Reklama a súkromie

Reklamná platforma spoločnosti Apple chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Reklamná platforma spoločnosti Apple chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Reklamy sprostredkované reklamnou platformou spoločnosti Apple sa môžu zobrazovať v App Store v iOS a v apkách News a Akcie.

Na zobrazovanie reklám môžu byť použité nasledovné kontextové informácie:

  • Informácie o zariadení: Nastavenia jazyka klávesnice, typ zariadenia, verzia OS, mobilný operátor a typ pripojenia.
  • Poloha zariadenia: Ak je povolená systémová služba Apple Ads založené na polohe, vaša poloha môže byť použitá na zobrazovanie geograficky relevantných reklám. Poloha vášho zariadenia nie je uchovávaná reklamnou platformou spoločnosti Apple a z týchto informácií nie sú vytvárané profily.
  • Vyhľadávania v App Store v iOS: Pri vyhľadávaní v App Store v iOS môže byť vaša žiadosť použitá na zobrazenie relevantných reklám vo vyhľadávaní.
  • Apple News a Akcie: Typ článku, ktorý čítate, slúži na výber vhodných reklám.

Aby vám reklamná platforma spoločnosti Apple mohla poskytovať relevantnú reklamu, vytvára skupiny ľudí zdieľajúcich spoločné charakteristiky a tieto potom využíva na zobrazovanie cielených reklám. Tieto skupiny sú označované ako segmenty. Informácie o vás slúžia na zaradenie do segmentov, na základe ktorých je vám potom doručovaná reklama. S cieľom ochrany súkromia ste na základe informácií o vás zaradení do segmentov o veľkosti najmenej 5000 osôb.

V apkách News a Akcie slúžia na zaradenie do segmentov témy a publikácie priradené k vášmu identifikátoru pre News a publikácie, ktorým ste povolili posielať vám hlásenia. Z termínov vyhľadávaných v App Store nie sú vytvárané žiadne segmenty.

Na zaradenie do segmentov v App Store v iOS a apkách Apple News a Akcie môžu byť použité aj nasledovné informácie:

  • Informácie o účte: Vaše meno, adresa, vek a zariadenia registrované vo vašom účte. Informácie ako vaše krstné meno na stránke registrácie Apple ID alebo oslovenie v iTunes účte môžu byť použité na určenie vášho pohlavia.
  • Sťahovaný obsah: Hudba, filmy, knihy, TV seriály a apky, ktoré ste si stiahli.
  • Aktivity v ostatných apkách: Vývojári apiek na základe svojich vlastných pravidiel na ochranu súkromia a príslušných zákonov môžu poskytovať informácie týkajúce sa nakupovania v apkách a ďalších aktivít, ako sú napríklad dokončené úrovne v hrách.
  • Reklamy: Vaše interakcie s reklamami zobrazovanými reklamnou platformou spoločnosti Apple.
  • Ďalšie segmenty: Pre účely špecifických reklamných kampaní môžu inzerenti spojiť informácie o užívateľoch s informáciami spoločnosti Apple a vytvárať segmenty, ktoré musia obsahovať minimálne 5000 osôb. Inzerenti môžu použiť Reklamný identifikátor alebo iné informácie o užívateľoch, ako je napríklad telefónne číslo alebo email, na zaradenie užívateľov do segmentov na reklamnej platforme spoločnosti Apple. Počas procesu zaraďovania sú tieto identifikátory skryté, aby nedošlo k sprístupneniu osobných údajov. Na výber segmentov, do ktorých budú užívatelia zaradení, môžu inzerenti použiť informácie, ktoré získali z interakcií s užívateľmi. Tieto informácie sú získavané a používané na základe pravidiel ochrany súkromia daného inzerenta.

Apple nepozná ani nesprístupňuje inzerentom informácie týkajúce sa vašej sexuálnej orientácie, vierovyznania alebo politickej príslušnosti. Reklamná platforma spoločnosti Apple nemá prístup k žiadnym transakciám v Apple Pay ani dátam z apky Zdravie a tieto dáta nie sú využívané na reklamné účely.

Apple nepredáva ani iným spôsobom neposkytuje tretím stranám žiadne informácie, ktoré by umožňovali vašu osobnú identifikáciu.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa zaobchádza v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Zobrazenie nastavení reklám

O tejto reklame

Ak chcete vedieť, prečo sa vám v App Store v iOS a v apkách Apple News alebo Akcie zobrazila konkrétna reklama, klepnite na tlačidlo Reklama na reklame. Zobrazia sa segmenty a ďalšie dáta, ako napríklad demografické informácie, na základe ktorých sa vám zobrazila daná reklama.

Informácie o reklame

Ak si chcete pozrieť informácie o sebe, ktoré môžu byť použité na zobrazenie cielených reklám prostredníctvom reklamnej platformy spoločnosti Apple vrátane segmentov, do ktorých ste zaradení, otvorte na svojom iOS zariadení Nastavenia, vyberte Súkromie, vyberte Reklama a klepnite na Zobraziť informácie o reklame.

Ak si chcete pozrieť tieto informácie v macOS, otvorte Systémové nastavenia, vyberte Bezpečnosť a súkromie, otvorte tab Súkromie, vyberte možnosť Reklama a kliknite na Zobraziť informácie o reklame.

Ak ste povolili funkciu Obmedziť sledovanie, reklamná platforma spoločnosti Apple nemá pre vás dáta týkajúce sa nastavenia reklám.

Ak si myslíte, že informácie o vás sú nepresné, aktualizujte informácie vo svojom Apple ID a iTunes účte.

Nastavenia možností reklám

Odhlásenie z odberu reklám cielených na základe vašej polohy

Ak sa chcete na svojom iOS zariadení odhlásiť z odberu reklám založených na polohe, otvorte Nastavenia, klepnite na Súkromie, klepnite na Lokalizačné služby, klepnite na Systémové služby a potiahnite prepínač Apple Ads založené na polohe do polohy Vyp.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu reklám založených na polohe v macOS, otvorte Systémové nastavenia, vyberte Bezpečnosť a súkromie, otvorte tab Súkromie, vyberte Lokalizačné služby a zrušte zaškrtnutie možnosti Apple Ads založené na polohe.

Reklamná platforma spoločnosti Apple taktiež neprijíma žiadne informácie o vašej polohe v prípade, ak máte na svojom zariadení vypnuté lokalizačné služby.

Odhlásenie z odberu cielenej reklamy

Ak chcete obmedziť sledovanie reklám na svojom iOS zariadení, otvorte Nastavenia, klepnite na Súkromie, klepnite na Reklama a potiahnite prepínač Obmedziť sledovanie do polohy Zap. Ak chcete obmedziť sledovanie reklám na Apple TV, otvorte Nastavenia, vyberte Všeobecné, vyberte Súkromie a nastavte možnosť Obmedziť sledovanie na Zap. Ak chcete obmedziť sledovanie reklám v macOS, otvorte Systémové nastavenia, vyberte Bezpečnosť a súkromie, otvorte tab Súkromie, vyberte možnosť Reklama a zaškrtnite možnosť Obmedziť sledovanie.

Ak sa rozhodnete obmedziť sledovanie reklám, reklamná platforma spoločnosti Apple odhlási vaše Apple ID z prijímania reklám zacielených na vaše záujmy bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve používate. Apky alebo inzerenti, ktorí nepoužívajú reklamnú platformu spoločnosti Apple, ale používajú Reklamný identifikátor Apple, sú povinní skontrolovať nastavenie funkcie Obmedziť sledovanie a v prípade, že je povolená, vám na základe smerníc spoločnosti Apple nesmú poskytovať cielenú reklamu. Keď povolíte Obmedzenie sledovania v systéme iOS 10 alebo vyššom, bude tento reklamný identifikátor nahradený nejedinečnou hodnotou štyri nuly, vďaka čomu nebude možné doručovať cielenú reklamu. Po vypnutí funkcie Obmedzenie sledovania bude reklamný identifikátor automaticky resetovaný na nové náhodné číslo.

Ak chcete vymazať dáta priradené reklamnému identifikátoru, môžete ho jednoducho resetovať. Ak chcete resetovať svoj reklamný identifikátor v systéme iOS, otvorte Nastavenia, klepnite na Súkromie, klepnite na Reklama a nakoniec klepnite na Resetovať reklamný identifikátor. Ak chcete resetovať reklamný identifikátor na Apple TV, otvorte Nastavenia, vyberte Všeobecné, vyberte Súkromie a kliknite na Resetovať reklamný identifikátor. Ak chcete resetovať reklamný identifikátor v macOS, otvorte Systémové nastavenia, vyberte Bezpečnosť a súkromie, otvorte tab Súkromie, vyberte možnosť Reklama a kliknite na tlačidlo Resetovať reklamný identifikátor.

Po povolení funkcie Obmedziť sledovanie je možné, že sa vám aj naďalej bude zobrazovať rovnaké množstvo reklamy, ktorá však bude menej cielená na vaše záujmy.

Dátum zverejnenia: