Ovládanie televízora alebo prijímača pomocou ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote

Prečítajte si, ako ovládať zapínanie a vypínanie, hlasitosť a ďalšie nastavenia pomocou ovládača Siri Remote, ovládača Apple TV Remote alebo ovládača domáceho kina.

Používanie ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote

Zariadenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD by malo automaticky rozpoznať televízor alebo prijímač, ku ktorému je pripojené, a naprogramovať ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote1 na ovládanie zapínania, vypínania a vstupu HDMI.

Skôr ako začnete pomocou ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote ovládať televízor alebo prijímač, odstráňte všetky prekážky medzi ovládačom a prednou stranou televízora alebo prijímača. Na ovládanie hlasitosti sa zvyčajne používa infračervený senzorna prednej strane zariadenia.

Ak zapínanie, vypínanie, ovládanie hlasitosti alebo výber vstupu HDMI nefunguje automaticky, môže byť potrebné naprogramovať ovládanie hlasitosti na ovládači alebo zapnúť funkciu HDMI-CEC na televízore alebo prijímači.

Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť zvýšite alebo znížite stlačením tlačidla Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť na ovládači Siri Remote alebo Tlačidlo Znížiť hlasitosť na ovládači Siri Remote. Ak hlasitosť nereaguje, manuálne naprogramujte ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote na ovládanie hlasitosti

Ovládače Siri Remote a Apple TV Remote umožňujú ovládať buď hlasitosť televízora, alebo prijímača, ale nie oboch zároveň.

Zapnutie televízora alebo prijímača a prepnutie na správny vstup HDMI

Ak chcete zapnúť televízor alebo prijímač a automaticky prepnúť na správny vstup HDMI, jednoducho prebuďte Apple TV. Apple TV prebudíte a zariadenia domáceho kina zapnete stlačením tlačidla Menu alebo Apple TV App/Domov  na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote. Potrebujete pomoc?

Vypnutie televízora alebo prijímača

Stlačením a podržaním tlačidla Apple TV App/Domov  aktivujte ovládacie centrum a potom vyberte položku Uspať. Apple TV sa tým uspí a televízor alebo prijímač sa automaticky vypne. Potrebujete pomoc?

Nastavenie funkcie HDMI-CEC a hlasitosti na Apple TV

Prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia a vyberte nasledujúce možnosti:

 • Ovládať TV a prijímače: Vyberte, či má ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote automaticky zapínať televízor alebo prijímač.
 • Ovládanie hlasitosti: Vyberte, či má ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote automaticky ovládať hlasitosť televízora alebo prijímača. Môžete tu tiež pridať, upraviť alebo vymazať nastavené ovládanie hlasitosti.

Ovládanie Apple TV pomocou ovládača domáceho kina

Na ovládanie Apple TV môžete používať ovládač domáceho kina, ako je napríklad sieťový ovládač systémov ovládania domácnosti, alebo infračervený ovládač (označovaný aj ako univerzálny ovládač).

Nastavenie ovládača domáceho kina na ovládanie Apple TV:

 1. Pridajte Apple TV do aplikácie Domácnosťpriraďte ho k miestnosti.
 2. Pridajte ovládač do aplikácie Domácnosť na zariadení so systémom iOSpriraďte ho k miestnosti.

Keď ovládač pridáte do aplikácie Domácnosť, môžete ho používať na ovládanie ľubovoľného zariadenia Apple TV v domácnosti.

Prečítajte si, ktoré ovládače domáceho kina sú podporované.

Ak si chcete pozrieť ďalšie možnosti, ako možno Apple TV ovládať pomocou ovládača, prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia a vyberte položku Nastaviť ovládač.

Ak máte s ovládačom problémy alebo si chcete prečítať viac o ovládaní Apple TV pomocou ovládača, obráťte sa na výrobcu alebo navštívte jeho webovú stránku.

Pomoc s ovládačom Siri Remote alebo Apple TV Remote

Ak potrebujete pomoc s ovládaním hlasitosti alebo ďalšími funkciami ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote, možno ho budete musieť naprogramovať manuálne alebo skontrolovať, či je zapnutá funkcia HDMI-CEC.

Naprogramovanie ovládania hlasitosti na ovládači

Ak ovládanie hlasitosti nefunguje automaticky, môžete ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote naprogramovať manuálne:

 1. Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Ovládanie hlasitosti.
 2. Vyberte možnosť Nastaviť nové zariadenie.
 3. Podľa pokynov na obrazovke naprogramujte na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote ovládanie hlasitosti televízora alebo prijímača.

Overenie, či je zapnutá funkcia HDMI-CEC

Ak niektoré funkcie nefungujú správne, vyskúšajte tento postup:

 1. Overte si, či váš televízor alebo prijímač naozaj podporuje funkciu HDMI-CEC. Pozrite sa do používateľskej príručky alebo kontaktujte výrobcu.
 2. Skontrolujte, či je v menu televízora alebo prijímača zapnutá funkcia HDMI-CEC. Použite na to ovládač, ktorý ste dostali so zariadením. Keďže výrobcovia často označujú funkciu HDMI-CEC inak, vyhľadajte nastavenie, ktoré končí na „Link“ alebo „Sync“. Tu je niekoľko príkladov:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch diaľkových ovládačov, pokiaľ sa nachádzate v krajine alebo oblasti, ktorá podporuje Siri.
 2. Na ovládanie hlasitosti sa zvyčajne používa infračervený senzor na prednej strane televízora alebo prijímača. Niektoré prijímače však namiesto toho používajú funkciu HDMI-CEC. Pri ovládaní hlasitosti pomocou funkcie HDMI-CEC nie je potrebné, aby sa medzi ovládačom a prednou stranou televízora nenachádzali žiadne prekážky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: