Zoznam dostupných dôveryhodných koreňových certifikátov v systéme iOS 9

Priestor Trust Store v systéme iOS obsahuje dôveryhodné koreňové certifikáty, ktoré sú v systéme iOS predinštalované.

Dôveryhodnosť a certifikáty

Priestor Trust Store v systéme iOS 9 obsahuje tri kategórie certifikátov: 

  • Dôveryhodné koreňové certifikáty sa používajú na vytvorenie certifikačnej reťaze, pomocou ktorej sa overujú ďalšie certifikáty podpísané dôveryhodnými koreňovými autoritami, napríklad pri vytváraní zabezpečeného pripojenia k webovému serveru. Keď správcovia IT vytvárajú konfiguračné profily pre iPhone, iPad alebo iPod touch, tieto dôveryhodné koreňové certifikáty do nich nemusia pridávať.
  • Certifikáty s výzvou nie sú dôveryhodné, ale ani zablokované. Pri použití jedného z týchto certifikátov sa zobrazí výzva s otázkou, či je certifikát dôveryhodný.
  • Zablokované certifikáty sa považujú za zneužité a nikdy nebudú dôveryhodné.

Tento článok obsahuje zoznam politík dôveryhodnosti certifikátov pre systém iOS. Po vykonaní zmien v zozname certifikátov sa článok aktualizuje. Verziu nainštalovaného priestoru Trust Store v zariadení so systémom iOS zistíte klepnutím na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Informácie o verzii priestoru Trust Store sú uvedené na konci zoznamu.

Tento článok obsahuje zoznam certifikátov priestoru Trust Store systému iOS, ktorý je pre systém iOS 9 alebo novší aktuálne k dispozícii vo verzii 2015111600.

Dôveryhodné certifikáty

Názov certifikátu Vydavateľ Typ Veľkosť kľúča Algoritmus podpisu Sériové číslo Koniec platnosti Politika EV
A-Trust-nQual-01  A-Trust-nQual-01  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E2 42  30. novembra 2014, 23:00:00  Bez politiky EV 
A-Trust-nQual-03  A-Trust-nQual-03  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01 6C 1E  17. augusta 2015, 22:00:00  Bez politiky EV 
A-Trust-Qual-01  A-Trust-Qual-01  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E2 43  30. novembra 2014, 23:00:00  Bez politiky EV 
A-Trust-Qual-02  A-Trust-Qual-02  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E2 48  2. decembra 2014, 23:00:00  Bez politiky EV 
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  31. decembra 2028, 23:59:59  Bez politiky EV 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  22. septembra 2030, 11:22:02  1.3.159.1.17.1 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  30. mája 2020, 10:38:31  Bez politiky EV 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  30. mája 2020, 10:48:38  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
AddTrust Public CA Root  AddTrust Public CA Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  30. mája 2020, 10:41:50  Bez politiky EV 
AddTrust Qualified CA Root  AddTrust Qualified CA Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  30. mája 2020, 10:44:50  Bez politiky EV 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3B F3 81 D0  10. novembra 2021, 7:51:07  Bez politiky EV 
AdminCA-CD-T01  AdminCA-CD-T01  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  25. januára 2016, 12:36:19  Bez politiky EV 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2 048 bitov  SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  31. decembra 2030, 14:06:06  1.3.6.1.4.1.34697.2.1 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2 048 bitov  SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  31. decembra 2030, 14:08:24  1.3.6.1.4.1.34697.2.2 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 bitov  SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  31. decembra 2040, 14:20:24  1.3.6.1.4.1.34697.2.4 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4 096 bitov  SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  31. decembra 2040, 14:10:36  1.3.6.1.4.1.34697.2.3 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  5. júna 2033, 17:45:38  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22 
Apple Root CA – G2  Apple Root CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  30. apríla 2039, 18:10:09  Bez politiky EV 
Apple Root CA – G3  Apple Root CA – G3  ECDSA  384 bitov  SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  30. apríla 2039, 18:19:06  Bez politiky EV 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02  9. februára 2035, 21:40:36  Bez politiky EV 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  10. februára 2025, 0:18:14  Bez politiky EV 
Application CA G2  Application CA G2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  31  31. marca 2016, 14:59:59  Bez politiky EV 
ApplicationCA  ApplicationCA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  31  12. decembra 2017, 15:00:00  Bez politiky EV 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2 048 bitov  SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  12. marca 2033, 15:00:00  Bez politiky EV 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4 096 bitov  SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  31. decembra 2030, 8:38:15  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4 096 bitov  SHA-384  01  17. decembra 2030, 23:59:59  Bez politiky EV 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02 00 00 B9  12. mája 2025, 23:59:00  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1 
Belgium Root CA2  Belgium Root CA2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  15. decembra 2021, 8:00:00  Bez politiky EV 
Buypass Class 2 CA 1  Buypass Class 2 CA 1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  13. októbra 2016, 10:25:09  Bez politiky EV 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  02  26. októbra 2040, 8:38:03  Bez politiky EV 
Buypass Class 3 CA 1  Buypass Class 3 CA 1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02  9. mája 2015, 14:13:03  2.16.578.1.26.1.3.3 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  02  26. októbra 2040, 8:28:58  2.16.578.1.26.1.3.3 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  19. júla 2042, 9:06:56  Bez politiky EV 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  19. júla 2042, 9:15:30  Bez politiky EV 
CA Disig  CA Disig  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  22. marca 2016, 1:39:34  Bez politiky EV 
Certigna  Certigna  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  29. júna 2027, 15:13:05  1.2.250.1.177.1.18.2.2 
Certinomis – Autorité Racine  Certinomis – Autorité Racine  RSA  4 096 bitov  SHA-1  01  17. septembra 2028, 8:28:59  Bez politiky EV 
Certinomis – Root CA  Certinomis – Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  01  21. októbra 2033, 9:17:18  Bez politiky EV 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  20 06 05 16 70 02  4. júla 2031, 17:20:04  Bez politiky EV 
Certum CA  Certum CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01 00 20  11. júna 2027, 10:46:39  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4 096 bitov  SHA-512  00 B8 59 14 71 3F 57 DF 8F 31 C0 33 3D D2 D6 19 7A 23 17 B4 EB  6. októbra 2046, 8:39:56  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  04 44 C0  31. decembra 2029, 12:07:37  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Chambers of Commerce Root – 2008  Chambers of Commerce Root – 2008  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  31. júla 2038, 12:29:50  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Chambers of Commerce Root  Chambers of Commerce Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  30. septembra 2037, 16:13:44  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  14. mája 2029, 20:25:42  Bez politiky EV 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  6. júla 2019, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1 
Common Policy  Common Policy  RSA  2 048 bitov  SHA-1  29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF  15. októbra 2027, 16:08:00  Bez politiky EV 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  31. decembra 2029, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  19. marca 2029, 15:02:18  Bez politiky EV 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  16. júla 2036, 10:24:55  Bez politiky EV 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  16. marca 2029, 15:04:56  Bez politiky EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2 048 bitov  SHA-256  09 83 F3  5. novembra 2029, 8:35:58  Bez politiky EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2 048 bitov  SHA-256  09 83 F4  5. novembra 2029, 8:50:46  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  26  9. júla 2019, 23:59:00  Bez politiky EV 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  10. novembra 2031, 0:00:00  Bez politiky EV 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  15. januára 2038, 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 bitov  SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  15. januára 2038, 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  10. novembra 2031, 0:00:00  Bez politiky EV 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  15. januára 2038, 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 bitov  SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  15. januára 2038, 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  10. novembra 2031, 0:00:00  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4 096 bitov  SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  15. januára 2038, 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DoD Root CA 2  DoD Root CA 2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  05  5. decembra 2029, 15:00:10  Bez politiky EV 
DST ACES CA X6  DST ACES CA X6  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9  20. novembra 2017, 21:19:58  Bez politiky EV 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  30. septembra 2021, 14:01:15  Bez politiky EV 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  13. septembra 2020, 6:22:50  Bez politiky EV 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  3. marca 2023, 12:09:48  2.16.792.3.0.4.1.1.4 
EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  4 096 bitov  SHA-1  4C AF 73 42 1C 8E 74 02  14. augusta 2016, 00:31:09  Bez politiky EV 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  7. októbra 2030, 10:49:13  Bez politiky EV 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  17. decembra 2030, 23:59:59  Bez politiky EV 
Entrust Root Certification Authority – EC1  Entrust Root Certification Authority – EC1  ECDSA  384 bitov  SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  18. decembra 2037, 15:55:36  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority – G2  Entrust Root Certification Authority – G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  4A 53 8C 28  7. decembra 2030, 17:55:54  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  45 6B 50 54  27. novembra 2026, 20:53:42  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitov  SHA-1  38 63 B9 66  24. decembra 2019, 18:20:51  Bez politiky EV 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitov  SHA-1  38 63 DE F8  24. júla 2029, 14:15:12  2.16.840.1.114028.10.1.2 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  20. decembra 2034, 2:31:27  Bez politiky EV 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2 048 bitov  SHA-256  01 30  1. decembra 2030, 16:45:27  Bez politiky EV 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  02 34 56  21. mája 2022, 4:00:00  Bez politiky EV 
GeoTrust Primary Certification Authority – G2  GeoTrust Primary Certification Authority – G2  ECDSA  384 bitov  SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  18. januára 2038, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority – G3  GeoTrust Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  1. decembra 2037, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority  GeoTrust Primary Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  16. júla 2036, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
Global Chambersign Root – 2008  Global Chambersign Root – 2008  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  31. júla 2038, 12:31:40  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2 
Global Chambersign Root  Global Chambersign Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  30. septembra 2037, 16:14:18  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  28. januára 2028, 12:00:00  Bez politiky EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 bitov  SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  19. januára 2038, 3:14:07  Bez politiky EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 bitov  SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  19. januára 2038, 3:14:07  Bez politiky EV 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2 048 bitov  SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  15. decembra 2021, 8:00:00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2 048 bitov  SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  18. marca 2029, 10:00:00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  29. júna 2034, 17:06:20  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Go Daddy Root Certificate Authority – G2  Go Daddy Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00  31. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  31. decembra 2037, 15:59:59  Bez politiky EV 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  1. decembra 2031, 13:49:52  Bez politiky EV 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  03 E8  15. mája 2023, 4:52:29  Bez politiky EV 
I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 A0 37 A0  1. septembra 2019, 0:00:00  Bez politiky EV 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4 096 bitov  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  16. januára 2034, 18:12:23  Bez politiky EV 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4 096 bitov  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  16. januára 2034, 17:53:32  Bez politiky EV 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  30. januára 2018, 23:00:00  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4 096 bitov  SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  13. decembra 2037, 8:27:25  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  13. decembra 2037, 8:27:25  Bez politiky EV 
Juur-SK  Juur-SK  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3B 8E 4B FC  26. augusta 2016, 14:23:01  Bez politiky EV 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  04  24. augusta 2025, 8:05:46  Bez politiky EV 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  30. decembra 2029, 11:30:18  Bez politiky EV 
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  RSA  2 048 bitov  SHA-256  49 41 2C E4 00 10  6. decembra 2028, 15:08:21  Bez politiky EV 
NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  RSA  2 048 bitov  MD5  01 03  19. februára 2019, 23:14:47  Bez politiky EV 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  31. decembra 2029, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  11. decembra 2037, 16:09:51  Bez politiky EV 
OISTE WISeKey Global Root GB CA  OISTE WISeKey Global Root GB CA  RSA  2 048 bitov  SHA-256  76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0  1. decembra 2039, 15:10:31  2.16.756.5.14.7.4.8 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  12. januára 2042, 17:27:44  Bez politiky EV 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  12. januára 2042, 18:59:32  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4 096 bitov  SHA-1  05 09  24. novembra 2031, 18:23:33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  12. januára 2042, 20:26:32  Bez politiky EV 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4 096 bitov  SHA-1  05 C6  24. novembra 2031, 19:06:44  Bez politiky EV 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  3A B6 50 8B  17. marca 2021, 18:33:33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
RSA Security 2048 V3  RSA Security 2048 V3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02  22. februára 2026, 20:39:23  Bez politiky EV 
Secure Certificate Services  Secure Certificate Services  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  31. decembra 2028, 23:59:59  Bez politiky EV 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  31. decembra 2029, 19:52:06  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  31. decembra 2029, 19:40:55  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  6. júna 2037, 2:12:32  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  30. septembra 2023, 4:20:49  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00  29. mája 2029, 5:00:39  1.2.392.200091.100.721.1 
Sonera Class1 CA  Sonera Class1 CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  24  6. apríla 2021, 10:49:13  Bez politiky EV 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1D  6. apríla 2021, 7:29:40  Bez politiky EV 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 98 96 8D  8. decembra 2022, 11:10:28  2.16.528.1.1003.1.2.7 
Staat der Nederlanden Root CA – G2  Staat der Nederlanden Root CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 98 96 8C  25. marca 2020, 11:03:10  Bez politiky EV 
Staat der Nederlanden Root CA – G3  Staat der Nederlanden Root CA – G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 98 A2 39  13. novembra 2028, 23:00:00  Bez politiky EV 
Staat der Nederlanden Root CA  Staat der Nederlanden Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 98 96 8A  16. decembra 2015, 9:15:38  Bez politiky EV 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00  29. júna 2034, 17:39:16  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Root Certificate Authority – G2  Starfield Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00  31. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Services Root Certificate Authority – G2  Starfield Services Root Certificate Authority – G2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  00  31. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.114414.1.7.24.3 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  3B  31. decembra 2039, 23:59:01  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-1  01  17. septembra 2036, 19:46:36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-256  2D  17. septembra 2036, 19:46:36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4 096 bitov  SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  18. augusta 2025, 22:06:20  Bez politiky EV 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  25. júna 2031, 7:38:14  Bez politiky EV 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  25. júna 2031, 8:45:08  2.16.756.1.83.21.0 
SwissSign Gold CA – G2  SwissSign Gold CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  25. októbra 2036, 8:30:35  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Gold Root CA – G3  SwissSign Gold Root CA – G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC  4. augusta 2037, 13:31:47  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Platinum CA – G2  SwissSign Platinum CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  25. októbra 2036, 8:36:00  Bez politiky EV 
SwissSign Platinum Root CA – G3  SwissSign Platinum Root CA – G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  22 3F A9 17 20 DE 81 94  4. augusta 2037, 13:34:04  Bez politiky EV 
SwissSign Silver CA – G2  SwissSign Silver CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  25. októbra 2036, 8:32:46  Bez politiky EV 
SwissSign Silver Root CA – G3  SwissSign Silver Root CA – G3  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B  4. augusta 2037, 13:19:14  Bez politiky EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitov  SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  18. januára 2038, 23:59:59  Bez politiky EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  2 048 bitov  SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  1. decembra 2037, 23:59:59  Bez politiky EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitov  SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  18. januára 2038, 23:59:59  Bez politiky EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  2 048 bitov  SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  1. decembra 2037, 23:59:59  Bez politiky EV 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitov  SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  1. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6  RSA  4 096 bitov  SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  1. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  6. decembra 2031, 11:10:57  Bez politiky EV 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2 048 bitov  SHA-256  01  1. októbra 2033, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2 048 bitov  SHA-256  01  1. októbra 2033, 23:59:59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
TC TrustCenter Class 2 CA II  TC TrustCenter Class 2 CA II  RSA  2 048 bitov  SHA-1  2E 6A 00 01 00 02 1F D7 52 21 2C 11 5C 3B  31. decembra 2025, 22:59:59  Bez politiky EV 
TC TrustCenter Class 3 CA II  TC TrustCenter Class 3 CA II  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4A 47 00 01 00 02 E5 A0 5D D6 3F 00 51 BF  31. decembra 2025, 22:59:59  Bez politiky EV 
TC TrustCenter Class 4 CA II  TC TrustCenter Class 4 CA II  RSA  2 048 bitov  SHA-1  05 C0 00 01 00 02 41 D0 06 0A 4D CE 75 10  31. decembra 2025, 22:59:59  Bez politiky EV 
TC TrustCenter Universal CA I  TC TrustCenter Universal CA I  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1D A2 00 01 00 02 EC B7 60 80 78 8D B6 06  31. decembra 2025, 22:59:59  Bez politiky EV 
TC TrustCenter Universal CA II  TC TrustCenter Universal CA II  RSA  4 096 bitov  SHA-1  19 33 00 01 00 02 28 1A 9A 04 BC F2 55 45  31. decembra 2030, 22:59:59  Bez politiky EV 
TC TrustCenter Universal CA III  TC TrustCenter Universal CA III  RSA  2 048 bitov  SHA-1  63 25 00 01 00 02 14 8D 33 15 02 E4 6C F4  31. decembra 2029, 23:59:59  1.2.276.0.44.1.1.1.4 
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  18. októbra 2032, 12:00:50  Bez politiky EV 
thawte Primary Root CA – G2  thawte Primary Root CA – G2  ECDSA  384 bitov  SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  18. januára 2038, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA – G3  thawte Primary Root CA – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  1. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  16. júla 2036, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  4B 8E 60 03  3. decembra 2037, 13:11:34  Bez politiky EV 
Trusted Certificate Services  Trusted Certificate Services  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  31. decembra 2028, 23:59:59  Bez politiky EV 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  21. januára 2024, 11:36:54  Bez politiky EV 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  0C BE  31. decembra 2030, 15:59:59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  31. decembra 2030, 15:59:59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı – Sürüm 3  TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı – Sürüm 3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  11  21. augusta 2017, 11:37:07  Bez politiky EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  16. septembra 2015, 10:07:57  Bez politiky EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  22. marca 2015, 10:27:17  Bez politiky EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  22. decembra 2017, 18:37:19  Bez politiky EV 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4 096 bitov  SHA-1  08  31. decembra 2037, 0:00:00  Bez politiky EV 
UCA Root  UCA Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  09  31. decembra 2029, 0:00:00  Bez politiky EV 
UTN – DATACorp SGC  UTN – DATACorp SGC  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  24. júna 2019, 19:06:30  Bez politiky EV 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  9. júla 2019, 17:36:58  Bez politiky EV 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  9. júla 2019, 18:19:22  Bez politiky EV 
UTN-USERFirst-Network Applications  UTN-USERFirst-Network Applications  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77  9. júla 2019, 18:57:49  Bez politiky EV 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2 048 bitov  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  9. júla 2019, 18:40:36  Bez politiky EV 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  16. júla 2036, 23:59:59  Bez politiky EV 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  16. júla 2036, 23:59:59  Bez politiky EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  16. júla 2036, 23:59:59  Bez politiky EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4  ECDSA  384 bitov  SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  18. januára 2038, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5  RSA  2 048 bitov  SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  16. júla 2036, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority – G3  VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority – G3  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 EC A0 A7 8B 6E 75 6A 01 CF C4 7C CC 2F 94 5E D7  16. júla 2036, 23:59:59  Bez politiky EV 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  1. decembra 2037, 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2 048 bitov  SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  24. júna 2022, 0:16:12  Bez politiky EV 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  29. júna 2025, 17:42:42  Bez politiky EV 
VRK Gov. Root CA  VRK Gov. Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01 86 A0  18. decembra 2023, 13:51:08  Bez politiky EV 
WellsSecure Public Root Certificate Authority  WellsSecure Public Root Certificate Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01  14. decembra 2022, 0:07:54  2.16.840.1.114171.500.9 
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  1. januára 2035, 5:37:19  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 

Certifikáty s výzvou

Názov certifikátu Vydavateľ Typ Veľkosť kľúča Algoritmus podpisu Sériové číslo Koniec platnosti Politika EV
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  14. mája 2017, 16:50:27  Bez politiky EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie – G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  01 31 34 BF  23. marca 2020, 9:50:04  Bez politiky EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  01 31 69 B0  27. júla 2015, 8:39:46  Bez politiky EV 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  21. apríla 2025, 17:18:31  Bez politiky EV 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  3. júla 2029, 13:59:02  Bez politiky EV 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1 024 bitov  SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  29. marca 2025, 13:27:58  Bez politiky EV 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  28. marca 2025, 16:53:46  Bez politiky EV 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  3. júla 2019, 13:45:10  Bez politiky EV 
Nederlandse Orde van Advocaten – Dutch Bar Association  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  31. marca 2015, 19:21:33  Bez politiky EV 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  01 C9 9D DC  23. marca 2020, 11:36:29  Bez politiky EV 
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA – G2  RSA  4 096 bitov  SHA-256  01 31 05 FF  24. marca 2020, 16:00:39  Bez politiky EV 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  26. marca 2017, 14:31:06  Bez politiky EV 

Zablokované certifikáty

Názov certifikátu Vydavateľ Typ Veľkosť kľúča Algoritmus podpisu Sériové číslo Koniec platnosti Politika EV
*.EGO.GOV.TR  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2 048 bitov  SHA-1  08 27  6. júla 2021, 7:07:51  Bez politiky EV 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1 024 bitov  SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  7. júna 2013, 19:43:27  Bez politiky EV 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority – L1C  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4C 1F F0 CE  4. augusta 2015, 4:02:43  Bez politiky EV 
*.sslip.io  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  4 096 bitov  SHA-256  00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA  19. augusta 2018, 23:59:59  Bez politiky EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitov  SHA-1  07 27 0F F9  20. septembra 2013, 9:44:06  Bez politiky EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitov  SHA-1  07 27 10 03  27. septembra 2011, 10:52:30  Bez politiky EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4 096 bitov  SHA-1  07 27 10 0D  4. októbra 2011, 10:53:11  Bez politiky EV 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2 048 bitov  SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  28. marca 2025, 16:07:02  Bez politiky EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-1  00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99  14. mája 2027, 16:27:01  Bez politiky EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4 096 bitov  SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  31. marca 2025, 18:19:21  Bez politiky EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-1  46 9C 2C AF  26. augusta 2013, 16:27:39  Bez politiky EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4 096 bitov  SHA-1  46 9C 3C C9  14. augusta 2013, 20:12:36  Bez politiky EV 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1 024 bitov  SHA-1  46 9C 2C B0  26. augusta 2013, 16:29:00  Bez politiky EV 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1 024 bitov  SHA-1  07 27 14 A9  17. júla 2012, 15:16:54  Bez politiky EV 
Digisign Server ID – (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2 048 bitov  SHA-1  4C 0E 63 6A  16. júla 2015, 17:53:37  Bez politiky EV 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2 048 bitov  SHA-1  08 64  5. augusta 2021, 7:07:51  Bez politiky EV 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2 048 bitov  SHA-256  49 33 00 8E  3. apríla 2015, 6:20:09  Bez politiky EV 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2 048 bitov  SHA-1  6B 49 D2 05  29. marca 2020, 18:23:53  Bez politiky EV 
RCS Certification Authority  RCS Certification Authority  RSA  1 024 bitov  SHA-1  00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D  5. mája 2022, 7:17:13 Bez politiky EV 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2 048 bitov  SHA-1  41 90 AB BC  22. decembra 2028, 23:47:42  Bez politiky EV 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2 048 bitov  SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  26. apríla 2015, 23:59:59  Bez politiky EV 

Staršie verzie systému iOS

Dátum zverejnenia: