Reklama a súkromie

Reklamná platforma spoločnosti Apple chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Reklamná platforma spoločnosti Apple je vytvorená tak, aby chránila vaše informácie a umožňovala vám vybrať si, čo chcete zdieľať.

Reklamy ponúkané reklamnou platformou spoločnosti Apple sa môžu zobrazovať v apkách ako App Store, Apple News a Akcie.

Na poskytovanie vám reklám sa môžu používať kontextové informácie, ako napríklad:

  • Informácie zo zariadenia: jazykové nastavenia vašej klávesnice, typ zariadenia, verzia OS, mobilný operátor a typ pripojenia.
  • Lokalizácia zariadenia: Ak je povolená systémová služba reklám spoločnosti Apple založená na polohe, vaša lokalizácia sa môže používať na poskytovanie reklám zameraných na vašu polohu. Reklamná platforma spoločnosti Apple neukladá vašu presnú polohu a na základe týchto informácií sa nevytvárajú profily. Na prístup k tomuto nastaveniu prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Apple Ads založené na polohe.
  • Vyhľadávania na App Store: Ak vyhľadávate na App Store, vaša požiadavka sa môže použiť na poskytnutie vám relevantnej reklamy.
  • Apple News a Akcie: Typ článku, ktorý čítate, slúži na výber vhodných reklám.

Vytvárame takzvané segmenty, čo sú skupiny ľudí zdieľajúcich podobné charakteristiky, a tieto skupiny používame na poskytovanie cielených reklám. Informácie o vás slúžia na zaradenie do segmentov, na základe ktorých je vám potom doručovaná reklama. S cieľom ochrany súkromia poskytujeme cielené reklamy, len ak kritériá cieľovania spĺňa najmenej 5000 osôb.

V apkách News a Akcie vás môžeme prideliť do segmentov tém a kategórií článkov, ktoré čítate, publikácií, ktoré sledujete alebo odoberáte alebo ktorým ste povolili posielať vám hlásenia. Z termínov vyhľadávaných v App Store nie sú vytvárané žiadne segmenty.

V App Store, Apple News a Akciách môžeme na priraďovanie vás do segmentov používať napríklad nasledovné informácie:

  • Informácie o účte: Vaše meno, adresa, vek a zariadenia registrované vo vašom účte. Informácie ako vaše krstné meno na stránke registrácie Apple ID alebo oslovenie v iTunes účte môžu byť použité na určenie vášho pohlavia.
  • Sťahovaný obsah a aktivita: Hudba, filmy, knihy, TV seriály a apky, ktoré ste si stiahli, ako aj všetky nákupy v apkách.
  • Aktivity v ostatných apkách: Vývojári apiek na základe svojich vlastných pravidiel na ochranu súkromia a príslušných zákonov môžu poskytovať informácie týkajúce sa nakupovania v apkách a ďalších aktivít, ako sú napríklad dokončené úrovne v hrách.
  • Reklamy: Vaše interakcie s reklamami zobrazovanými reklamnou platformou spoločnosti Apple.
  • Ďalšie segmenty: Pre účely špecifických reklamných kampaní môžu inzerenti spojiť informácie o užívateľoch s informáciami spoločnosti Apple a vytvárať segmenty, ktoré musia obsahovať minimálne 5 000 osôb. Inzerenti môžu použiť Reklamný identifikátor alebo iné informácie o užívateľoch, ako je napríklad telefónne číslo alebo email, na zaradenie užívateľov do segmentov na reklamnej platforme spoločnosti Apple. Počas procesu zaraďovania sú tieto identifikátory skryté, aby nedošlo k sprístupneniu osobných údajov. Na výber segmentov, do ktorých budú užívatelia zaradení, môžu inzerenti použiť informácie, ktoré získali z interakcií s užívateľmi. Tieto informácie sú získavané a používané na základe pravidiel ochrany súkromia daného inzerenta.

Pri výbere reklám na zobrazenie z tých, na ktorých zobrazovanie ste spôsobilí, môžeme používať niektoré z informácií uvedených vyššie, ako aj vašu aktivitu z prehliadania na App Store, s cieľom určiť, ktorá reklama môže byť pre vás najvhodnejšia. Aktivita prehliadania na App Store zahŕňa obsah a apky, na ktoré ste klepli a zobrazili pri prehliadaní App Storu. Tieto informácie sú agregované v rámci viacerých užívateľov, takže vás nijako neidentifikujú.

Apple nepozná ani nesprístupňuje inzerentom informácie týkajúce sa vašej sexuálnej orientácie, vierovyznania alebo politickej príslušnosti. Reklamná platforma spoločnosti Apple nemá prístup k žiadnym transakciám v Apple Pay ani dátam z apky Zdravie a tieto dáta nie sú využívané na reklamné účely.

Apple nepredáva ani iným spôsobom neposkytuje tretím stranám žiadne informácie, ktoré by umožňovali vašu osobnú identifikáciu.

Sme povinní sprístupňovať strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, ponúkaní produktov spoločnosti Apple zákazníkov a predávaní reklám v mene spoločnosti Apple, niektoré neosobné informácie.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy

Zobrazenie nastavení reklám

O tejto reklame

Ak chcete vedieť, prečo sa vám v App Store, v Apple News alebo Akcie zobrazila konkrétna reklama, klepnite na tlačidlo Reklama na reklame. Zobrazia sa segmenty a ďalšie dáta, ako napríklad demografické informácie, na základe ktorých sa vám zobrazila daná reklama.

Informácie o reklame

Ak si chcete pozrieť informácie o sebe, ktoré môžu byť použité na zobrazenie cielených reklám prostredníctvom reklamnej platformy spoločnosti Apple vrátane segmentov, do ktorých ste zaradení, otvorte na svojom iOS zariadení menu Nastavenia > Súkromie > Reklama a klepnite na Zobraziť informácie o reklame.

Ak si chcete pozrieť tieto informácie v macOS, otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie, kliknite na Súkromie, vyberte možnosť Reklama a kliknite na Zobraziť informácie o reklame.

Ak ste povolili funkciu Obmedziť sledovanie, reklamná platforma spoločnosti Apple nemá pre vás dáta týkajúce sa nastavenia reklám. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Ak si myslíte, že informácie o vás sú nepresné, aktualizujte informácie vo svojom Apple ID a iTunes účte.

Nastavenia možností reklám

Odhlásenie z odberu reklám cielených na základe vašej polohy

Ak sa chcete na svojom iOS alebo iPadOS zariadení odhlásiť z odberu reklám založených na polohe, otvorte menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby a potiahnite prepínač Apple Ads založené na polohe do polohy Vyp.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu reklám založených na polohe v macOS, otvorte Apple menu > Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie,kliknite na Súkromie, vyberte Lokalizačné služby a zrušte zaškrtnutie možnosti Apple Ads založené na polohe.

Reklamná platforma spoločnosti Apple taktiež neprijíma žiadne informácie o vašej polohe v prípade, ak máte na svojom zariadení vypnuté lokalizačné služby.

Odhlásenie z odberu cielenej reklamy

Ak chcete obmedziť sledovanie reklám na svojom iOS alebo iPadOS zariadení, otvorte Nastavenia > Súkromie > Reklama a potiahnite prepínač Obmedziť sledovanie do polohy Zap. Ak chcete obmedziť sledovanie reklám na Apple TV, otvorte Nastavenia > Všeobecné > Súkromie a nastavte možnosť Obmedziť sledovanie na Zap. Ak chcete obmedziť sledovanie reklám v macOS, vyberte Apple menu > Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie, kliknite na Súkromie a zaškrtnite možnosť Obmedziť sledovanie.

Ak sa rozhodnete obmedziť sledovanie reklám, reklamná platforma spoločnosti Apple odhlási vaše Apple ID z prijímania reklám zacielených na vaše záujmy bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve používate. Apky alebo inzerenti, ktorí nepoužívajú reklamnú platformu spoločnosti Apple, ale používajú Reklamný identifikátor Apple, sú povinní skontrolovať nastavenie funkcie Obmedziť sledovanie a v prípade, že je povolená, vám na základe smerníc spoločnosti Apple nesmú poskytovať cielenú reklamu. Keď povolíte Obmedzenie sledovania v systéme iOS 10 alebo vyššom, bude tento reklamný identifikátor nahradený nejedinečnou hodnotou samých núl, vďaka čomu nebude možné doručovať cielenú reklamu. Po vypnutí funkcie Obmedzenie sledovania bude reklamný identifikátor automaticky resetovaný na nové náhodné číslo.

Môžete sa tiež rozhodnúť zresetovať svoj reklamný identifikátor a vaše zariadenie vtedy vygeneruje nový náhodný identifikátor. Dáta priradené k vášmu predošlému reklamnému identifikátoru už nebudú prepojené s novým identifikátorom. Ak chcete resetovať svoj reklamný identifikátor v systéme iOS alebo iPadOS, otvorte Nastavenia > Súkromie, klepnite na Reklama a potom na Resetovať reklamný identifikátor. Ak chcete resetovať reklamný identifikátor na Apple TV, otvorte Nastavenia > Všeobecné, vyberte Súkromie a potom kliknite na Resetovať reklamný identifikátor. Ak chcete resetovať reklamný identifikátor v macOS, vyberte Apple menu > Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie, kliknite na Súkromie, vyberte Reklama a potom kliknite na tlačidlo Resetovať reklamný identifikátor.

Po povolení funkcie Obmedziť sledovanie je možné, že sa vám aj naďalej bude zobrazovať reklama, ktorá však bude menej cielená na vaše záujmy.

Dátum zverejnenia: