracujú na Macu.

Aplikácie a rozšírenia od iných výrobcov vo Fotkách pre iOS a macOS rozširujú vaše možnosti úprav. Na jednu fotku môžete použiť úpravy z viacerých aplikácií a rozšírení alebo môžete aplikácie a rozšírenia ľubovoľne kombinovať so vstavanými nástrojmi na úpravy vo Fotkách.

Používanie rozšírení od iných výrobcov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako nájsť aplikácie obsahujúce rozšírenia Fotiek pre zariadenia so systémom iOS, zapnúť rozšírenia a potom pomocou nich upravovať fotky.

Inštalácia aplikácií pre iOS, ktoré ponúkajú rozšírenia

V obchode App Store v zariadení nájdite a nainštalujte aplikácie, ktoré umožňujú plnú úpravy obrázkov z Fotiek alebo obsahujú rozšírenia pre Fotky. Aplikácie, ktoré obsahujú rozšírenia pre Fotky, majú túto informáciu zvyčajne uvedenú v popise. Skúste ich vyhľadať napríklad zadaním výrazov „Photos extension“ (rozšírenia pre Fotky).

Môžete si tiež vybrať zo zoznamu aplikácií uvedených v príbehu Upravujte obrázky rýchlejšie pomocou rozšírení pre Fotky v obchode App Store.

Zapnutie rozšírení na zariadení so systémom iOS

Keď do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch nainštalujete aplikácie s rozšíreniami pre Fotky, rozšírenia zapnite:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na fotku.
 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo tlačidlo Viac s tromi bodkami.
 3. V zobrazenom menu ťahajte prstom doľava, kým neuvidíte tlačidlo Viac, a potom naň klepnite.
  iPhone s tlačidlom Viac, pomocou ktorého sa dá prejsť na rozšírenia od iných výrobcov
 4. Uvidíte zoznam aplikácií, ktoré obsahujú rozšírenia pre Fotky. Môžete ich zapnúť, vypnúť alebo potiahnutím nahor či nadol zmeniť ich poradie. Po skončení klepnite na tlačidlo Hotovo.
  iPhone so zobrazenými rozšíreniami od iných výrobcov, ktoré možno zapnúť alebo vypnúť

Úprava fotiek pomocou rozšírení na zariadení so systémom iOS

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na fotku.
 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo tlačidlo Viac s tromi bodkami.
 3. V zobrazenom menu vyberte aplikáciu.
  iPhone s dostupnými rozšíreniami od iných výrobcov
 4. Upravte fotku pomocou nástrojov rozšírenia.
  iPhone zobrazujúci fotku, ktorá sa upravuje pomocou rozšírenia od iného výrobcu
 5. Keď sa vám budú úpravy pozdávať, kliknite na tlačidlo Hotovo. Môžete si vybrať aj iné rozšírenie a použiť na fotku ďalšie úpravy alebo môžete použiť vstavané nástroje na úpravy vo Fotkách.
 6. Keď skončíte so všetkými úpravami, kliknite na tlačidlo Hotovo a ukončite režim úprav.

Používanie rozšírení od iných výrobcov na Macu

Prečítajte si, ako nájsť aplikácie obsahujúce rozšírenia Fotiek pre Mac, zapnúť rozšírenia a potom pomocou nich upravovať fotky.

Inštalácia aplikácií pre Mac, ktoré umožňujú úpravy alebo ponúkajú rozšírenia

Vo Fotkách pre macOS môžete vyhľadávať aplikácie od iných výrobcov jednoducho:

 1. Dvojitým kliknutím na fotku v knižnici ju otvorte v samostatnom zobrazení a potom kliknite na Upraviť.
 2. Kliknite na tlačidlo tlačidlo Viac s tromi bodkami a vyberte App Store.

Otvorí sa Mac App Store s výberom aplikácií na úpravu fotiek od iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné s Fotkami.

Môžete si tiež vybrať zo zoznamu aplikácií uvedených v príbehu Rozšírenia na rýchle úpravy fotiek v obchode App Store.

Zapnutie rozšírení na Macu

Keď do Macu nainštalujete aplikácie s rozšíreniami pre Fotky, zapnite rozšírenia:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Rozšírenia.
 2. Na ľavom postrannom paneli kliknite na Úprava fotiek. Zobrazia sa aplikácie, ktoré obsahujú rozšírenia pre Fotky.
  Displej Macu s dostupnými aplikáciami od iných výrobcov
 3. Zapnite rozšírenia, ktoré chcete používať vo Fotkách. Môžete ich tiež potiahnuť nahor alebo nadol a upraviť tak poradie, v akom sa vo Fotkách zobrazia.

Úprava fotiek pomocou rozšírení na Macu

 1. Dvojitým kliknutím na fotku v knižnici ju otvorte v samostatnom zobrazení a potom kliknite na Upraviť.
 2. Kliknite na tlačidlo tlačidlo Viac s tromi bodkami.
 3. V zobrazenom menu vyberte aplikáciu.
  Displej Macu zobrazujúci výber rozšírenia od iného výrobcu
 4. Upravte fotku pomocou nástrojov rozšírenia, ktoré sa zobrazia.
  Displej Macu zobrazujúci úpravu obrázka pomocou rozšírenia od iného výrobcu
 5. Keď sa vám budú úpravy pozdávať, kliknite na Uložiť zmeny. Môžete si vybrať aj iné rozšírenie a použiť na fotku ďalšie úpravy alebo môžete použiť vstavané nástroje na úpravy vo Fotkách.
 6. Keď skončíte so všetkými úpravami, kliknite na tlačidlo Hotovo a ukončite režim úprav.

Úprava fotiek pomocou aplikácií od iných výrobcov na Macu

Vo Fotkách pre macOS High Sierra alebo novšej verzii môžete odoslať fotku do väčšiny aplikácií na úpravy fotiek od iných výrobcov, tam ich upraviť a zmeny uložiť späť do knižnice.

 1. Kliknite na fotku so stlačeným klávesom Control a v kontextovom menu vyberte Upraviť v aplikácii. Potom v zozname vyberte niektorú z aplikácií na úpravy od iných výrobcov, ktorú máte v Macu. Môžete aj kliknúť na fotku a na lište vybrať Obrázok > Upraviť v aplikácii.
 2. Fotka sa otvorí vo vybratej aplikácii od iného výrobcu. Vykonajte úpravy a fotku uložte. 
  Ak aplikácia ukladá fotky v neštandardnom formáte, vyhľadajte možnosť uloženia ako JPEG alebo v inom formáte, ktorý Fotky podporujú.

Upravená fotka sa automaticky zobrazí vo Fotkách.

Ďalšie informácie

 • Keď fotku upravíte pomocou rozšírení od iných výrobcov alebo vstavaných nástrojov, ktoré Fotky ponúkajú, kedykoľvek sa môžete vrátiť k pôvodnej fotke. Otvorte fotku v režime úprav, na Macu kliknite na Vrátiť na originál alebo na zariadení so systémom iOS klepnite na Vrátiť.
 • Ak používate iCloud Fotky, nezabudnite, že udržiava vaše fotky organizované a aktuálne vo všetkých zariadeniach, v ktorých používate rovnaké Apple ID. Všetky úpravy, ktoré uskutočníte v jednom zariadení, sa zobrazia aj v ostatných.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: